Niet alleen in Nederland, maar overal in de westerse wereld raakt de burger het vertrouwen in de politiek kwijt.Politieke Kliek

Wij zijn het zat /  Puinhopen in de politiek

Kamerleden lijken steeds minder op hun kiezers Politici worden meer dan ooit gerekruteerd uit het eigen partijpersoneel.

Politieke partijen zijn meer dan ooit een closed shop.
Alleen toegankelijk voor mensen uit de eigen kring. Wie niet heeft gestudeerd, komt er nauwelijks meer tussen. Kamerleden lijken steeds meer op elkaar en steeds minder op de kiezer. Het is allemaal een pot nat, is een terecht verwijt. Kamerleden die het parapolitieke pad volgen, doen na hun afstuderen vrijwel geen ervaring op in andere maatschappelijke sectoren. Hun hele leven brengen ze door in de wereld van hoog opgeleide politieke junkies. Dat maakt ze heel effectief binnen de muren van het Binnenhof,maar kwetsbaar en onherkenbaar buiten de kaders en de kades van Den Haag. Bij dit parapolitieke pad worden Kamerleden uit de Haagse vijver gerekruteerd. Dat heeft voor politieke partijen op korte termijn voordelen: weinig risico op politieke brekebenen. Ze snappen hoe de hazen lopen, ze zijn gesocialiseerd in het politieke bedrijf en zeer loyaal aan de partij. Politici worden meer dan ooit gerekruteerd uit het eigen partijpersoneel om in het kabinet plaats te nemen.

De corpsballen kliek op het bordes
Het moment van afrekenen is gekomen.
De ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet zijn bekend.Wat waren de criteria die sommigen aan een dienstauto hielpen, en anderen thuis lieten naast een stille telefoon? Wie wordt wat en en wie niet en waarom? Het politieke afrekenmoment.

Pim-pam-petten met ministerposten, teleurgestelde Kamerleden.
top

Wij zijn het zat

Bezuinigingen en groeiende ongelijkheid leidt tot onrust en onbehagen.Maar waar blijft de opstand? Banken, bonussen, bezuinigingen en een toenemende ongelijkheid in de samenleving zorgen voor een groeiend gevoel van onbehagen onder burgers. Cynisch, somber en woedend om met de woorden van financieel geograaf Ewald Engelen te spreken. Hij pleit voor drastische hervorming van de financiele esector. Maar er verandert weinig. Banken lobbyen uiterst succesvol tegen nieuwe regelgeving, politici zijn vooral bezig met dagkoersen en het verschil tussen rijk en arm neemt verder toe. Burgers voelen zich machteloos tussen dit lobbygeweld en dat leidt tot afnemende interesse in politiek, lage opkomst bij verkiezingen en een lethargische houding van niets-doen. Toch lijkt het pleidooi van Engelen een stem te geven aan een smeulende, nog ongeuite woede. Tegenlicht onderzoekt het groeiende gevoel van onbehagen en vraagt zich tegelijkertijd af waar de opstand blijft.

Tegenlicht
Real politiek: De ChristenUnie in het gareel.
De ChristenUnie is fel tegen het versoepelen van de bonusregels voor bankiers. Maar de PvdA-motie dat de strenge Nederlandse bonuswetgeving gehandhaafd moet worden en niet mag worden aangepast of opgerekt om financiele instellingen uit de City naar Amsterdam te lokken, die motie, die steunt de ChristenUnie toch maar niet. Pikant, want gisteren stond de naam van Joel Voordewind er nog onder. Vandaag bleek de motie gewijzigd: de naam van het ChristenUnie-Kamerlid was verdwenen. Sterker: de ChristenUnie stemde zonder enige toelichting van Voordewind tegen. Waarom? Omdat de partij, die een luttele vijf zetels in de Tweede Kamer bezet, dikke kans maakt deel te worden van het nieuwe kabinet. De aanstaande coalitiepartners VVD, CDA en D66 vinden dat het bankierbonusregime juist wel soepeler moet om zo juist wel Britse banken naar de Amsterdamse Zuidas te halen. De formatieonderhandelingen beginnen morgen en zouden niet slechter kunnen starten als junior partner ChristenUnie meteen al op zijn principiele strepen gaat staan. De partij en Voordewind kozen daarom voor pragmatisme. Het kwam de ChristenUnie op een welgemeend Toedeledokie van de PvdA te staan. Partijleider Asscher twitterde een videofragment van premier en VVD-onderhandelaar Rutte, die eerst kritiek had op bonuseisende bankiers, ga dan, toedeledokie! maar nu alles op alles zet om de mazen in zijn eigen bonuswet op te zoeken.Toedeledokie van Rutte

top

Als je je burgers verliest, dan houdt de democratie op te bestaan
Herman Tjeenk Willink (75) was informateur van eind mei tot eind juni.Hij nam het stokje over van VVD'er Edith Schippers, in een bijzonder moeilijke fase van het formatieproces. Onder zijn leiding kwamen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nader tot elkaar. Met Nieuwsuur kijkt Tjeenk Willink terug op zijn periode als informateur en gaat hij in op zijn eindverslag. Daarin zette hij niet alleen zijn werkzaamheden als informateur uiteen en gaf hij aanbevelingen voor het vervolg, maar gaf hij ook zijn persoonlijke visie op de huidige politiek. Hij stelt dat een parlementaire democratie meer is dan besturen en maatregelen nemen. "Politiek is ook burgers overtuigen door het voeren van het inhoudelijke debat en door het ontwikkelen van een visie over waar het met Nederland op langere termijn heen moet." I, Daniel Blake: Tjeenk Willink refereert in een bijlage van zijn eindverslag aan de Brits-Franse dramafilm I, Daniel Blake, waarin een 59-jarige Engelse meubelmaker na een hartinfarct voor het eerst in zijn leven hulp nodig heeft van de overheid, maar verstrikt raakt in de bureaucratische rompslomp. Hij noemt die film omdat burgers ook in Nederland volgens hem slachtoffer worden van regels, formulieren en een verstikkende bureaucratie. Dat leidt volgens de oud-informateur tot groot politiek ongenoegen. "Beelden zeggen vaak meer dan woorden", zegt Tjeenk Willink. "Wat mij trof in die film was dat twee mensen van goede wil in de problemen raken, buiten hun schuld. Terwijl ze eigenlijk niets liever willen dan uit die problemen komen. Niet de hand ophouden maar aan het werk gaan. Twee mensen waarvan je zou zeggen: daar is de staat als eerste voor aangewezen. En de staat geeft niet thuis."   NOStop

Puinhopen in de politiek

Defensie.
Bezuinigingen: Nederlands leger heeft nog maar zeven kanonnen, kan niet bewegen. Bommen- en granatentopic. Nederland heeft zijn leger wegbezuinigd, daar hebben we het al eens over gehad. Op papier bestaat het wel en de vrouwen en mannen en groen en blauw doen hun uiterste best, maar door het gerichte kaasschaafbeleid is de slagkracht vergelijkbaar met die van Slovenie, een land met twee miljoen inwoners.Defensie.

De levensgevaarlijke goed-nieuwsshow van minister Hennis.
Het Ministerie van Defensie heeft ernstig tekortgeschoten. Zo luidde de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake het dodelijke ongeval met een mortier in Mali. Maar dat is niet het hele verhaal. Uit verschillende incidenten blijkt dat Minister Hennis de zaken systematisch te rooskleurig af schilderde met alle gevolgen van dien.De levensgevaarlijke goed-nieuwsshow van minister Hennis.

Veiligheid militairen in gevaar door tekorten Defensie.
De bezuinigingen bij Defensie hebben alarmerende gevolgen. Zo heerst er een nijpend munitietekort, waardoor manschappen gaan, zonder voldoende schiettraining. Gevaarlijke situaties voor militairen zijn het gevolg.Hoe inzetbaar is ons leger straks nog? Ik heb in 2 jaar nog geen schot gelost vanwege de bezuinigingen.Veiligheid militairen in gevaar door tekorten Defensie.

Strategische armoede plaagt Nederlandse missie in Mali.
De Nederlandse militaire missie in Mali is binnen de krijgsmacht bepaald niet onomstreden. Militairen beklagen zich over strategische en operationele kortzichtigheid en over gebrek aan materieel en munitie. Welke politieke afwegingen liggen aan de operatie in Mali ten grondslag? En welke toekomst heeft de missie? Deel 1 van een serie over het strategische tekort op defensiegebied. Strategische armoede plaagt Nederlandse missie in Mali.Meer artikelen over politiek

top