Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst. Nu al veroorzaakt de opwarming van de aarde schade aan ecosystemen en vallen er slachtoffers.Deze vijf taboes bleven onbesproken aan de klimaattafel

Taboe 1: De vervuiler betaalt /  Taboe 2: Vliegen en toerisme /  Taboe 3: Boten aan banden / 

Taboe 4: Inkrimpen veestapel /  Taboe 5: Vervoer/Rekeningrijden /  Sprookje van windernergie / 

Gaskraan dicht. Hoezo? /  Zonnepanelen /  Het Klimaatakkoord in Nederland / 

Stemming politiek over klimaatakkoord / 

Klimaatverandering. We moeten onze levens veranderen

We weten het allemaal, maar willen we het ook weten? In de krant lezen we over smeltend Zuidpoolijs en over de onomkeerbare opwarming van de aarde, om vervolgens ons sukadelapje te verorberen, een geinig hebbedingetje te bestellen op alibaba.com en onze vakantie naar Thailand te plannen.

Deze cognitieve dissonantie kan ons niet redden van de conclusie dat de door wetenschappers verzamelde feiten betekenen dat we onze levensstijl zullen moeten veranderen. Zeker in Nederland, waar we veel copieuzer consumeren dan ons aandeel in de wereldbevolking zou rechtvaardigen, kan het geen kwaad om na te gaan hoe we ons gedrag kunnen aanpassen.

Daar zijn veel manieren voor, van korter douchen tot afval scheiden en van vaker de fiets pakken tot minder plastic verbruiken. Maar niet elke gedragsverandering is even effectief. Alle beetjes helpen, maar sommige beetjes helpen heel veel meer dan andere. Er zijn enkele maatregelen die duidelijk boven de andere uitstijgen: minder dierlijke producten nuttigen, minder vliegen en minder spullen kopen.

De industrieel ontwerper Babette Porcelijn rekende in haar boek De verborgen impact (2017) bijvoorbeeld voor dat er vijftienduizend liter water nodig is om een kilo rundvlees te produceren. Daarvan kun je driehonderd dagen douchen. Bovendien dragen we door vlees, zuivel en eieren te eten bij aan CO2 uitstoot, ontbossing, vermesting en verzuring van de bodem, graanverkwisting en dierenleed.

Ook het afzien van een retourtje Schiphol-Bali draagt onmiddellijk bij aan het verminderen van onze persoonlijke impact op de opwarming van de aarde. Van de uitlaatgassen die je daarmee bespaart, kun je vier jaar autorijden. Om het klimaateffect van een retourtje Bali te compenseren, zouden we duizend bomen moeten planten, aldus Porcelijn, die haar bevindingen grondig liet doorrekenen door de onderzoeksbureaus Ecofys en CE Delft.

Maar de praktijk is weerbarstig. Uit zichzelf zullen weinig mensen hun gedrag radicaal aanpassen. Op korte termijn zouden we welvaart moeten inleveren, terwijl wij Nederlanders de gevolgen van de opwarming nog nauwelijks aan den lijve ondervinden. Bovendien zijn er grotere CO2-producenten dan individuele burgers; slechts honderd bedrijven zijn verantwoordelijk voor ruim tweederde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Gedragsverandering van individuele burgers is bepaald niet het enige antwoord.

Klimaatnieuws maakt soms moedeloos. De oogst van de laatste dagen: de gemeente Rotterdam komt 10 miljard euro tekort om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen, en de milieuschade in Nederland kost jaarlijks 31 miljard euro. Deze opeenstapeling van onmogelijkheden verleidt tot de gedachte dat we ons beter kunnen aanpassen aan de trend. Dieren sterven uit, regenwouden verdwijnen, polen smelten en grote groepen mensen raken ontheemd door extreme droogte en daaruit voortvloeiende hongersnood. Wen er maar aan. Toch moeten we blijven streven naar mondiale afspraken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Er zit niets anders op, als we ook op de lange termijn een leefbare planeet ambieren. Verzet je tegen de moedeloosheid. Ook al zijn er politici die de opwarming van de aarde ontkennen, het klimaat doet niet aan partijpolitieke voorkeuren. Op wereldschaal stellen deze ambities uiot het klimaat akkoord misschien niet veel voor, maar dat is geen reden voor de Nederlandse politiek om stil te zitten. Zoals lethargische beleidsmakers ook geen excuus mogen zijn voor individuen om dan maar ongebreideld het milieu te blijven belasten. We leven allemaal in hetzelfde klimaat.

Bron:In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.

Volgens VVD-Statenlid Frits Paymans wordt klimaatverandering niet veroorzaakt door de mens. De wetenschappers die het tegendeel beweren zijn in zijn ogen niet te vertrouwen. Net zoals in alle andere complottheorieen kan dat georkestreerd zijn, vertelt Paymans. Hij is van mening dat multinationals achter het complot zitten. 'Shell en Heineken zijn voor niets aan het vergroenen, want dat is waar de subsidies te halen zijn. Paymans is niet de enige bij de VVD die hier zo over denkt. Ook fractievoorzitter Tiemen Brill sluit een klimaatcomplot niet uit. Dat zou zomaar eens kunnen, stelt hij. Er zijn signalen die die kant op wijzen. Ook hij is van mening dat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs is waaruit zou blijken dat klimaatverandering door de mens te beinvloeden is.
Volgens VVD-Statenlid Frits Paymans wordt klimaatverandering niet veroorzaakt door de mens.


Mainports voorbij
De Nederlandse economie heeft sterk geprofiteerd van de groei van Schiphol en de haven van Rotterdam. Het mainportconcept vormde een krachtig beeld voor de economische ontwikkeling van Nederland en het mainportbeleid droeg bij aan het succes van Schiphol en de haven van Rotterdam.Verschillende ontwikkelingen veranderen de manier waarop Schiphol en de haven van Rotterdam bijdragen aan de Nederlandse economie. Deze ontwikkelingen veranderen ook wat Nederland nodig heeft om in de toekomst een aantrekkelijk en concurrerend land te blijven.
Mainports voorbij
    Raad voor de leefomgeveing en Infrastructuur

Vervuilend verdienmodel
Kwalijker is dat het kabinet met geen woord rept over de immense vervuiling en overlast die Schiphol veroorzaakt. In de kabinetsbrief is nog niet een schaduw te vinden van de onderbouwde bedenkingen die een deskundige als de vorig jaar aan de Technische Universiteit Delft gepromoveerde Paul Peeters bij de houdbaarheid van het verdienmodel van de luchtvaartsector plaatst. Omdat het elektrische vliegtuig nog decennia een droom zal blijven, is voortgaande groei van het vliegverkeer simpelweg onverenigbaar met de milieudoelstellingen die het zelfverklaarde groenste kabinet ooit zichzelf heeft gesteld. Willen we binnen de grenzen van het klimaatakkoord van Parijs blijven, dan ontkomen we volgens Peeters niet aan forse volumebeperkingen. Vervuilend verdienmodel  Elektrisch vliegen, in je dromen

top

Taboe 1: De vervuiler betaalt

Honderd jaar na het munten van de term de vervuiler betaalt, zou het tijd worden dit in de praktijkte brengen. De meest vervuilende sector, de industrie, heeft juist dat hele vervuiler betaalt-idee van tafel gekregen. De onderhandelaars over het klimaataccoord ruzieden lang over de vraag of ze heffingen moesten gaan betalen om de energietransitie te financieren. Toen ze er met de milieuorganisaties niet uitkwamen, besloten ze tot een onderzoek. Hieruit moet blijken of heffingen inderdaad schadelijk zijn voor de concurrentiepositie, zoals de vertegenwoordigers van de grote uitstoters al voor de onderhandelingen benadrukten.

top

Taboe2: Vliegen en Toerisme

De olifant in de kamer. Zo werd de luchtvaartsector drie jaar geleden in de Volkskrant omschreven toen de onderhandelingen over het klimaatakkoord van Pa rijs waren afgerond. Het dier met de slurf staat in een Engelse gezegde voor de hete brij waar iedereen omheen draait. En dat terwijl de luchtvaart bij een ongebreidelde groei volgens berekeningen in 2040 evenveel CO2 uitstoot als Nederland tegen die tijd in totaal wil uitstoten. De doelen die de luchtvaart industrie voor zichzelf opstelde in Montreal twee jaar terug. De belangrijkste: we willen na 2020 CO2-neutraal kunnen doorgroeien. Hoe dan? Niet door zu iniger of minder te vliegen. Maar door de CO2-uitstoot te compenseren, liefst in de derde wereld, met milieuprojecten. Een pijnloos en boterzacht voorstel dat niets verhelpt, vinden critici. Dus waar blijven de plannen?

Dit zijn de plannen tot nu toe!

Kan Schiphol blijven groeien?
De grenzen van de Nederlandse luchtvaart. De geschiedenis begint op 19 september 1916 als er voor het eerst twee militaire vliegtuigen landen op een nog hobbelig veld. Het is de start van ruim honderd jaar Schiphol. Gelegen op de plek van de voormalige Haarlemmermeer, wordt dit vliegveld in eerste instantie alleen in gebruik genomen voor militaire doeleinden. Maar na de Eerste Wereldoorlog worden vanuit Schiphol ook post, vracht en passagiers vervoerd.   Kan Schiphol blijven groeien?

Eerlijk over vliegen
Eerlijk over vliegen laat de feiten zien over het vliegen; geen valse claims, eerlijke metingen en heldere analyses van uitspraken die door de luchtvaartsector en politiek worden gedaan. Als je de besluitvorming doet op basis van de echte feiten, en je eerlijk bent over vliegen, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat het vliegverkeer in Nederland niet verder kan groeien.Eerlijk over vliegen

Uitbreiding van vliegvelden

Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol
De luchtverkeersleiding op Schiphol gaat de komende drie jaar 160 miljoen euro investeren om zich klaar te maken voor verdere groei van het vliegverkeer. Zo gaat de verkeerstoren op Schiphol Centrum grondig op de schop en wordt op Schiphol Oost een nieuw trainingcentrum gebouwd. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wil daarmee in 2021 klaar zijn voor verdere groei van het vliegverkeer en een nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim. Door de groei van het vliegverkeer en de voortschrijdende technologie gaat het aantal werkplekken in de toren van negen naar vijftien. Ook wordt een aantal systemen vervangen en het vloeroppervlak vergroot. "Daarmee willen we ook voorbereid zijn op verdere groei van het vliegverkeer op Schiphol, Van Dorst vindt niet dat LVNL te laat is met de investering nu Schiphol aan zijn groeigrens van 500.000 starts en landingen zit en wil naar 80.000.

Lelystad moet derde vliegveld worden
Schiphol is van plan om 90 miljoen euro te steken in de vernieuwing van Lelystad Airport. Het vliegveld opent in 2018 de deuren en moet uiteindelijk de derde luchthaven van Nederland worden. De luchthaven wordt vanaf de opening in 2018 gefaseerd uitgebreid. De 90 miljoen euro investering dekt de totale uitbreiding tot 2033. Het vliegveld moet vanaf dat jaar met 45 duizend vluchten per jaar en 6,7 miljoen passagiers de derde luchthaven van Nederland worden. Naar verwachting worden deze cijfers behaald ergens tussen 2033 en 2043. Vanaf 2028 denkt Schiphol winst te kunnen maken op de uitbreiding. Rond 2035 zijn naar verwachting de investeringen terugverdiend. Lelystad Airport gaat ruimte bieden aan vluchten naar Europese (toeristische) steden en regio's. Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten voldoende interesse hebben voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport.

Rotterdams vliegveld mag (nog) niet uitbreiden
Minister Cora van Nieuwenhuizen wil pas een besluit nemen over eventuele uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport als de nieuwe herverdeling van het hele Nederlandse luchtruim bekend is. Dat is op zijn vroegst volgend najaar. De beslissing om even niets te doen is een tegenvaller voor het Rotterdamse vliegveld. Vorig jaar werden een recordaantal van 1,8 miljoen passagiers vervoerd en de luchthaven wil graag meer vluchten toestaan.

Frankfurt
De nieuwe terminal in Frankfurt moet straks 14 miljoen passagiers per jaar kunnen verwerken. Vorig jaar passeerden in totaal 58 miljoen passagiers de Duitse luchthaven. De eerste bouwfase moet in 2021 afgerond zijn. Naar eigen zeggen verwacht de luchthaven de extra capaciteit nodig te hebben. Het aantal passagiers zal volgens het moederbedrijf van de luchthaven dit jaar 2 tot 3 procent groeien. Zonder de bouw van een nieuwe terminal zou de luchthaven al in 2020 te klein worden. De behoefte aan extra capaciteit zou ook blijken uit langetermijnvoorspellingen van het Duitse ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur. Het ministerie denkt dat de passagiersaantallen jaarlijkse gemiddeld 2,5 procent groeien vanaf 2030.

Beslissing uitbreiding Heathrow in zicht
Het Britse kabinet zegt dat Europa grootste vliegveld Heathrow Airport, met een derde baan mag uitbreiden.

Top 10 Grootste Vliegvelden in de Wereld (2018)
Als we op vakantie gaan begint onze reis in veel gevallen op de luchthaven. Zeker in de vakantieperiodes, en met name de zomervakantie kan het er erg druk zijn. We kennen allemaal de berichten op het journaal dat Schiphol weer eens een enorm drukke dag achter de rug heeft of tegenmoet gaat. Echter er zijn luchthavens op onze aarde die het iedere dag super druk hebben. Vaak zijn de luchthavens een belangrijke overstapplaats naar andere bestemmingen maar soms is het achterland van de luchthaven ook zo groot dat het een grote startbestemmingen voor diverse reizen is. Schiphol zal je trouwens niet terug vinden in deze lijst met grootste luchthavens ter wereld. Ons vliegveld bevindt zich, met ruim 68 miljoen passagiers per jaar, op plek nummer 11, waardoor het dus net niet in de lijst terecht is gekomen.
Top 10 Grootste Vliegvelden in de Wereld (2018)

CO2 compenseren. Klopt dat wel?
Als je vliegt, vervuil je het milieu. Een vliegtuig stoot tijdens de vlucht CO2 (koolstofdioxide) uit, wat bijdraagt aan het broeikaseffect. Er zijn allerlei bedrijven die de CO2-uitstoot van jouw reis berekenen en compenseren. Je hoeft alleen maar je portemonnee te trekken en je kunt met een gerust hart vliegen. Maar klopt dit wel? CO2 compenseren. Klopt dat wel? Artikel

Up in the sky

Airport check

Vijf nieuwe Europese vliegvelden voor 2020

Vliegvelden in de wereld

Toerisme

Toerisme is de planeet steeds meer kapot aan het maken.
Leuk hoor, al die verre vakanties, maar je doet er de planeet geen goed mee, zo blijkt uit onderzoek uit Australie. Het globale toerisme blijkt inmiddels verantwoordelijk voor bijna een tiende van de broeikasgassen die vrijkomen. Dat blijkt een drie keer hoger percentage dan dat eerst gedacht werd. De onderzoekers becijferden dat de toerisme-industrie ongeveer 4,5 gigaton aan CO2 uitstoot. Het grootste gedeelte daarvan komt van transport, shoppen en voedselvoorziening en het gros daarvan wordt veroorzaakt door het reizen door en vanuit rijke landen als Nederland.   En wij zijn het vooral schuld.

Reizen is het nieuwe roken.
Er lijkt geen einde te komen aan de groei van het massatoerisme; steeds meer mensen willen op vakantie en kunnen dat ook steeds goedkoper. Maar nu de koraalriffen verdwijnen en lokale bewoners moeten verhuizen, lijkt een grens bereikt. Hoe dit tij te keren? Op vakantie gaan lijkt een grondrecht geworden en de toerist verwacht steeds meer dat de bestemming wordt aangepast aan zijn behoeftes. Zelfs de bedenker van de reisgids Lonely Planet vraagt zich af wat hij heeft aangericht. Zijn de gloriedagen van het toerisme voorbij? Kan je nog wel met goed fatsoen elk jaar op vakantie? VPRO Tegenlicht over het fenomeen 'overtourism en de toekomst van het reizen.   Reizen is het nieuwe roken.

De stad en de toerist
Massatoerisme in Amsterdam. De oorzaken van die massale trek naar de stad, hoe het de stad heeft veranderd, maar vooral ook: dat het hier geen natuurverschijnsel betreft, waarbij we lijdzaam moeten toezien, maar dat het tij wel degelijk gekeerd kan worden. Tom Reijner interviewde hierover Floor Milikowski, onderzoeksjournalist bij de Groene Amsterdammer en geograaf, met speciale aandacht voor stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke cultuur.  De stad en de toerist
De stad en de toerist

De prijs van vliegen
De constante stroom toeristen brengt geld in het laatje, maar gaat ten koste van het milieu en de maatschappij. Zijn er alternatieven? Massatoerisme is een van de zegeningen die de groeiende welvaart ons bracht. Waar het bereizen van verre oorden ooit alleen voor de rijken der aarde was weggelegd, kan nu iedereen Machu Picchu, Petra of Angkor Wat met eigen ogen bewonderen. En als je het een beetje handig plant, vlieg je voor een paar tientjes naar de meeste Europese bestemmingen. Dat doen we dan ook massaal. Een weekje bakken op de stranden van de Canarische Eilanden blijkt een uitstekende remedie tegen de lange Nederlandse winter. En voor een vrijgezellenfeest ga je idealiter naar Riga, Boedapest of Praag. Het bier is er lekker goedkoop.   De prijs van vliegentop

Taboe 3: Boten aan banden

Net als de vliegerij is het vervoer van vracht (en in mindere mate: mensen) over zee in Parijs in 2015 tot een buitencategorie verklaard. Waarom? Omdat boten en tankers soms de halve wereld over varen is de uitstoot van broeikasgassen niet aan landen afzonderlijk toe te rekenen, vonden de klimaatonderhandelaars. Wat wil niet zeggen dat de zeevaart geen impact heeft. Schepen zijn verantwoordelijk voor 2,6 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide, evenveel als een land als Duitsland bijdraagt.Het vervoer over zee groeit en zonder ingrijpen zullen de emissies alleen maar toenemen. BR>
top

Taboe 4: Inkrimpen veestapel

Het werd al verwacht: over het structureel verkleinen van de veestapel geen woord in het klimaatakkoord op hoofdlijnen. Terwijl de Nederlandse landbouw gro tendeels produceert voor de wereld, en het dus best wat minder zou kunnen. In diverse rapporten wordt een krimp in het aantal dieren dan ook gezien als een logische keuze om tot minder CO2-uitstoot te komen in de veehouderij. Of zelfs als onvermijdelijk, zoals de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur begi n dit jaar schreef. Het is niet productief als ik als voorzitter vooraf ga zeggen tegen de boeren: jongens, het aantal dieren moet hoe dan ook minder. Ga je dan miljoenen investeren in een mestvergistingsinstallatie als over een paar jaar je koeienmogelijk weg zijn? Nu weten we dat het tot 2030 niet in de planning zit, afgezien van een besluit tot een warme sanering in de varkenshouderij die al werd voorbereid. Door de lage reductie opgave voor 2030 aan deze tafel 3,5 van de in totaal 48,7 megaton CO2 hoeft het nu ook nog niet,zegt een betrokkene die niet met naam in de krant wil. Als de doelen na 2030 niet worden gehaald, is het bovendien gemakkelijk alsnog snel door tevoeren.

top

Taboe 5: Vervoer/rekeningrijden

De VVD is mordicus tegen elke maatregel om het aantal afgelegde autokilometers terug te dringen, hoewel het wegvervoer eenvijfde van de CO2 uitstoot veroorzaakt. De regeringspartij weet zich gesteund door een machtige lobby van de ANWB en De Telegraaf. Wat te doen met de auto? Nou ja, opperde Diederik Samsom, voorzitter van de tafel Gebouwde Omgeving. Het is het verstandigs te om te doen en het is uiteindelijk ook onvermijdelijk. Het is wachten tot ook de politiek daar klaar voor is. Wie verhoogde ook alweer de snelheid van 120 naar 130 km per uur? Natuurlijk VVD.

top

Windenergie

Het sprookje van windenergie
De windenergie binnen het energie akkoord gaat ons minstens 53 miljard kosten zonder dat het milieu er veel mee opschiet. Dat betekent 500 Euro per jaar boven op onze energierekening! Dr. Fred Udo is gepromoveerd in de kernfysica aan de Universiteit van Amsterdam. Als senior onderzoeker heeft hij gewerkt aan grote experimenten opgesteld bij de versnellers van CERN in Geneve. Verder is hij buitengewoon hoogleraar experimentele elementaire deeltjes fysica aan de Vrije Universiteit van Brussel. Na zijn pensionering heeft hij gewerkt aan kritische analyses van windenergie. Gepubliceerd op 19 apr. 2016Een overzicht van zijn werk is gepubliceerd in Europhysics News

Op zijn website staan veel publicaties over dit onderwerp zoals Zwaaipalen en ander ongerief.

Over windenergie geeft hij lezingen, waaronder een in mei 2012 voor conservatieve leden van het Britse Lagerhuis en aansluitend voor de Engelse minister van Energie.top

Zonnepanelen

Pas op, oudere zonnepanelen kunnen gaan lekken / Te veel zonnepanelen bij de buren, en dus staakt mijn zonnesysteem

Brits modemerk Burberry vernietigt producten ter waarde van 30 miljoen / Zonnepanelen worden letterlijk groen dankzij nanodeeltjes

Dit is hoe Ameland als eerste energieneutraal wil worden.
Energieneutraal Ameland is al jaren bezig om de energietransitie vorm te geven. Hier moet worden uitgevonden hoe Nederland moet overstappen naar duurzame energie. Het project loopt nu tegen zijn technische grenzen op. Dit is hoe Ameland als eerste energieneutraal wil worden.

top

Klimaatwet

top

Het Klimaatakkoord in NederlandUitkomsten van de klimaattafels in het Klimaatakkoord
Klimaatakkoord over: elektriciteit, emissie, gebouwde omgeving, groene energie, industrie, landbouw, mobiliteit, warmte, warmtesystemen. Maanden zijn de deelnemers aan de klimaattafels bezig geweest om op hun thema de CO2 te laten dalen met 49% in 2030 en in 2050 95%. Dit zijn de uitkomsten.
Uitkomsten van de klimaattafels in het Klimaatakkoord

Ontwerp Klimaatakkoord klaar
Het ontwerp van het Klimaatakkoord is klaar. Daarmee ligt er een omvangrijk samenhangend pakket waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 49 procent kan terugdringen.De komende maanden rekent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de afspraken door.
 Ontwerp Klimaatakkoord klaar

Vertrek milieubeweging klimaattafels uiterst pijnlijk
Klimaatakkoord De milieubeweging en FNV namen donderdag afstand van het Klimaatakkoord. Zij moesten juist draagvlak in de samenleving vergroten. De presentatie van het Klimaatakkoord gaat vrijdag gewoon door, maar er zijn wel veel minder stoelen nodig. De milieuorganisaties en vakbond FNV distantieerden zich donderdagmiddag van het akkoord waarover sinds begin dit jaar wordt gesproken. Het plan, dat in twaalf jaar voor een halvering van de CO2-uitstoot moet zorgen, is niet schoon genoeg en de lasten worden niet eerlijk verdeeld, is hun kritiek. Vertrek milieubeweging klimaattafels uiterst pijnlijk

top

Stemming politiek over klimaatakkoord


Sargasso

Het is opvallend dat CDA en VVD, die afgelopen maand beide een nummertje maakten over de betaalbaarheid van de klimaatplannen voor gewone mensen, de afgelopen jaren consequent tegen het verschuiven van de lasten van burgers naar bedrijven stemmen. Dat speelt zowel bij de energiebelasting als bij de opslag duurzame energie. D66 heeft ergens tussen 2012 en nu een draai gemaakt. Waren ze in 2012 nog indiener van een voorstel om de opslag duurzame energie als vlaktaks in te voeren, waarmee een groter deel van de opslag duurzame energie door het bedrijfsleven zou worden betaald. Inmiddels stemmen ze al een aantal jaar consequent tegen voorstellen om de energiebelasting of de opslag duurzame energie voor bedrijven meer te laten stijgen dan voor burgers. Alleen een voorstel om voor hogere energiebelasting die ten gunste komt van innovatie in het bedrijfsleven kon op steun rekenen. De ChristenUnie heeft met het toetreden tot de coalitie stuivertje gewisseld met de PvdA. De ChristenUnie stemt sinds de toetreding tot de coalitie consequent mee met VVD en CDA.

Soms moet je gewoon man en paard benoemen. Zoals welke partijen willens en wetens een betere verdeling van de lasten van het klimaatakkoord afwijzen. Want vergeet niet dat dit, in tegenstelling tot klimaatverandering, wel een politieke keuze is. De verhoging van uw energie rekening komt uit het midden.
Hier de spreadsheet met daarin de voorstellen om de lasten van de burger te ontzien.

Een ongemakkelijke waarheid. De ideologie van keuzevrijheid sloopt onze democratie samenleving en planeet / Jan Rotmans. Stop nou eens met Polderen!

Burgers draaien op voor kosten klimaatakkoord / De Klimaatwet is symboolpolitiek

Deze vijf taboes bleven onbesproken aan de klimaattafel / Het stadje ging heel ver voor een beter klimaat

100 grootste bedrijven goed voor 80 procent klimaatkosten / De vraag is niet of Nederland onder water verdwijnt, maar wanneer

Deze vijf taboes bleven onbesproken aan de klimaattafel / Kan de vervuiler echt niet betalen

Meer zonnepanelen. Ja, maar in de Sahara / De hete aardappels staan nog op tafel

Landdegradatie is een van belangrijkste oorzaken van klimaatverandering / Een prijs plakken op natuur beschermt haar nietArtikelen over het klimaat.

top

Gaskraan dicht. Hoezo?

Gaskraan dicht. Dat lijkt me niet slim / Zes redenen om gasverbod niet voor lief te nemen

Een nieuwe tweedeling dreigt bij de energietransitie / 

Prijzen aan de pomp gaan stijgen
ABN Amro stelt de verwachte olieprijs voor volgend jaar naar boven bij, zo blijkt uit hun energiemonitor. Je betaalt dan geen 78 maar 85 dollar voor een vat olie. Dat komt onder andere omdat wij zien dat de vraag op de korte termijn blijft toenemen. Prijzen aan de pomp gaan stijgen

Gaspijpleiding Rusland-Duitsland
WARSCHAU, 30 JULI 1993. Polen en Rusland hebben afspraken gemaakt voor de bouw van een nieuwe, 4000 kilometer lange pijpleiding die tegen de eeuwwisseling 67 miljard kubieke meter aardgas naar Polen en Duitsland zal transporteren. Binnen enkele weken zal de definitieve overeenkomst worden getekend voor het project, dat een investering van ruim 10 miljard dollar vergt, te financieren door een Westers bankconsortium.

Oostzee-gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland geopend. 7 september 2011
De Russische premier Poetin en voormalig kanselier Schroder hebben de Oostzee-gaspijpleiding geopend waardoor vanaf oktober gas van Rusland naar Duitsland stroomt. Hiermee hebben de beide voormalige regeringsleiders het grootste energieproject van Europa, dat ze zes jaar geleden samen begonnen, succesvol afgesloten. Rusland wordt hiermee voor de gasleverantie aan Europa onafhankelijker van doorgangslanden als de Oekraine en Wit-Rusland. Grootste aandeelhouder van de pijpleiding is het Russisiche Gazprom. Ook de Nederlandse Gasunie is bij het project betrokken.

Nord Stream
Nord Stream, tot 2006 Noord-Europese Gasleiding (NEGP) en ook wel Oostzee-gasleiding of Baltische pijpleiding genoemd, is een tweevoudige gasleiding voor het transport van Russisch aardgas door de Oostzee naar Duitsland. De aanleg werd gestart op 9 december 2005 en het gas in de eerste leiding begon te stromen op 8 november 2011.Nord Stream.

Shell gaat meebetalen aan verdubbeling gaspijpleiding uit Rusland
Gepubliceerd: 24 april 2017 16:13
Shell en vier andere Europese olie- en gasconcerns gaan de helft betalen van de geplande verdubbeling van de belangrijke Nord Stream-gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. De rest van de kosten neemt het Russische staatsbedrijf Gazprom voor zijn rekening. Daarover hebben de partijen maandag afspraken gemaakt in Parijs. Shell, BASF, Uniper, OMV en Engie financieren elk 10 procent van het project, waarmee bijna 10 miljard euro is gemoeid. Door de uitbreiding zou de capaciteit van de bestaande pijpleiding fors worden vergroot. De plannen, waarvoor nog altijd niet altijd alle vergunningen binnen zijn, konden eerder om uiteenlopende redenen rekenen op veel verzet van politici in Europa. Vorig jaar zaten de energiebedrijven ook al met elkaar om de tafel. Toen zorgde een blokkade door de Poolse regering ervoor dat er geen deal kon worden bereikt.

Europese energiebedrijven financieren helft omstreden Russische gaspijpleiding
Gepubliceerd op 25-04-2017 om 08:00
Vijf Europese energiebedrijven gaan meebetalen aan de omstreden Russische gaspijpleiding Nord Stream 2. Shell, BASF, Uniper, OMV en Engie financieren ieder 10 procent van de benodigde 9,5 miljard euro, zo maakte Shell bekend. Gazprom betaalt de andere helft en wordt eigenaar, aldus het FD. Maandag tekenden de partijen in Parijs een akkoord over de financiering van de Nord Stream 2, twee gasleidingen van Rusland naar Duitsland, door de Oostzee. Een eerdere poging om de financiering rond te krijgen strandde, omdat Polen fel tegenstander van de Nord Stream 2 die blokkeerde. De financiers zijn ervan overtuigd nu een manier te hebben gevonden waartegen geen Europese juridische blokkades zullen komen, aldus een bron tegen de Financial Times. Europese energiebedrijven financieren helft omstreden Russische gaspijpleiding

Donald Trump veegt Duitsland de mantel uit: Land is een gevangene van Rusland
President vindt het onbestaanbaar dat hij Duitsland moet beschermen terwijl Berlijn samenwerkt met Moskou aan pijpleiding. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op de NAVO-top in Brussel scherp uit gehaald naar Duitsland. Duitsland wordt volledig door Rusland gecontroleerd. Het land is een gevangene van Rusland. Trump vindt het onbestaanbaar dat Duitsland nauw samenwerkt met Rusland bij de aanleg van gaspijpleiding Nord Stream 2 en intussen wel wordt beschermd door VS. Door: Bas Paternotte, 10:30, 11 juli 2018 Donald Trump veegt Duitsland de mantel uit: Land is een gevangene van Rusland

Aanleg gaspijpleiding tussen Rusland en Turkije gestart 07-05-17
Aan de Zwarte Zee zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de gaspijpleiding TurkStream tussen Rusland en Turkije van start gegaan. Dat heeft de Russische gasgigant Gazprom meegedeeld. Het project staat symbool voor de toenadering tussen Moskou en Ankara. De bouw van de gaspijpleiding TurkStream is van start gegaan in de Zwarte Zee, dicht bij de Russische kust, zo deelde Gazprom mee. Volgens Gazprom-ceo Aleksej Miller loopt de uitvoering van het project volgens plan en zullen Turkse en Europese consumenten vanaf eind 2019 beschikken over een nieuwe veilige route voor de invoer van Russisch gas. TurkStream zag eind 2014 het daglicht. In diezelfde periode, in volle Oekraiense crisis, werd duidelijk dat het project South Stream niet zou doorgaan. Die pijpleiding had via de Zwarte Zee en Bulgarije gas naar Europa moeten brengen. TurkStream moet niet enkel de gastoevoer aan Turkije verhogen, maar er ook toe bijdragen dat Turkije de plaats van Oekraine kan innemen als transitland voor gasleveringen aan Europa.Aanleg gaspijpleiding tussen Rusland en Turkije gestart.

Als het ijs smelt, versnelt het opwarmingsproces
Klimaatwetenschappers waarschuwen dat als de wereld twee graden opwarmt we op een zogenaamd kantelpunt aankomen. Daarna zal de temperatuur nog eens met vier tot vijf graden oplopen en de zeespiegel zou met tien tot zestig meter stijgen. Volgens klimatoloog en duurzaamheidsdeskundige Reinier van den Berg, kan dat omdat het ijs normaal zonlicht weerkaatst. Als dat ijs verdwijnt door de opwarming, zal er minder zonnewarmte weerkaatsen en zal het opwarmingsproces versnellen. Als het ijs smelt, versnelt het opwarmingsproces

top