Afrika

De Afrikaanse bevolkingsexplosie is een ramp in wording
Niets kan op tegen de huidige exponentiele Afrikaanse bevolkingsgroei.Dat is een explosie, zei Van de Beek. De VN voorspelt dat de bevolking tot het einde van de eeuw verviervoudigt. Het is een ramp in wording, aldus Van de Beek.
WNL Opiniemakers (radio) - 23 september 2017Enkele reis Europa; Wat komt er op ons af?
Het is een locomotief die niet meer te stoppen is. De vrouwen in Afrika willen minstens 2 tot 3 kinderen hebben anders worden ze een paria en tellen binnen hun cultuur niet mee. Het land is groot genoeg om het aan te kunnen maar daarvoor missen er enkele factoren. O.a. de energie is niet aanwezig voor echte industrialisatie terwijl de landbouw als minderwaardige arbeid gezien wordt. De vooruitzichten zijn dat aan het einde van deze eeuw de totale wereldbevolking ca. 11 miljard bewoners zal bedragen. De inschattingen zonder de invloed van migratie zijn, dat Europa wat zal terugvallen naar ca. 600 miljoen inwoners, terwijl Afrika een groei zal doormaken naar ca. 4 miljard inwoners. Volgens Niemoller komt er een enorme demografische ramp op ons af. Onderzoeksjournalist Peter Stuivenberg vertelt wat ons te wachten staat indien de EU de stroom aan vluchtelingen niet onder controle krijgt. Hij schetst een beeld over Noord- en Midden-Afrika. Over de armoede, rovers, jihadisten en oorlogen. De EU streeft een multicultureel beleid, met als gevolg de Brexit. Stuivenberg bezocht meer dan 50 landen, trok door woestijnen en oerwouden en zeilde over oceanen. Hij woonde in Nederland, Duitsland, Engeland, Suriname,de Azoren, Brazilie en Nigeria en sinds 12 jaar in Zuid-Afrika en Bonaire.Honger als wapen
Voor het eerst sinds 2011 werd er dit jaar weer een hongersnood uitgeroepen in Zuid-Soedan. +/- 100.000 mensen hebben volgens de Verenigde Naties acuut voedsel nodig. Het gebrek aan eten als gevolg van de burgeroorlog die gaande is in het land, ook zou de president van Zuid-Soedan Salva Kiir bewust voedselhulp tegenhouden. Honger is zowel een consequentie van oorlog, als een wapen. Het Amerikaanse medium Vox maakte een korte uiteenzetting van de vier belangrijkste hongersnoden die als gevolg van conflict gaande zijn of dreigen in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalie en Jemen. Hoewel de oorlogen in deze landen in hun oorsprong van elkaar verschillen, zijn er sterke overeenkomsten in de manier waarop in die landen hele regio worden uitgehongerd.

Vox maakte een korte film over de gelijkenis tussen vier conflicten in Afrika en het Midden-Oosten.De waarheid die de media verborgen houden over Gaddafi.
Voordat de NAVO en de V.S. in maart 2011 begonnen met het bombarderen van Libie, stond de VN op het punt om Kolonel Muammar Gaddafi eind maart 2011 een prijs uit te reiken voor zijn prestaties op het gebied van mensenrechten. Is het niet vreemd, dat de NAVO en de V.S. ons opeens via de mainstream media vertelden dat Gaddafi een brutale dictator was, en dat hij grootschalig geweld tegen de burgerbevolking zou gebruiken? En dit terwijl de VN een maand voor de bombardementen hem wilde prijzen voor de bestaande mensenrechten in zijn land? Wat was nou de echte reden voor de bombardementen, de propaganda en de steun van de NAVO aan de anti-regering rebellen?
De waarheid die de media verborgen houden over Gaddafi

Terug uit Congo: eerste impressies van MO redacteur John Vandaele
John Vandaele trok deze zomer op reportage naar het politiek onrustige Congo.

top