Participatiesamenleving betekent , dat de overheid voortaan uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van eenieder.


Wat wordt verstaan onder participatie /  Schuldig /  Incasso met Kafkaiaans geweld

Inkomensongelijkheid /  Alternatief waardesysteem voor de Euro  /  Koeckebackers / 

ParticipatieLieve Premier
Waar ligt Nederland wakker van? Scroll door 16 persoonlijke vragen aan de toekomstige premier. Inclusief uitlegvideo en standpunten van de politieke partijen. Wat vind jij belangrijk bij het maken van jouw keuze? Lieve Premier

Overheid overschat zelfredzaamheid burgers
De overheid heeft te hoge verwachtingen van de zelfredzaamheid van burgers. Een realistischer beeld is nodig. Dat staat in een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat deze week is gepubliceerd. Volgens het adviesorgaan bestaat er een fors verschil tussen wat van burgers aan rationale keuzes wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. In het rapport Weten is nog geen doen, schrijft de WRR dat de mensen van wie soms te veel wordt verwacht niet alleen kwetsbaren zijn met bijvoorbeeld een laag IQ. Het gaat ook om mensen met een goede maatschappelijke positie. Zembla over zelfredzaamheid.

Liesbeth kan het niet meer volgenRotterdam
Waar in Rotterdam een tegenprestatie voor de bijstanduitkering verwacht wordt, wil Groningen gaan experimenteren met een 'emancipatiebudget' waarbij de burger wordt gestimuleerd te participeren, maar niet verplicht wordt. Want 'verplicht vrijwilligerswerk' zoals in Rotterdam, vindt de Groningse wethouder Gijsbertsen van GroenLinks een "rare constructie". Maarten Struijvenberg, wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam en Mattias Gijsbertsen, wethouder in Groningen voor GroenLinks bespreken hun verschillende visies op de bijstand in het tv-programma Buitenhof. De beide wethouders uit Rotterdam en Groningen zijn het erover eens dat het goed is een tegenprestatie te leveren voor de bijstanduitkering, maar niet over de invulling daarvan. In Groningen wil men gaan experimenteren met een beloning voor bijstandsgerechtigden die uit zichzelf iets doen om te participeren. Men zou bijvoorbeeld extra inkomsten mogen houden, in plaats van dat die gekort worden op de uitkering. Volgens de Rotterdamse wethouder Struijvenberg kan dat al, maar Gijsbertsen uit Groningen zegt dat dit nu neerkomt op 1 op de 8 extra verdiende euro. Dat vindt hij te weinig, en bovendien moet er meer gekeken worden naar individuele gevallen. Hebben we te maken met mensen die al heel lang, of juist kort een uitkering hebben? Zijn het mensen die veel zorg nodig hebben, of juist geven?

Amsterdam
De gemeente Amsterdam laat mensen in de bijstand 32 uur per week onbetaald dossierpagina's tellen, planten water geven of schoenen poetsen. Ook moeten zij als onderdeel van hun reintegratie strijken, afwassen, nietjes uit paperassen halen of takken rapen in het Amsterdamse Bos. De bijstandsgerechtigden zelf noemen het werk zinloos en vernederend. De Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen (DWI) zegt bijstandsgerechtigden 'werknemersvaardigheden' te willen aanleren, zoals 'op tijd komen, je aan afspraken houden, gezag aanvaarden, samenwerken, omgang met collega's, etc.' 'Hierbij is het besef belangrijk dat een toekomstige baan vaak niet voor 100 procent bestaat uit de meest uitdagende werkzaamheden, maar dat het wel een opstap naar zo'n (droom)baan kan zijn', schrijft DWI in een reactie. De dienst zegt verdringing van betaalde banen te willen voorkomen, ook al leidt dit volgens bijstandsgerechtigden tot nutteloos werk. De Groningse hoogleraar sociale zekerheidsrecht Gijsbert Vonk noemt de Amsterdamse aanpak exemplarisch voor wat hij als de 'repressieve verzorgingsstaat' typeert. 'Er is meer en meer sprake van een straf op bijstandsafhankelijkheid.' Vonk vindt het positief dat gemeenten proberen mensen met een uitkering aan betaald werk te helpen. 'Maar we schieten te ver door. Het onderscheid tussen criminelen met een taakstraf en bijstandsgerechtigden dreigt te vervagen. Er klinken duistere ondertonen door in het beleid, alsof we mensen in de bijstand willen laten paraderen als de zondebokken van een verzorgingsstaat in crisis.'

top

Schuldig

Een magistrale serie over armoede - NRC over Schuldig.
Schuldig is uitgezonden in november en december 2016.
De serie van zes afleveringen is hier online terug te kijken.


Schuldig TrailerColumn van Jesse Frederik tijdens de Slotmanifestatie van SchuldigMeer over Schuldig op YouTube

Tegenprestatie
Werken met behoud van uitkering, verplicht mensen in de bijstand verplicht om voor onbepaalde tijd onbetaalde arbeid te verrichten om hun uitkering niet te verliezen. 3.100 van de 40 duizend Amsterdammers in de bijstand doen dit inmiddels; over heel Nederland zijn geen cijfers bekend, behalve dat begin dit jaar 207 duizend Nederlanders deelnamen aan een reintegratietraject. Per 1 juli 2014 wil het kabinet alle bijstandsgerechtigden verplichten een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering. In de woorden van staatssecretaris Klijnsma is werken met behoud van uitkering bedoeld om bijstandsgerechtigden 'via de kortste weg weer naar regulier werk te helpen'. Maar volgens de Amsterdamse bijstandsgerechtigden komt daar niets van terecht. Zij voelen zich tegengewerkt in hun zoektocht naar een baan en gekleineerd door het DWI-personeel, vertellen ze in gesprekken met de Volkskrant. Uit gemeentelijke documenten blijkt dat het werken met behoud van uitkering vaak bedoeld is als straf of 'disciplinering'. Wie volgens DWI onvoldoende meewerkt, krijgt een strafkorting. Zo dreigde de gemeente deze maand een alleenstaande moeder 30 procent (282 euro) te korten omdat zij tijdens haar pauze als schoonmaker liever alleen luncht en niet aan een tafel met haar twintig collega's. 'U wil [sic] zich niet aan een van de huisregels houden, namelijk het gezamenlijk eten in uw lunchpauze', schreef DWI in een brief. Zulke dreigementen zijn schering en inslag, vertellen bijstandsgerechtigden. De eerste negen maanden van 2013 legde DWI 1.274 strafkortingen op, tegen 914 in dezelfde periode vorig jaar, aldus de dienst. Uit gemeentelijke documenten blijkt dat het werken met behoud van uitkering vaak bedoeld is als straf of 'disciplinering'.

top

Incasso met Kafkaiaans geweld

Gepubliceerd op 11 mei 2017 Jesse Frederik is onderzoeksjournalist bij De Correspondent. Ruben Munsterman is onderzoeksjournalist bij Business Insider. Dit gesprek is gemaakt in samenwerking met De Correspondent en Business Insiders.top

Participatiesamenleving

De term participatiesamenleving betekent,dat de overheid voortaan uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van eenieder. Ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, oude of nieuwe Nederlander, alle burgers hebben naast rechten op zorg en andere voorzieningen, ook de plicht om voor zichzelf en hun omgeving op te komen. De huidige verzorgingsstaat dreigt door de voortdurend stijgende zorgkosten onbetaalbaar te worden. De discussie over de participatiesamenleving is ook verdelingsvraagstuk: wat is de rol van de overheid, de markt en de burger.  Participatiesamenleving


top

Inkomensongelijkheid


Het is de Dag van de Arbeid, maar het grootkapitaal viert feest.
De ongelijkheid is weer net zo groot als in de jaren dertig. In Nederland werken we gewoon door, maar in de meeste Europese landen is het een vrije dag: de Dag van de Arbeid. Een gelegenheid om stil te staan bij de verworvenheden van de arbeidersbeweging. De vraag is alleen of er dit jaar wel iets te vieren valt: de inkomensongelijkheid in de wereld neemt gevaarlijke vormen aan, waarschuwen steeds meer economen. Trouw dook het archief in, en presenteert een leeswijzer voor 1 mei. Vorig jaar had nog niemand van hem gehoord, maar inmiddels is

Thomas Piketty
Een gelauwerde stereconoom. In 'Capital in the twenty-first century' legt hij bloot hoe vermogenden steeds meer bezitten ten koste van degenen die alleen loon krijgen. Het boek is zo invloedrijk doordat het niet zomaar een gratuite aanklacht is, maar gebaseerd is op een enorme hoeveelheid empirisch onderzoek.  LeesJaap van Duijn
De middenklasse brokkelt af. Maar ook Nederlandse economen maken zich zorgen over de toenemende inkomensongelijkheid, bleek eerder dit jaar uit een peiling onder economen. "Sinds 1980 verliest arbeid terrein ten gunste van kapitaalverschaffers en de top van het management", zegt hoogleraar Jaap van Duijn bijvoorbeeld.  Lees

Lidwien Dobber
Dat de zorgen over inkomensongelijkheid tegenwoordig niet alleen in links-idealistische kring leven, bleek op het World Economic Forum in Davos. Op dit onderonsje van machtige figuren in politiek, bedrijfsleven en wetenschap was de groeiende inkomensongelijkheid dit jaar het belangrijkste thema. "Groeiende inkomensongelijkheid is in dit debat geen morele kwestie", aldus economieredacteur Lidwien Dobber. Maar "de positie van de groepen onderaan de arbeidsmarkt is zo nijpend dat die de bestaande maatschappelijke en economische orde bedreigt.  Lees

Occupy
Reden voor hoogleraar Paul van Seters om op onze opiniepagina te betogen dat de protestbeweging Occupy alsnog gelijk heeft gekregen. Zelfs president Obama sluit aan bij hun retoriek: "De koude, harde feiten zijn dat zelfs in tijden van herstel te veel Amerikanen harder dan ooit moeten werken om nog rond te komen - laat staan dat ze nog vooruit komen".  Lees

Film
Een van de hits op het documentairefestival 'Movies that Matter' was dit jaar 'Inequality for all'. De film volgt Robert Reich, Amerikaans topeconoom en voormalig minister van werkgelegenheid onder Bill Clinton. Hij trekt door de VS in een kruistocht tegen de ongelijkheid.  Lees: Een kruistocht tegen ongelijkheidtop

Alternatief waardesysteem voor de Euro

WeAreChange.NL interviewt Sven Hulleman van Stichting Restschuld Eerlijk Delen over zijn nieuwe initiatief dat gelanceerd wordt op Prinsjesdag 2017. Hulleman introduceert een alternatief waardesysteem voor de Euro met als doel om mensen die in de armoedeval gelopen zijn een perspectief te bieden. Wat is de basis van dit initiatief en hoe werkt het? Sven Hulleman legt uit.top

Koeckebackers

MaatschapWij is met Koeckebackers.
Bij Koeckebackers werken jongvolwassenen die moeilijk aan werk komen in de bakkerij en Koeckebar, waar duurzame koekjes worden gebakken en verkocht. Maar eigenlijk is de koek alleen maar een hulpmiddel.Meer artikelen over participatie
top