Sinds de industriele revolutie is de hoeveelheid en diversiteit van het afval enorm toegenomen.Afvalbakken /  Afval scheiden /  Duizenden koeien dood door zwerfafval /  Verdienen aan afval / 

Recycling / 

Ondergrondse en bovengrondse afval/huisvuil-containers


Een kleine vuilnisbelt voor je deur
Ondergrondse vuilcontainers, het klinkt ideaal. Maar mensen die er pal naast wonen. denken daar heel anders over. Ze protesteren tot op het hoogste niveau. 'Het is vies, druk en lawaaiig.' Een adoptant is hij. Maar zijn adoptieobject, de ondergrondse vuilcontainer op twee forse stappen van zijn voordeur, zou Martijn Zwennes het liefst te lijf gaan met een sloopkogel. Zijn woongenot bereikt elke keer weer nieuwe dieptepunten, zijn geloof in de medemens wordt er in elk geval niet beter van. "Ik heb vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen dat ding voor mijn deur. En heb ik ongelijk?" zegt hij, wijzend op de bende voor zijn deur in de Van Oldebarneveldtstraat. Een bende, op een andere manier valt het inderdaad niet te omschrijven. Zeven vuilniszakken en een grote stapel kartonnen dozen liggen rond de ondergrondse vuilcontainer. Nadere inspectie leert dat de container praktisch leeg is. Zwennes: "Klopt, ze zijn net geweest om hem te legen. Dat vuilnis eromheen lag er al langer, maar de reinigingswagens kunnen alleen containers legen, het personeel kan er niet zelf een paar zakken achteraan gooien.

Een kleine vuilnisbelt voor je deur

Advocaat Hammerstein trekt ten strijde tegen vervuilers binnenstad
Advocaat Oscar Hammerstein trekt normaal gesproken ten strijde in de rechtszaal maar is nu ook op straat te vinden. Tegenstanders zijn de vervuilers van zijn binnenstad, het straatafval is Hammerstein een doorn in het oog en daarom is hij nu een actie gestart.
Advocaat Hammerstein trekt ten strijde tegen vervuilers binnenstad

top

Afvalbakken

Wil je een schonere straat, weg met de afvalbak. Studio Snugger, Kletspraat of geen Kletspraat? (Download)

Afvalbakken, minder straatvuil haal de afvalbakken van straat zoals in de grote steden in het buitenlan wordt gedaan.


Tokio heeft bijna evenveel inwoners als Nederland, maar zwerfvuil lijkt er niet te bestaan. Net zomin als vuilnisbakken: nergens te bekennen.

New York
Ook in New York zijn de Metrostations zonder vuilnisbakken schoner dan metrostations met vuilnisbakken. Dat blijkt uit een opmerkelijk experiment dat de New Yorkse openbaarvervoermaatschappij MTA vorig jaar heeft uitgevoerd.  Geen afvalbakken meer in Metrostations

The New York Times: Metro zonder vuilnisbakken schoner

top

Afval scheiden

De zin en onzin van afvalscheiding.
We gaan steeds meer afval scheiden. Papier, glas, gft en sinds enkele jaren ook plastic. Uit een enquete van Kassa die door 6.000 mensen is ingevuld blijkt dat ruim 87% het niet vervelend vindt om dit te doen. Tegelijkertijd heeft slechts 20% het idee dat plastic of pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) goed gerecycled wordt. Levert het scheiden van plastic ons en het milieu wel wat op of verzetten we al dat scheidingswerk voor niets? De zin en onzin van afvalscheiding.

Wat is afval
Afval of vuilnis is het begrip voor stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen. Andere benamingen zijn afvalmateriaal, afvalproduct en afvalstof. De eigenaar van afval kan zich ontdoen van de afvalstof door deze weg te gooien. Letterlijk weggooien is doorgaans wettelijk niet toegestaan[1], tenzij dit gebeurt in een afvalbak. Het afval dient door een erkende afvalinzamelaar te worden opgehaald. Deze afvalinzamelaar zal afhankelijk van de eigenschappen en herkomst van het afval een verwerkingsmethode kiezen. In tegenstelling tot vroeger wordt nog maar een klein deel gestort op een stortplaats.  Wat is afval

Trouw mag statiegeldonderzoek WUR gestuurd noemen
Dagblad Trouw mag wel degelijk schrijven dat een Wagenings onderzoek naar de kosten van statiegeld vooraf gestuurd was door de opdrachtgevers, die graag af willen van het statiegeldsysteem. De Wageningse eis om rectificatie is afgewezen door de rechtbank.
Trouw mag statiegeldonderzoek WUR gestuurd noemen


top

Verdienen aan afval

Hoe meer afval, hoe meer Nederland verdientSlimmer en zorgvuldiger omgaan met grondstoffen kan Nederland jaarlijks 7 miljard euro opleveren. Ook daalt door grondstoffengebruik de uitstoot van kooldioxide (CO2) met 17.000 Kton per jaar. Dat is bijna twee keer de uitstoot die nu vermeden wordt door het opwekken van duurzame energie. Slim gebruik van grondstoffen is goed voor de werkgelegenheid: er ontstaan extra banen in de maak- en repareerindustrie, in de recycling- en dienstensector.   Afval scheiden waarom niet?

ZEMBLA onderzoekt wie er verdient aan bodemas en waar het blijft.
Een gezin produceert jaarlijks zo n tweeduizend kilo afval. De overheid wil daarvan zoveel mogelijk recyclen. Door afval te verbranden krijgen huishoudens stadswarmte en energie. Toch blijft er na verbranding een giftige berg achter: bodemas. Miljoenen tonnen per jaar. Verontreinigd met zware metalen. Het is een hoofdpijndossier voor de afvalverbranders. Ze proberen kostbare stoffen uit de bodemas terug te winnen. Het restant wordt als bouwstof gebruikt, bijvoorbeeld onder onze snelwegen. Maar het risico op milieufraude is groot in deze ondoorzichtige wereld van afvalstromen en tussenhandelaren. Inmiddels ligt er meer dan twintig miljard kilo bodemas in de Nederlandse bodem. Maar niemand weet precies waar.
ZEMBLA onderzoekt wie er verdient aan bodemas en waar het blijft.

Op naar 1 liter afval per jaarKan Nederland jaarlijks 7 miljard euro opleveren. Ook daalt door efficient grondstoffengebruik de uitstoot van kooldioxide (CO2) met 17.000 Kton per jaar. Dat is bijna twee keer de uitstoot die nu vermeden wordt door het opwekken van duurzame energie. Slim gebruik van grondstoffen is goed voor de werkgelegenheid: er ontstaan extra banen in de maak- en repareerindustrie, in de recycling- en dienstensector. Op naar de 1 liter mper jaar

top

Recycling

Zweden recycleert nu 99% van het afval
Zweden mag gerust een voorbeeld voor de wereld genoemd worden wanneer we spreken over recyclage. Met dank aan een regering die van duurzaamheid een prioriteit heeft gemaakt, recycleert Zweden nu jaarlijks 1,5 miljard flessen en blikjes per jaar. Een duizelingwekkend aantal voor een land met een bevolking van ongeveer 10 miljoen mensen. Iedere Zweed produceert gemiddeld 461 kg afval per jaar. Minder dan 1% daarvan belandt uiteindelijk op een stortplaats. Dit is ruim onder het Europees gemiddelde van een halve ton. Doelgericht recycleren heeft bijzondere neveneffecten Deze indrukwekkende inzet voor een milieuvriendelijke wereld heeft een bizar effect op de productie van elektriciteit. Zweden neemt ook deel aan een waste-to-energy (WTE) -programma. Bij dit energie productie proces wordt huisvuil verbrand in verbrandingsovens om stoom te genereren. Vervolgens wordt dit geproduceerde gas gebruikt om generator turbines te doen draaien en elektriciteit te produceren die overgebracht wordt naar transmissielijnen en het elektriciteitsnet. Op die manier kan Zweden de insijpeling van gifstoffen in de bodem verminderen.
 Bron: YoorsWat gebeurt er met ingezameld plastic?
De afgelopen jaren scheiden we in Nederland steeds meer kunststoffen. We creeren een enorme berg plastic. Komt dat allemaal in nieuwe producten terecht of gaat het toch weer op de grote hoop? NEMO Kennislink dook in het plastic puin en onderzocht hoe recyclebedrijven ons kunststof afval verwerken.  Wat gebeurt er met ingezameld plastic?

top

Duizenden koeien dood door zwerfafval.

Elk jaar hebben gemiddeld 12.000 koeien in Nederland letsel doordat er stukjes van zwerfafval in hun maag belanden. En jaarlijks gaan er ongeveer 4.000 koeien aan dood. Voor het eerst is dit probleem met cijfers in kaart gebracht, door een student van de Wageningen University in opdracht van milieu-organisatie Recycling Netwerk.


Afval dreigt ons te verstikken


Zelfs de mooiste plekjes op aarde zijn bezaaid met plastic. Gelukkig nemen wereldwijd mensen initiatieven om de afvalberg te verminderen. Toen afgelopen december de vuilnislieden in Madrid staakten, werd de stad snel onleefbaar. Wie in de Himalayas wndeli zuivere lucht, sneeuwwitte bergtoppen, kristalhelder smeltwater,volgt een spoor van afval.  Jaarlijks laten bergbeklimmers 33.000 kg aan lege flessen op de Mount Everest slingeren en de basiskampen van de bergbeklimmers zijn amper te onderscheiden van een vuilnisbelt. In Kuta Beach, de bekendste badplaats van paradijselijk Bali (Indonesir), spoelt met elke vloed een nieuwe hoeveelheid zwerfvuil op het strand.  Afval,we kunnen het opruimenWat gebeurt er met het plasticverpakkingsafval en de drankenkartons?


Meer artikelen over afval
top