Hoe lang is ons pensioenstelsel nog houdbaar? Dat er onder de kabinetten Lubbers 30 miljard gulden uit de ABP-pot is gehaald is inmiddels bekendZwarte zwanen /  Zembla pensioen dossier /  Wat is AOW? / 

Woedende deelnemers Pensioenfonds Metaal en Techniek eisen gemiste indexatie terug.
Vijf pensioendeelnemers eisen hun gemiste indexatie terug bij Pensioenfonds Metaal en Techniek. Dat doen ze in een unieke dagvaarding op basis van het Europese pensioenrecht. Deze zaak kan van grote invloed zijn voor miljoenen Nederlanders van wie het pensioen niet wordt geindexeerd en kan tot problemen leiden bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Het is een hardnekkige mythe dat ons pensioen zou wankelen.

ECB nekt onze pensioenen
Het rentebeleid van de Europese Centrale Bank heeft desastreuze gevolgen voor de pensioenfondsen. Dat zegt Pieter Omtzigt, Kamerlid voor het CDA. Vorige week werd bekend dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen onder de 100 procent zakten. Omtzigt wil daarom dat minister Koolmees van Sociale Zaken onderzoek laat doen naar dat ECB-beleid. Omtzigt wil van Koolmees weten wat we in ons pensioenstelsel nog kunnen doen als de rente langdurig laag blijft en ten tweede hoe de regering gaat bepalen of de ECB wel binnen zijn mandaat blijft. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit, onderschrijft de noodkreet van Omtzigt. Maar Nederland is hierin ook wel een uitzondering, zegt hij: Die zekere Nederlandse pensioentoezeggingen, gecombineerd met de zware dekkingseisen, dat is toch wel een beetje bijzonder Nederlands. ECB nekt onze pensioenen

Het is een hardnekkige mythe dat ons pensioen zou wankelen.
De pensioenplannen van het kabinet zijn gebaseerd op een aantal mythes en aannames. Het pensioenstelsel zou financieel niet houdbaar zijn door vergrijzing en ontgroening. En het zou onmogelijk zijn met dit stelsel de solidariteit tussen de generaties te behouden.
Het is een hardnekkige mythe dat ons pensioen zou wankelen.

Pensioenen onbetaalbaar? Onzin, zegt Rob de Brouwer.
Op 27 februari 2019 sprak ik voor Cafe Weltschmerz met Rob de Brouwer over pensioenen. Voor velen (vooral jongeren) niet het meest opwindende onderwerp. Zou je zeggen. Er zijn echter zo veel misverstanden bewust en onbewust gecreeerd dat de informatie van De Brouwer van groot belang is om een nuchtere en reele kijk op dit onderwerp te krijgen.Wanbeleid

Er zijn goede redenen om naar mijn gesprek met Martin Pikaart te luisteren:
1) Het onderwerp van het pensioenstelsel schrikt af: het is uiterst taai en ondoorzichtig. Pikaart heeft zich er zo in vastgebeten dat hij echt begrijpt hoe de vork in de steel zit. Wanbeleid, algemeen burgerlijk munt dan ook uit in helderheid.
2) Zijn argumentatie is ijzersterk en mondt uit in een oproep aan het bestuur om af te treden. De kern van de bestuurlijke tunnelvisie: het ABP gaat er al minstens tien jaar van uit dat de rente zal stijgen. Tegelijkertijd weigert het aan risicomanagement te doen. Intussen loopt het tekort op tot onbeheersbare omvang.
3) Schokkend: het fonds gaat failliet, maar niemand grijpt in. De jongeren van nu zullen het kind van de rekening zijn. Zij betalen hoge premies waarmee de huidige levensstandaard van de gepensioneerden betaald wordt, terwijl ze zelf, als er niks verandert,geen pensioen zullen krijgen.
4) Hij werkt naar eigen zeggen als een rode lap op een stier in het zelfvoldane pensioenwereldje, waar kritiek uit den boze is. Maar Pikaart is ervan overtuigd dat hij zal winnen.

Pensioenen

Pensioenbestuurders denken aan hun eigen hachje
Valt hier wat aan te doen? Om te beginnen kunnen we de overheid vertellen dat aanvullende pensioenen niet hun zaak zijn, maar die van werkgevers en werknemers. Verder dat we worden bedonderd met de lage rekenrente, die slechts een rechtvaardiging is om de pensioenen niet te indexeren en om de pensioenpremies van de werkenden lager te houden dan wat bij een lage rekenrente hoort.1) Dit ten faveure van de werkgevers, waarvan de overheid in dit ambtenarenland de grootste is. Dus het belang bij zo laag mogelijke pensioenpremies is duidelijk aanwezig bij de overheid. Er zijn overigens pensioenfondsen die in een dekkingsgraad van 88% geen belemmering zien om de pensioenen te indexeren. Als feiten zouden overtuigen, dan was er een eind gemaakt aan deze absurditeit. Helaas gaat het niet om de feiten, maar om het belang en de media worden ingezet om mensen te laten geloven wat de overheid wil. 1) De wet van de communicerende vaten gaat hier op: de met de premies van de nu gepensioneerden gevormde reserves worden gebruikt om de toezeggingen aan de werkenden veilig te stellen, zonder hiervoor de pensioenpremies te hoeven verhogen. Het lijkt zo ongeveer de witteboorden- misdaad van de eeuw en kennelijk heeft vrijwel niemand het in de gaten.
Pensioenbestuurders denken aan hun eigen hachje

Ma 7 mei 2018. Dokken en zwijgen.
Dagelijks storten werknemers 80 miljoen in de Nederlandse pensioenspaarpot. Daar zit inmiddels 1350 miljard euro in. Maar de premies stijgen en de uitkeringen blijven gelijk of dalen. Bovendien gaan de pensioenfondsen er vanuit dat 68 de nieuwe pensioenleeftijd is. Een op de drie Nederlanders geeft zijn of haar pensioenfonds een onvoldoende. Vooral de hoge bonussen in de pensioensector stuiten op afkeer. Het vertrouwen in de fondsen is nog lager dan in banken en verzekeraars. Journalist Cees Grimbergen laat 3 bezorgde burgers aan het woord. Onder andere over hoe de pensioenindustrie zich andermans geld toe-eigende. Ook behandelt het programma Amerikaanse beleggers die honderden miljarden Nederlands pensioengeld beleggen. Wat verdienen Larry Fink (Blackrock), David Rubinstein (Carlyle) en Stephen Schwarzman (Blackstone)? En hoe ziet de belangenverstrengeling in de Nederlandse pensioenwereld eruit? Grimbergen ontmoet de Leidse econoom Professor Kees Goudswaard. Goudswaard zit in de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank en is voorzitter van de SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel. En hoe onafhankelijk is het wetenschappelijk pensioeninstituut Netspar dat mede wordt gefinancierd uit pensioenpremies? Waarom verzwijgen Netspar-wetenschappers schimmigheid, fraude en mega-beloningen in de pensioenindustrie? Waarom negeert Netspar de Nederlandse pensioenbeleggingen in belastingontwijking? Ook aandacht voor de gouden handdruk die PGGM-directeur Else Bos ontving. Bos werkt nu als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank.

U en de Pensioenelite 6 mrt 2017.
De 80-jarige Riet doet haar relaas. Ze krijgt van pensioenfonds PMT een bruto weduwenpensioen van 114 euro per maand. Ze is er van overtuigd dat PMT een foutieve berekening maakte. Ook de 72-jarige oud-filiaalchef van een Albert Heijn-vestiging, Herman, verbaast zich over hoe zijn pensioeninleg beheerd wordt. Christine (84), oud-ziekenhuismedewerker, laat kritische geluiden horen aan haar pensioenfonds PFZW. Hoe reageert haar fonds? Gepensioneerd productspecialist Peter (67) gaat voor de camera de confrontatie met zijn pensioenfonds PME aan. Hans (53), medewerker van het Hilversumse fijnmetaalbedrijf Buhl, vertelt hoe meerdere sterfgevallen in zijn omgeving het belang van pensioenopbouw doen relativeren. Verder citeert Zwarte Zwanen 6 uit interne stukken van de grootste Nederlandse pensioenuitvoerder APG. Daaruit blijkt dat de uitvoering van de ingewikkelde pensioenregelingen vastloopt. Wat doen pensioenfondsen met het toenemend aantal fouten? Waarom investeert een van de grootste pensioenuitvoerders van het land, MN, 75 miljoen in een ICT-project? Terwijl dat project halverwege stopt.

Zijn Nederlandse pensioenfondsen eigenlijk niet gewoon zeepbellen?  Maar we hadden toch het beste pensioenstelsel van Europa, dus wat is dit voor gezeur? Als je altijd alles vergelijkt met hoe de buren het hebben, dan kunt u beter op een vuilnisbelt gaan wonen. Op papier zijn Nederlandse pensioenfondsen inderdaad mudvol. Maar er zit een speculatief effect in. Bij buurlanden is dat vaak nog erger, maar dat maakt niet dat Nederland daarmee per definitie genoeg in kas heeft om komende generaties ouderen van een inkomen te voorzien, integendeel. Je kunt ook met zijn allen te arm zijn. Met pech betaalt u netjes uw premie en slaapt u vanaf uw zeventigste levensjaar toch onder een brug.  Zijn Nederlandse pensioenfondsen eigenlijk niet gewoon zeepbellen?

Hoe lossen we de pensioenproblemen op?
Een eerste gesprek in serie van 7 afleveringen, waarbij alle pensioenproblemen op tafel komen en er met deskundigen concreet naar een oplossing gezocht wordt. Gepubliceerd op 24 jan. 2016
Boom Bust Boom Docu deze legt de relatie uit tussen enerzijds de economische crisis en anderzijds de rol van menselijk gedrag daarbij.


Biedt het SER advies over pensioenen kansen?
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een advies uitgebracht aan de overheid met betrekking tot de toekomst van de aanvullende pensioenen in Nederland. Aanvullende pensioenen zijn een zaak van werkgevers en werknemers. De premies die door de werkgevers in de kas van het pensioenfonds worden gestort waarbij het bedrijf is aangesloten verdwijnen tot dusver in een collectieve pot. De pensioenfondsen doen op basis van de afspraken tussen werkgevers en werknemers toezeggingen aan de pensioenge-rechtigden. Om deze toezeggingen na te kunnen komen moet er voldoende geld beschikbaar zijn.
Lees verder


Motie
Kamer houdt beerput pensioenfondsen dicht. VVD, PvdA en D66 tegen onderzoek pensioenschandaal jaren '90. De Tweede Kamer heeft een motie van CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt over een schandaal met pensioenfondsen in de jaren 90 afgewezen. Omtzigt wil openheid van zaken. VVD, PvdA en D66 hebben geen behoefte aan een onderzoek. De motie werd kamerbreed aangenomen. Een half jaar later verschool verantwoordelijk minister Henk Kamp zich achter onduidelijkheid en geheimhoudingsplicht als reden voor het opnieuw niet uitvoeren van het onderzoek. In een brief gaf Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma op basis van een pilotonderzoek bij vijf pensioenfondsen aan dat een groter onderzoek onmogelijk is omdat de administratie uit begin jaren negentig niet meer is terug te halen.
Pensioendiefstal
Artikelen over financirle zaken zijn bij veel mensen niet populair. Zodra er cijfers en berekeningen aan te pas komen, dan haken lezers vaak af. Het valt daarom niet mee om over een onderwerp zoals pensioenen een verhaal te schrijven dat de nodige informatie bevat om goed onderbouwd duidelijk te maken waar het in feite over gaat. Toch is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen begrijpen hoe het met pensioenen zit. Want dat zou tot gevolg kunnen hebben, dat er meer interesse komt voor het onderwerp dan tot nu toe het geval is. En dat zou goed zijn voor een brede maatschappelijke discussie over pensioenen. 
Door Ad Broere

Zijn pensioenfondsen gedwongen om rommelhypotheken op te kopen van de banken?


Arnoud Boot: de Nederlandse overheid stond klaar om hypotheken op te kopen met pensioengeld


top

Zwarte zwanen op MAX

Nieuwe pensioenonthullingen in Zwarte Zwanen.
De zesde episode van Zwarte Zwanen staat in het teken van de pensioenelite versus de gewone deelnemer. Topadvocaten worden ingehuurd om een tachtigjarige weduwe de voet dwars te zetten. Cees Grimbergen licht alvast een tipje van de sluier op. Wat kunnen we verwachten na eerdere onthullingen over falend toezicht en perverse prikkels in de pensioenwereld?
Zwarte zwanen op MAX

 U en de Pensioenelite

 Preview Zwarte Zwanen aflevering: belangen verstrengeling

 Zwarte zwanen: Gokken met uw pensioenpremie

 1Vandaag over pensioengeld van vrachtwagenchauffeurs

  Chauffeurstoekomst in Hollandse Zaken

 Het beste pensioenstelsel ter wereld - deel 1

 Het beste pensioenstelsel ter wereld - deel 2Klein pensioen afkopen kan je veel geld kosten
Wie kort bij een werkgever werkt, bouwt een klein pensioenpotje op. Je kan er voor kiezen om dat in een keer uit te laten betalen als het om een bedrag gaat van minder dan 467,88 euro per jaar. Daar zitten wel regels aan verbonden. Zo'n vroege afkoop wordt namelijk bij je inkomen opgeteld en dat kan gevolgen hebben voor je zorg- of huurtoeslag.
Klein pensioen afkopen kan je veel geld kosten


De pensioenregeling van ABP verandert in 2015
Omdat de overheid de wetgeving heeft aangepast. Dit heeft gevolgen voor u als u pensioen opbouwt.


Borgdorff kan het emotioneel niet uitlegggen
Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft het afgelopen jaar 24 miljard euro winst gemaakt met haar beleggingen. Toch kan Zorg en Welzijn geen enkele indexatie van de pensioenen doorvoeren. Directeur Peter Borgdorff zou "de enorme inkomstenstroom graag willen uitbetalen zodat de deelnemers ervan kunnen meeprofiteren, maar ze krijgen er niets van." "Het is voor de mensen heel moeilijk te begrijpen." Toch doet Borgborff een geslaagde poging om het uit te leggen. Kijk nu naar ons exclusieve interview van 12 minuten over de stand van zaken in pensioenland.Gepubliceerd op 28 okt. 2016
Sjaak Zonneveld is van oorsprong IT er, nam in 1992 voor het eerst een sabbatical en is door het reizen in de pensioenwereld beland. Hij bezocht meer dan zestig landen. Maar noem zichzelf geen landenverzamelaar of wereldreiziger. Zonneveld is een pre-pensionado. Met enige regelmaat neemt hij een 'tussenpensioen' om te kunnen reizen. Zonneveld stelt dat je dromen kunt uitstellen tot je 65ste, je 67ste of misschien wel je tot je 71ste, maar dat dit niet verstandig is. In zijn boeken neemt hij ons mee naar verschillende uithoeken van de wereld. Van Namibie tot Chili en van Japan tot Antarctica. Hij schrijft hoe je een auto koopt in Australie, bier bestelt in Japan of geld wisselt op de Gili-eilanden. Tegelijkertijd informeert hij ons hoe het huidige pensioenstelsel precies werkt. En vooral waarom het niet meer werkt..

Gepubliceerd op 13 jul. 2016
Keest de Lange interviewt Peter Fonkert over pensioenfonds ABP. Peter is docent, trainer, ondernemer, AVV bestuurslid, bestuurslid SwapSchade en door ons gevraagd als lid van de fractie Lijst voor Onafhankelijk Pensioen (LvOP) bij het Verantwoording Orgaan bij het ABP.
Kees de Lange is emeritus hoogleraar natuurkunde aan de VU. Hij was onder meer voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) en mede-oprichter van 50Plus. Als parlementarier heeft hij gedurende 4 jaar in de Eerste Kamer gezeten, aanvankelijk voor de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), maar later onder eigen naam. Zijn belangstelling gaat uit naar pensioen- en klimaatproblematiek.top

Pensioen dossier van Zembla

Het verdwenen pensioengeld door slecht beheer
Bijna alle pensioenfondsen in Nederland kampen met financiele problemen. De uitkeringen worden niet meer aan de inflatie aangepast en in de toekomst dreigen nog grotere tekorten. Volgens de besturen van de fondsen zijn de problemen te wijten aan de langere levensverwachting en de lage rentestand. Maar ZEMBLA toont aan dat het probleem ook is veroorzaakt door slecht beheer in de afgelopen jaren.
Het verdwenen pensioengeld door slecht beheer

Onderzoek
In 2002 beloofde Mark Rutte, toenmalig Staatssecretaris van Sociale Zaken dat De Nederlandse Bank (DNB) een onderzoek zou instellen naar de greep uit de pensioenfondsen.Joanne Kellerman, directeur pensioenen bij DNB gaf daarover tegenover Zembla toe dat dit onderzoek er nooit is gekomen. In ieder geval is onduidelijk om hoeveel geld het gaat. Pensioen dossier van Zembla

Mensen beschuldigen van diefstalis is nogal wat. Daar hoort ook bewijs bij
Dat er 30 miljard gulden uit de ABP-pot is gehaald onder de kabinetten Lubbers is inmiddels bekend. In Zembla van de VARA werd op 5 februari 2011 uit de doeken gedaan, dat in de regeringsperiode van minister president Ruud Lubbers en minister van financien Onno Ruding 30 miljard gulden werd onttrokken aan de kas van het ABP. Ruding verklaarde op het waarom van deze handeling in Zembla, dat de reorganisatie van de overheid met deze middelen moest worden gefinancierd en dat de aardgasbaten niet meer toereikend waren om het daaruit te kunnen doen. Zoiets heet gelegaliseerde diefstal! Het is vergelijkbaar met als u uw zoon die voor een scooter spaart belooft, dat u voor iedere euro die hij verdient met zijn bijbaan een euro bijlegt. U beheert voor uw zoon de kas. Uw zoon is een actieve jongen, die behoorlijk verdient met zijn werk. Zo goed zelfs dat er voordat de scooter volgens afspraak zal worden gekocht er al meer dan genoeg geld beschikbaar is. U besluit daarom eerst om uw bijdrage maar niet meer te doen, want er is toch wel genoeg! Vervolgens gebruikt u geld uit de scooter kas om uw energie naverrekeningsnota te betalen.

In 2011 is er een uitzending van Zembla over geweestIngekorte uitzending van Zembla geeft een mooi beeld van de werking en de problemen van Nederlandse pensioenfondsen. Is onderdeel van een powerpoint op economielokaal.nl

top

Wat is AOW?

Wat is AOW?
Dat is dan zeventig gulden vijftig, meneer. Ziet u wel? Dit is de kwitantie, en hier is het geld. Met deze woorden overhandigde minister Suurhoff van Sociale Zaken en Volksgezondheid het eerste AOW-pensioen. De primeur was voor meneer Bakker uit de Amsterdamse Boterdiepstraat. Op 2 januari 1957 waren hij en zijn vrouw even landelijk nieuws.
Watis AOW?

Meer artikelen over pensioen
top