In 2008 implodeerde ook onze economie. Om erger te voorkomen besloot de politiek een greep in de staatskas toe te staan.Follow the Money /  Eerlijk prijzen /  De banken hoe durven ze?  /  De grote Transitie / 

Economics /  Neo-Liberalisme / Marktdenken /  Ongelijkheid /  Monitaire systeem  / 

China de nieuwe wereldmacht /  De Chinese dollar /  Het financiele systeem onder een vergrootglas / 

Donut economie volgens Kate Raworth /  Hoe werkt het TARGET2 betalingssysteem?  / 

Meten is weten /  Divident belasting /  Nationaal BBP /  Carbon Bubble / Koolstofzeepbel

Paul Buitink en Sander Boon; het failliet van de sociaaldemocratie /  Eigen economie eerst / 

Het einde van de manager, bullshit banen /  Na 500 jaar bevolkingsgroei is er nu een keerpunt. / 

Babyboomers hebben hun welvaart beleend en sleuren hun welvaart het graf in / 

Het gevaar van Modern Monetary Theory / 

Economie

Herman Wijffels: Onze economie is aan het einde van zijn levenscyclus.
Oud bankier Herman Wijffels houdt zich vandaag de dag bezig met het verduurzamen van de economie en de weg naar een circulaire maatschappij. Mensen noemen mij een visionair, maar ik ben simpelweg gebiologeerd door de toekomst. Want de economie in zijn huidige vorm is volgens Wijffels aan het einde van zijn levenscyclus, er zijn grote veranderingen op komst. We gaan onze samenleving opnieuw vormgeven met nieuwe kennis en technologie, zegt hij. En dat is nodig, want de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. De mensen met het geld hebben de macht", zegt Wijffels. En die macht moeten mensen volgens de bankier inzetten om een betere maatschappij te bouwen. "De grote machten zijn veel te inhalig geweest. Er zijn bijvoorbeeld enorm hoge belastingen geind, waardoor veel mensen erop achteruit zijn gegaan. Wijffels wil de kloof kleiner maken. Libor. Wijffels zegt fysiek pijn te hebben gehad bij de recente ontwikkelingen bij de Rabobank rondom de liborfraude. Ik ben benaderd om er iets over te zeggen. Hij hoorde naar eigen zeggen pas in 2012 van de schandalen.top

Eerlijke prijzen

Is de grens van economische groei in ons land bereikt? 6 vragen aan MVO Nederland.  Eerlijke prijzenDe kredietcrisis

Het dieptepunt van de kredietcrisis ligt al bijna tien jaar achter ons. Niet verwonderlijk dat er veel wordt teruggeblikt op die tijd. Op 24 april 2018 werd in De Balie in Amsterdam de documentaire (De achtste dag) vertoond. Het is een tijdsdocument over de redding van Fortis een week na de val van Lehman Brothers in september 2008 met in de hoofdrol de beslissers op dat moment, waaronder voormalig president van de ECB, Jean-Claude Trichet. Wat opvalt is dat het bij deze terugblikken meestal gaat over de crisis zelf en de nasleep ervan. Over de oorzaak wordt vrijwel nooit gesproken, hoewel dit misschien veel belangrijker is als we in de toekomst willen voorkomen dat we nogmaals zo in de problemen komen.

Na 500 jaar bevolkingsgroei is er nu een keerpunt.
Door bevolkingskrimp zullen de belangrijkste economieen (in het Westen en Azie) nooit meer worden als voor 2018.Trichet: Financiering Amerikaanse tekorten in dit geldsysteem is pervers.

Tijdens Brainwash Festival in Amsterdam gingen schrijver en activiste Naomi Klein, antropoloog Joris Luyendijk en filosoof Srecko Horvat op zoek naar een uitweg uit de huidige crises. Gezamenlijk laten ze zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor een sociaal rechtvaardig systeem.top

Kate Raworth

Donut economie volgens Kate Raworth
Staat ons economische gedrag in dienst van groei en winst of dient het de mens en planeet? Met die vraag ging de Britse econoom Kate Raworth, onderzoeker aan het 'Environmental Change Institute' in Oxford, aan de slag. In plaats van opgaande lijnen en stijgende grafieken ontstond een andersoortig ideaalbeeld: onze economie zou moeten functioneren volgens het model van de donut. Met behulp van videofragmenten, diverse ronde attributen en een bijzondere tafel toont Kate Raworth aan hoe onze economie fundamenteel anders kan worden gestructureerd. Met groei, maar dan binnen de gestelde grenzen.Of is de werkelijkheid toch vierkanter? Donut economie volgens Kate RaworthIn VPRO Tegenlicht laat econoom Kate Raworth verschillende fragmenten zien die haar pleidooi voor een nieuwe circulaire economie ondersteunen en haar sociaal-politieke en activistische achtergrond onderstrepen. Wij hebben ze allemaal op een rij gezet.

De Donuteconomie : Ideaalbeeld of Illusie?Donut economie volgens Kate RaworthWe moeten onze economie fundamenteel anders inrichten.
Niet langer alleen op groei gericht - en op de werking van de markt. Het moet duurzamer en inclusiever, met een donut als onderliggend model. Dat vindt de Britse econoom Kate Raworth. Maar is die boodschap wel zo vernieuwend en praktisch? Lara Rense kon Raworth kort spreken, en praat er over verder met Joris Tieleman, phd-student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en oprichter van de Nederlandse tak van de studentenbeweging Rethink Economics.
We moeten onze economie fundamenteel anders inrichten.
Mensen zijn terecht boos
Vindt beurscommentator Hans de Geus. Economen blijven maar geloven in theorieen die tijdens de studie zijn ingepeperd, maar in de praktijk niet blijken te kloppen. Neem de flexibilisering van de arbeidsmarkt: eerst zou het - volgens het CPB goed zijn voor de economie, nu blijkt toch van niet. De burger zit op de blaren, stelt De Geus.U gaat er al 40 jaar niet op vooruit: waarom niet?
De afgelopen weken zijn we weer overspoeld met kwartaalcijfers, en ze waren vaak weer beter dan vorig jaar. De beurs klimt, de economie groeit... En toch hou je als werknemer dat gevoel van... 'ik merk het niet'... Nou, dat klopt. Uit een vandaag verschenen rapport van de Rabobank blijkt dat de economie weliswaar blijft groeien, maar dat huishoudens daar nauwelijks van meeprofiteren.
Rabobank: Besteedbaar inkomen van huishoudens staat al bijna veertig jaar vrijwel stil.


Einde van bezit met Thomas Rau.
Wat betekent het voor het productieproces als we niet langer spullen bezitten, maar alleen gebruiken? Een Tegenlicht Lab met Thomas Rau. We staan op de grens van een wezenlijke gedragsverandering. Het productiemodel waarin mensen werken om dingen te kunnen kopen loopt op zijn eind. We willen niet bezitten, we willen toegang hebben en gebruiken. Wel de lusten, niet de lasten. Wat betekent dat voor de manier waarop producten worden gemaakt, hoe wij bouwen, voor innovatie en voor economische groei? Een VPRO Tegenlicht Lab met Thomas Rau, de meest radicale bouwmeester van Nederland.
Zie hele aflevering van Einde bezit
 Rutte III is een sinterklaaskabinet.

It's time for Planetary EconomicsDit is de volgende financiele bubbel

Dit is de volgende financiele bubbel en niemand heeft het erover. Een gesproken column van onze nieuwe columnist Roxane van Iperen.

Geplaatst door Vrij Nederland op dinsdag 23 mei 2017


Dit is de vermogensverdeling van Nederlandse huishoudens, verdeeld in 10 qua aantal gelijke groepen 2006 t/m 2014. De vermogens betreffen effecten, (spaar)geld, edelmetaal, ondernemingsvermogen, roerende zaken, onroerende zaken EXCLUSIEF de eigen woning en vorderingen op derden. Groep 10 is de rijkste groep, groep 1 is de armste. Deze grafiek laat zien hoe groep 10 zich eenzaam in de hoogte verheft in vergelijking met de andere negen groepen en dat de onderste 5 groepen vrijwel geen vermogen hebben. Is het nodig om hieraan nog iets toe te voegen? Je hoeft geen communist te zijn om vast te stellen dat dit wel een erg onevenredige verdeling is, die er bovendien steeds onevenrediger op wordt.

De vrije media

top

Follow the Money

Gepeperd gesprek over een betere economie Follow The Money
Gepubliceerd op 5 apr. 2017. De economie draait weer. Maar betekent dat ook dat het goed gaat? Feit is dat de schulden van burgers en overheden nu groter zijn dan voor de kredietcrisis. Het kraakt en wringt. In dit gepeperd gesprek in Vondel CS te Amsterdam hebben we onderzocht hoe we onze economie beter kunnen maken. Wat is het alternatief voor onze door schuld gedreven economie? De hoofdpersonen in dit gepeperde gesprek zijn Arno Wellens, Dirk Bezemer, Maarten Schinkel, Theo Kocken en presentatoren Jort Kelder en Eric Smit.Het IMF legt een nieuwe bom onder de stabiliteit in de wereld.
Als deze trend zich voortzet, dan ontstaat er een bloeiende economie, die tegelijkertijd steeds meer mensen uitstoot. De World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) legt een nieuwe bom onder de stabiliteit in de wereld. Niet dat morgen de grote Kladderadatsch mag worden verwacht maar op de lange termijn is de prognose ongunstig: vanwege digitalisering en robotisering gaat een nog groter deel van de economische groei naar de kapitaalbezitters. Mensen die in dienst van anderen hun brood moeten verdienen, vissen in toenemende mate achter het net. Zij zijn het kind van de rekening. De eerste tekenen daarvan zijn in Nederland al zichtbaar: het wordt steeds moeilijker om vast werk te krijgen. Voor veel jongeren is dat zelfs een vrij utopisch vooruitzicht. Wie boven een bepaalde leeftijd uit het arbeidsproces wordt gestoten, komt daar niet zo gemakkelijk meer in terug. Ook de rare bokkensprongen die Akzo Nobel momenteel maakt (zelfamputatie van het bedrijf om de aandeelhouders een cadeautje te geven) kan niet in het belang van de werknemers zijn. De gang van zaken is wel een vingerwijzing naar de toekomst.  Lees verdertop

De grote Transitie


Bestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen. 100% duurzame energie. Schone productieprocessen die slim en zuinig omgaan met schaarse grondstoffen. Een lokale democratie waarbij mensen weer centraal staan. We hebben alles in huis om dit te verwezenlijken: de juiste kennis en technologieen, het geld, de instrumenten en de organisatiekracht. Wat houdt ons dan nog tegen?
De grote transitie
Willemijn Verloop

De financiele sector moet afgeslankt worden.


top

Neo-Liberalisme / Marktdenken

De opvatting dat er geen alternatief is voor marktwerking, is volgens cultuurfilosoof Kris Pint de grootste illusie van deze tijd. Dat alternatief is er namelijk wel degelijk. Hij schreef de gids die je helpt om op een andere manier naar jezelf te kijken, weg van neo-liberalisme, marktdenken en consumentisme.Rene ten Bos
Wij vroegen hem naar meest ingrijpende veranderingen in onze relatie tot arbeid, de verhouding tussen bullshit jobs en ambachtelijkheid, de paradox van (de)bureaucratisering en Donald Trump.top

Eigen economie eerst

Elke dag lees je wel ergens dat de Amerikaanse president Trump een volslagen idioot is en Brexit een ontspoorde shit show. Maar wat levert de economische strategie van president Trump de Verenigde Staten eigenlijk op? En welke voordelen heeft de Brexit voor Groot-Brittannie? Moeten we deze ontwikkeling enkel zien als het werk van populisten, egoistische charlatans en roekeloze avonturiers, dat leidt tot chaos en rampspoed of is het juist een kans op economische vernieuwing? De wereldeconomie wordt al vijfentwintig jaar bepaald door organisaties en machtsblokken die het multilaterale handelsregime boven de belangen van de nationale staten stellen. Nu, na jaren bouwen aan een mondiale vrije handelseconomie, staan de meeste landen voor een duivels dilemma: beschermen we onze bevolking voor de keiharde concurrentiestrijd die de vrije markt met zich meebrengt, of zetten we alles op alles om die strijd te winnen? Het protectionisme van president Trump en de aanstaande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgen voor de ontmanteling van de oude politiek-economische wereldorde.
Eigen economie eerst


De andere kant van de Brexit
Donald Trump wordt vaak gezien als een gek en Brexit als een idioot project. Wat er in Amerika en in Groot-Brittannie gebeurt, ondermijnt de economische wereldorde. Hoe heilig is die wereldorde eigenlijk? En welke voordelen heeft de Brexit voor Groot-Britannie? Regisseur Jos de Putter toog met deze vragen naar staalbastion Granite City in Amerika en naar Groot-Brittannie, waar hij sprak met Brexiteers over de toekomst na de Brexit. Zijn zoektocht leidde tot de Tegenlicht-uitzending Eigen handel eerst. Researcher Tom Reijner voelde De Putter aan de tand.Een gesprek over het verhaal achter deze uitzending, over emoties en de behoefte aan erkenning van kiezers.  De andere kant van de Brexit

top

Paul Buitink en Sander Boon; het failliet van de sociaaldemocratietop

Dividend belastingEwald Engelen schreef met Marianne Thieme het boek: De Kanarie in de kolenmijn.
Engelen en Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiele keuzes. Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen. Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo'n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd.Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat over voedselverdeling en verspilling. Dat de strijd om water er niet een is van de verre toekomst. De meeste politici en wetenschappers kiezen voor marginale veranderingen binnen de status quo waarbinnen we ons richten op meer economische groei en meer vrijhandel. Ewald Engelen en Marianne Thieme pleiten voor een radicale koerswijziging. Engelen vanuit economisch perspectief, Thieme vanuit ecologisch oogpunt. Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie: het financiele systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd. Tijd voor Plan B!top

Hoe durven ze?
Deze reeks van 5 documentaires wel omdat het een voorbeeld is van de verspreiding van reportagies buiten de reguliere media zoals de klassieke tv-kanalen. Deze reeks gaat over de financiele crisis, en geeft een interpretatie over de oorzaken ervan.Hoe durven ze?

Uitgelicht met Joris Luyendijk
Antropoloog en journalist Joris Luyendijk vertelt bij ons over zijn tijd als correspondent in het Midden-Oosten. Hoe maak je in een crisisgebied een verhaal en hoe betrouwbaar zijn je bronnen dan? Vier jaar lang dook hij onder in de gekte van de Londense City en schreef daarover de bestseller "Dit kan niet waar zijn". Het financiele stelsel is ziek, maar hoe zit het in Nederland en hoe gaan we het oplossen?Onze banken weten van gekkigheid niet wat ze met al dat gratis ECB-geld moeten doen
Raar verhaal: de rentes op hypotheken gaat weer omhoog, terwijl de ECB in Frankfurt de geldpers nog steeds aan heeft staan. De opzet van dat quantitative easing (QE), zijnde veel geld bijdrukken om de economie te stimuleren, is dan ook aan het mislukken: een logisch resultaat van nieuwe wetgeving die excessieve kredietverlening juist moet voorkomen.
 Onze banken weten van gekkigheid niet wat ze met al dat gratis ECB-geld moeten doen

Steve Keen verteld over zijn werk en ervaring als econoom in een wereld waar zijn collega s allemaal de andere kant op kijken: hij zag de crisis al in 2005 aankomen. En verder in het gesprek aan bod: wat vindt hij van de Brexit? Moeten we de Eurozone opheffen? De Europese Centrale Bank pompt al twee jaar 80 miljard euro per maand de Europese economie in. Wat vindt Keen van dit quantitative easing beleid van de ECB? En wat zou Keen doen als hij het monetair beleid van de ECB mocht inrichten?Dit vrij onbekende Rotterdamse handelshuis blijkt al jaren verwikkeld te zijn in schimmige handelspraktijken, die verrassend genoeg altijd onder de radar bleven.top

EconomicsLieve Premier
Waar ligt Nederland wakker van? Scroll door 16 persoonlijke vragen aan de toekomstige premier. Inclusief uitlegvideo en standpunten van de politieke partijen. Wat vind jij belangrijk bij het maken van jouw keuze? Lieve Premier

Rutte, Nederland is bedrijfsbobo s beu.

Gebruik of bezit? We leven in een wereld waar over niet al te lange tijd 9 miljard mensen rondlopen. En we zien nu al dat het aantal mensen dat op het huidige westerse niveau gaat consumeren hard groeit.  Uitzending gemist VARA EZ?

Mensen aan werk helpen, werkt dat? De werkeloosheid is nog steeds op recordhoogte en dat is wellicht het grootste economische probleem van het moment. En voor zover hij afneemt, is dat omdat mensen hun zoektocht naar een baan opgeven.  Uitzending gemist VARA EZ?

Jij verdient een Echte baan
Het aantal mensen met onzeker werk neemt alleen maar toe, arbeidsvoorwaarden staan onder druk en werkers worden tegen elkaar uitgespeeld. Daarom strijdt de FNV voor meer echte banen. Dat zijn banen met zekerheid, kwaliteit en koopkracht.Gemaakt om kapot te gaan
Veel producten gaan steeds minder lang mee. Waarom is dat? En krijgen we nog wel waar voor ons geld? Elena Lindemans zoekt het uit in de eerste nieuwe aflevering van EZ.  Uitzending gemist VARA EZ?

Economen, wat heb je er aan? Economen waren toch die mensen die de crisis niet zagen aankomen? Jeroen Smit onderzoekt of ze inmiddels iets hebben geleerd en of ze nu beter in staat zijn economische ontwikkelingen te voorspellen.  Uitzending gemist VARA EZ?

Banken, rem op de groei? Banken moeten hun balansen op orde brengen van de politiek. Maar bankiers zeggen dat dat ten koste zal gaan van de kredietverlening aan bedrijven, wat een probleem is voor onze economie.  Banken, rem op de groei?

Flexibeler werken? De meeste politici geloven dat het hard nodig is dat we de arbeidsmarkt flexibiliseren. Journalist Jeroen Smit onderzoekt of dat economisch wel zo verstandig is.  Uitzending gemist VARA EZ?

De mythe van de woningmarkt Jarenlang heeft de overheid ons verteld dat het beter is voor de samenleving om een woning te kopen in plaats van te huren. Maar klopt dit eigenlijk wel? Journalist Jeroen Smit onderzoekt waarom we ons zo lang hebben blind gestaard op het eigenwoningbezit in plaats van op woongenot.  Uitzending gemist VARA EZ?

top

De 30 rijkste landen in de wereld.
Sommige van de kleinste landen in de wereld blijven domineren de lijst van's werelds rijkste landen, een analyse door Global Finance Magazine toont. Het klassement werd gepubliceerd in februari 2017 en op basis van gegevens van het Internationaal Monetair Fonds. Het tijdschrift gerangschikt landen in de wereld volgens hun bruto binnenlands product (BBP) op basis van koopkrachtpariteit (PPP) per hoofd van de bevolking. De PPP rekening wordt gehouden met de relatieve kosten van levensonderhoud en de inflatie van de landen te vergelijken van de levensstandaard tussen de verschillende naties. De kleine landen die de top tien alle domineren hebben kleine populaties in vergelijking met landen die de wereldleider puur in termen van BBP zoals de Verenigde Staten, China of Duitsland. De meeste van deze kleine naties is sterk afhankelijk van gastarbeiders die vaak niet wonen in het land zij werken of zijn niet status ingezetene heeft verleend, en worden daarom niet meegeteld in het BBP per capita berekeningen. 15 van de 30 rijkste landen in de wereld zijn in Europa, terwijl grote sommige grote economieen zoals de VS, Japan en Canada ook de cut gemaakt. Het BBP per hoofd van de bevolking vermeld staat voor de hoeveelheid rijkdom geproduceerd in 2016 en is uitgedrukt in internationale dollar. Hier zijn de top 30 (en dat hier is de volledige studie):  De 30 rijkste landen in de wereld.

Movies that Matter

Een van de hits op het documentairefestival 'Movies that Matter' was dit jaar 'Inequality for all'. De film volgt Robert Reich, Amerikaans topeconoom en voormalig minister van werkgelegenheid onder Bill Clinton. Hij trekt door de VS in een kruistocht tegen de ongelijkheid.

 Lees: Een kruistocht tegen ongelijkheidtop

Het monitair systeem

A flaw in the monetary system? from MONNETA on Vimeo.top

China wordt de nieuwe wereldmacht met hulp van Afrika

China timmert hard aan de weg om de dominante wereldmacht te worden. Maar alleen lukt het niet: Afrika speelt een essentiele rol in de plannen van de Chinezen.top

De Chinese dollar

De Amerikaanse dollar is de reservemunt van de wereld. Maar hoelang nog? Want nu China als handelsrijk razendsnel groeit, wordt ook de voetafdruk van de opkomende macht in de financiele wereld groter en groter. Het land duwt zijn munt, de renminbi, bijna onzichtbaar richting wereldreservemunt. Financieel journalist Maarten Schinkel onderzoekt een toekomst waarin heel de wereld met Chinese munten betaalt.
De Chinese dollar


Tegenlicht Meet Up: De Chinese dollar

Winst: overproductie, werkloosheid en slavernij De meeste mensen menen te weten dat winst goed is. Dat de economie winst nodig heeft en dat iedereen daar uiteindelijk van profiteert. Maar is dat wel zo?

top

Het financiele systeem onder een vergrootglas

Financieel journalist, Arno Wellens en jurist, filosoof Sven Hulleman leggen in een serie het recht en het financiele systeem onder een vergrootglas. Geen instituut, bank of overheid wordt gespaard.

Sven Hulleman: De huizenmarkt is een tikkende tijdbom. (juli 14, 2017)
Innovaties in de financiele sector hebben de huizenmarkt in Nederland volledig op zijn kop gezet. Sven Hulleman van de Stichting Restschuld Eerlijk Delen. In een gesprek met Arno Wellens beschrijft hij hoe Nederlandse banken in de jaren negentig begonnen met het herverpakken van hypotheekschulden, waarmee ze alle risico van de woningmarkt konden overdragen naar private investeerders en pensioenfondsen en ze hun winsten konden maximaliseren. Hierdoor konden banken gemakkelijk geld verdienen, zonder zich teveel zorgen te maken over de risico. De koper van een huis dacht dat hij door een hypotheek af te sluiten een lange termijn relatie aanging met de bank, maar in werkelijkheid was de klant voor de bank gewoon een product geworden. Met het afsluiten van iedere hypotheek ontstond er weer een nieuw beleggingsproduct dat met provisie doorverkocht aan beleggers en aan pensioenfondsen. Omdat de hypotheken direct werden doorverkocht stonden ze niet op de balans van de bank en was dus ook het risico verdwenen.   De huizenmarkt is een tikkende tijdbomCafe Weltschmerz met Wellens & Hulleman: We bouwen een nieuw systeem

Cafe Weltschmerz met Wellens & Hulleman:De brief naar Jeroen Dijsselbloem

Cafe Weltschmerz met Wellens & Hulleman: Over banken, over excessieve schulden en restschulden

Cafe Weltschmerz met Wellens & Hulleman: Zombies" in de politieke-, financiele- en rechtelijke macht

Cafe Weltschmerz met Wellens & Hulleman: Het recht rond het financiele systeem onder een vergrootglas. Geen instituut, bank of overheid blijft gespaard.

Cafe Weltschmerz met Wellens & Hulleman: De quants uit het financiele systeem

Sven Hullemans

Arno Wellens

top

Target2

Hoe werkt het TARGET2 betalingssysteem?
In deze aflevering van Cafe Weltschmerz praten Paul Buitink en Thomas Bollen over de rol van het TARGET2 systeem binnen de Eurozone. Dit interbancaire betalingssysteem is ontworpen om de geldstromen binnen de muntunie te optimaliseren, omdat het banken in de hele Eurozone in staat stelt real-time time geld naar elkaar over te maken. Waarom is dit systeem bedacht en hoe komt het dat Nederland en Duitsland zoveel overschotten op hun TARGET2 balans hebben? En moeten we ons als Nederland zorgen maken dat we de ruim 100 miljard aan vorderingen binnen TARGET2 niet meer terug krijgen? Een interessant gesprek dat ons meer inzicht geeft in de werking van ons monetaire systeem.TARGET2
Target2 is een interbancair betalingssysteem voor de realtime verwerking van grensoverschrijdende betalingen binnen de Europese Unie. TARGET (het Trans-Europees geAutomatiseerd Real-time Gross (bruto) verrekenings Express Transfersysteem) werd in november 2007 door het TARGET2-systeem vervangen. TARGET werd opgezet om interbancaire betalingen tussen de diverse deelnemers van de Economische en Monetaire Unie (EMU) te bevorderen. Internationale betalingen tussen commerciele banken worden gefaciliteerd door de nationale centrale banken waarbij de Europese Centrale Bank (ECB) de rol kreeg van clearinghouse. De commerciele banken zijn veelal nog nationaal actief en binnenlandse transacties worden niet via TARGET verwerkt. Bij internationale handel speelt TARGET wel een rol. De exporten en importen moeten worden betaald en deze internationale financiele transacties tussen commerciele banken lopen via TARGET van de ECB.top

Meten is weten

De cijfers in de economie representeren allang niet meer onze dagelijkse werkelijkheid. De tastbare huishoudelijke economie en de getallen van de financiele markten bevinden zich in geheel andere universa, lijkt het. Ondertussen zijn in de crisis honderden miljarden verdampt en neemt de ongelijkheid toe. Wat is hier aan de hand? De staat waarin de economie verkeert is een gekte waarbij alles in geld moet worden uitgedrukt, zegt econoom Arjo Klamer. Hij legt uit hoe dit historisch gegroeid is. Hoogleraar financiele markten Arnoud Boot is een groot voorstander van lokaal investeren om de economie weer terug te brengen naar de menselijke maat. Totnes, in Zuid-Engeland, is een dorp van 8000 inwoners waar in 2006 de Transition-beweging werd geboren, waar de economie het dagelijkse leven weer representeert. Jan Bor onderzoekt of we ons kunnen ontworstelen aan de houtgreep die de wiskundigen met hun onbegrijpelijke getallen en formules ons voorspiegelen als economie.  Meten is weten

top

Nationaal BBP

Nederland is een rijk en gelukkig, maar asociaal landje.
Vorige week kwamen onze nationale statistiekenproducenten met de langverwachte 'Monitor brede welvaart'. Het journaal opende ermee en Humberto Tan liet in zijn talkshow de mooie speech van Robert Kennedy zien over de gebreken van het begrip economische groei. CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen schoof aan om het rapport toe te lichten. Precies vijftig jaar na de speech van Kennedy wordt bredere welvaart in Nederland voor het eerst in een praatprogramma bediscussieerd. Een grote doorbraak. En uit de monitor blijkt: met Nederland gaat het heel goed. Alleen wel ten koste van toekomstige generaties en het buitenland. Want eigenlijk is de conclusie: we zijn rijk, relatief gelukkig maar vooral ontzettend asociaal. Dit laatste staat er helaas niet zo hard in als zou moeten.
Nederland is een rijk en gelukkig, maar asociaal landje.
top

Carbon Bubble / Koolstofzeepbel

Opmars groene technologie dreigt economische crisis te veroorzaken
De steeds snellere opmars van groene, schone technologie is onomkeerbaar en dreigt tot een enorme koolstofzeepbel te leiden die een wereldwijde economische crisis kan veroorzaken. Dat blijkt uit een gezamenlijke analyse van universiteiten in Nederland, Groot-Brittannie en China. De studie raadt aan het proces in goede banen te leiden door gericht te desinvesteren uit de fossielebrandstofindustrie.
Opmars groene technologie dreigt economische crisis te veroorzaken
Willem Middelkoop in gesprek met economisch analist, Kees de Kort.

We zitten op een monetaire gletsjer; Paul Buitink met Wim Boonstra.

top

Einde van de manager, bullshit banen

Mijn bullshitbaan Een op de vijf westerlingen voelt zich compleet nutteloos op het werk en voegt voor zijn/haar gevoel niets zinvols toe aan de maatschappij. Het zijn mensen met een bullshitbaan. Hoewel er miljarden euro s in rook opgaan aan deze bullshitbanen en veel mensen er een burn-out aan overhouden, blijft iedereen maar meespelen in de bullshitpoppenkast. Betaald werk voor iedereen, dat lijkt nog altijd het streven. Waarom eigenlijk?top

Na 500 jaar bevolkingsgroei is er nu een keerpunt.

Door bevolkingskrimp zullen de belangrijkste economieen (in het Westen en Azie) nooit meer worden als voor 2018.top

Het gevaar van Modern Monetary Theory

De laatste maanden horen we steeds meer over Modern Monetary Theory (MMT) als middel om de economie te stimuleren. Het uitgangspunt van deze theorie is dat overheden een grotere rol krijgen in de sturing van de economie. In plaats van indirecte stimulering via centrale banken moeten overheden de economie rechtstreeks gaan stimuleren, bijvoorbeeld door overheidsuitgaven te verhogen of belastingen te verlagen. De achterliggende gedachte is dat overheden op deze manier de geldhoeveelheid beter kunnen sturen en verdelen dan centrale banken. Het gevaar van Modern Monetary Theory

top

Babyboomers hebben hun welvaart beleend en sleuren hun welvaart het graf in


Economen /  Belastingontwijking /  Meer artikelen over economie

top