Naomi Klein /  Follow the Money /  Dirk Bezemer /  Ewald Engelen /  Joris Luyendijk /  Ad Broere

Steve Keen /  Richard.D.Wolff /  Karl Marx /  Podcast Bas Jacobs /  Kate Raworth /  Sven Hullemans / 

Karl Polanyi. Hoe stellen we de economie weer ten dienste van de samenleving? / Nout Wellink / 

Willem Middelkoop / 

Economen

23 dingen die ze je niet vertellen
De internationaal geprezen econoom Ha-Joon Chang geeft in zijn boek 23 Things They Dont Tell You about Capitalism (2010) een lijst van essentiele waarheden over het kapitalisme die u van de vrijemarktadepten niet zult horen.
23 dingen die ze je niet vertellen


Het financiele systeem kraakt in zijn voegen Commerciele banken zijn zo belangrijk geworden dat de belastingbetaler ze moet redden als ze dreigen om te vallen. Kan dat niet anders? TU-promovendus Martijn van der Linden (TBM), mede-organisator van Reinvent.Money op 14 oktober, denkt van wel.
Het financiele systeem kraakt in zijn voegen


top

Naomi Klein

Montreal (Quebec), 5 mei 1970) is een Canadese journaliste, publiciste en activiste. Haar boek No logo over de grote macht van multinationals maakte haar wereldberoemd. Ze geldt als een van de boegbeelden van de beweging die zich verzet tegen de dominantie van het neoliberalisme. Nog voor de huidige crisis blies Naomi Klein de mythe op dat de vrije markt voor vrije mensen zorgt. Klein onthult de gedachten, het geldspoor en de werkelijke macht achter de meest aangrijpende crises en oorlogen van de afgelopen veertig jaar. Op deze manier laat zij zien dat onze wereldmarkt wordt gedomineerd door een ideologie waarin radicale beleidsveranderingen bewust worden ingevoerd in de nasleep van een schok: de shockdoctrine.

Tijdens Brainwash Festival in Amsterdam gingen Naomi Klein, Joris Luyendijk en Srecko Horvat met elkaar in gesprek over hoe we de wereld kunnen redden. Tijdens dit gesprek leggen zij haarfijn uit hoe onze huidige (democratische) systemen hebben kunnen leiden tot Trump, Brexit en inhumaan en destructief beleid. Gezamenlijk laten zij zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor een sociaal rechtvaardig systeem, en dat burgers niet hulpeloos zijn maar de macht hebben om de wereld te hervormen.The Shock Doctrine van de Canadese auteur en sociale activist Naomi Klein.
De radicale Canadese publiciste Naomi Klein volgt in haar boek het spoor van neo-liberale economische ontwikkelingen in de wereld. Gebaseerd op baanbrekend historisch onderzoek en vier jaar verslaggeving blaast ze de mythe op dat de vrije markt voor vrije mensen zorgt. Ze onthult de werking van de - door de econoom Milton Friedman ontwikkelde - shockdoctrine waarbij door bedrijfsleven en overheid gebruik wordt gemaakt van massale desorientatie die ontstaat na ingrijpende gebeurtenissen als bijvoorbeeld oorlog (Irak), terroristische aanslagen (Twin Towers) of rampen (tsunami, New Orleans na Katrina) om impopulaire economische maatregelen (privatisering, deregulering, bezuinigingen op sociale uitgaven) rigoreus door te drukken. Kleins analyse van dit rampenkapitalisme is gedetailleerd en goed onderbouwd, haar boodschap krachtig, een eye-opener. Het boek telt zeven delen en 21 hoofdstukken plus inleiding, besluit, noten, index en dankbetuigingen. Sobere uitvoering zonder illustraties.
 Naomi Klei en Thomas Piketty op tournee.

Red de menstop

Kate Raworth

Donut economie volgens Kate Raworth
Staat ons economische gedrag in dienst van groei en winst of dient het de mens en planeet? Met die vraag ging de Britse econoom Kate Raworth, onderzoeker aan het 'Environmental Change Institute' in Oxford, aan de slag. In plaats van opgaande lijnen en stijgende grafieken ontstond een andersoortig ideaalbeeld: onze economie zou moeten functioneren volgens het model van de donut. Met behulp van videofragmenten, diverse ronde attributen en een bijzondere tafel toont Kate Raworth aan hoe onze economie fundamenteel anders kan worden gestructureerd. Met groei, maar dan binnen de gestelde grenzen.Of is de werkelijkheid toch vierkanter? Donut economie volgens Kate Raworthtop

Follow the Money

Gepeperd gesprek over een betere economie Follow The Money
Gepubliceerd op 5 apr. 2017. De economie draait weer. Maar betekent dat ook dat het goed gaat? Feit is dat de schulden van burgers en overheden nu groter zijn dan voor de kredietcrisis. Het kraakt en wringt. In dit gepeperd gesprek in Vondel CS te Amsterdam hebben we onderzocht hoe we onze economie beter kunnen maken. Wat is het alternatief voor onze door schuld gedreven economie? De hoofdpersonen in dit gepeperde gesprek zijn Arno Wellens, Dirk Bezemer, Maarten Schinkel, Theo Kocken en presentatoren Jort Kelder en Eric Smit.Tien jaar kredietcrisis: 7 redenen waarom we er helemaal niet uit zijn.
Vandaag precies tien jaar geleden verbood BNP Paribas beleggers in twee fondsen om de benen te nemen. De uitstroom was zo hoog, dat het voortbestaan ervan anders in gevaar zou komen. Een jaar later viel Lehman Brothers, daarna Griekenland: eigenlijk weet u het allemaal al wel (of nog). Maar goed nieuws: we zijn eruit, dankzij 'decisive action' van wijze Europese leiders. Tien jaar kredietcrisistop

Dirk Bezemer

Nederlanders over de economie

Dirk Bezemer over het goede leven

Dirk Bezemer levert kritiek op plannen Ons Geld

Dirk Bezemer legt uit wat er fout is met de Nederlandse financiŽle sector

Dirk Bezemer over geld, krediet en de economie

We zijn op weg naar de afgrond.
Weer een econoom die de alarmklok luidt. Dirk Bezemer is sinds kort hoogleraar economie in Groningen. Op 14 maart 017 hield Bezemer zijn oratie. Waarom schuldverschuiving Nederlandse hoogconjunctuur kwetsbaar maakt bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap in de economie van de internationale financiele ontwikkeling. 70 procent van al het geld wordt besteed aan leningen en hypotheken. Geld dat grotendeels niet ten goede komt aan de economie. Hierdoor kan de totale schuldenlast zo groot worden dat er opnieuw een crisis op de loer ligt. Mijn samenvatting: Bezemer vergelijkt de huidige situatie met het bekende pyramidespel. Je beloofd investeerders grote winsten. Je betaalt die winsten uit van het geld dat binnenkomt van nieuwe investeerders. Je komt dus als het ware steeds geld tekort, maar dat kun je blijven volhouden zolang er steeds meer steeds nieuwe investeerders bijkomen, waarvan je het geld gebruikt om de eerdere investeerders uit te betalen. Op een gegeven moment komen er te weinig nieuwe investeerders bij en stort de pyramide in. Dit is nog de eenvoudigste vorm.
We zijn op weg naar de afgrond. Weer een econoom die de alarmklok luidt

top

Ewald Engelen

Ewald Engelen over de noodzaak van verandering

Ewald Engelen schreef met Marianne Thieme het boek: De Kanarie in de kolenmijn
Engelen en Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiele keuzes. Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen. Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo'n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd.Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat over voedselverdeling en -verspilling. Dat de strijd om water er niet een is van de verre toekomst. De meeste politici en wetenschappers kiezen voor marginale veranderingen binnen de status quo waarbinnen we ons richten op meer economische groei en meer vrijhandel. Ewald Engelen en Marianne Thieme pleiten voor een radicale koerswijziging. Engelen vanuit economisch perspectief, Thieme vanuit ecologisch oogpunt. Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie: het financiele systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd. Tijd voor Plan B!

top

Joris Luyendijk

Uitgelicht met Joris Luyendijk
Antropoloog en journalist Joris Luyendijk vertelt bij ons over zijn tijd als correspondent in het Midden-Oosten. Hoe maak je in een crisisgebied een verhaal en hoe betrouwbaar zijn je bronnen dan? Vier jaar lang dook hij onder in de gekte van de Londense City en schreef daarover de bestseller "Dit kan niet waar zijn". Het financiele stelsel is ziek, maar hoe zit het in Nederland en hoe gaan we het oplossen?Joris Luyendijk: Zakendoen met moreel kompas
Het beeld wat wij hebben van Wall Street van cokesnuivende, hoerenlopende psychopaten klopt niet. Het zijn mensen die precies zo zijn zoals jij en ik. Zakendoen met een moreel kompas. Wat betekent dat precies voor Joris Luyendijk die meerdere misstanden in de financiele sector heeft blootgelegd. Een sterk betoog van Joris over zijn stelling dat kapitalisme en ethisch verantwoord ondernemen niet samengaan.top

Ad Broere

Is het biologische vernietigingsproces nog omkeerbaar?
Er is op aarde een biologische vernietiging gaande van diersoorten die groter is dan gedacht. Wetenschappers hebben bedreigde en niet-bedreigde diersoorten onderzocht. Vele soorten verliezen in razendsnel tempo leefgebied door menselijke overbevolking en overconsumptie. Wetenschappers denken dat er een massa-extinctie aan de gang is, zoals in de prehistorie. Menselijke overbevolking en overconsumptie worden aangewezen als de hoofdoorzaken van de biologische vernietiging. Is dat waar? Worden we hier misschien in een schuldgevoel gedreven omdat we met teveel zijn en omdat we teveel van alles gebruiken? Worden de geesten rijp gemaakt voor een omvangrijke vermindering van de wereldbevolking? Of om bereid te zijn in enorme, zelfvoorzienende flatgebouwen te gaan leven, waarmee in China wordt geexperimenteerd? Ik denk dat het beeld van overbevolking en overconsumptie minstens kunnen worden genuanceerd, omdat er meer factoren in het spel zijn, die een wellicht veel grotere invloed hebben op de afbraak van de natuur.
De vrije media, 12 juli 2017

top

Steve Keen

Steve Keen verteld over zijn werk en ervaring als econoom in een wereld waar zijn collega s allemaal de andere kant op kijken: hij zag de crisis al in 2005 aankomen. En verder in het gesprek aan bod: wat vindt hij van de Brexit? Moeten we de Eurozone opheffen? De Europese Centrale Bank pompt al twee jaar 80 miljard euro per maand de Europese economie in. Wat vindt Keen van dit quantitative easing beleid van de ECB? En wat zou Keen doen als hij het monetair beleid van de ECB mocht inrichten?topRichard D. Wolff

Professor Richard D. Wolff is Emeritus hoogleraar aan de University of Massachusetts, Amherst waar hij lesgaf economics van 1973 tot en met 2008. Momenteel is hij Visiting Professor in de Graduate Program in internationale zaken van de nieuwe School University, New York City. Professor Wolff krijgt honderden vragen per week die een breed scala van onderwerpen, over economie, socialisme, historische bewegingen en actualiteit. Professor Wolff doet zijn best om te reageren op enkele vragen op Economische Update

 Richard D. Wolff over Kapitalisme, omkopen politici, academici en overheid.Professor Richard D. Wolff

top

Karl Marx - Durf te Denkentop

Podcast

De Rudi & Freddie show van de Correspondent
We spreken deze keer met Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Nu is onze ervaring met economen interviewen niet erg goed.Meestal lijkt het alsof je een andere taal spreekt. Bij Bas Jacobs is dat niet zo. Hij luistert naar andersdenken, is bereid zijn mening aan te passen en is heel goed in staat de uitgangspunten van de economie te verdedigen. Dit maakt hem tot een interessante gast.

De onderwerpen die langskomen:
Wat we kunnen leren van de financiele crisis,
Of je economie kunt bedrijven zonder politiek te bedrijven
Waarom de kabinetten Rutte I en II niet economisch succesvol waren,
En hoe het toch kan dat bijna alle media (in tegenstelling tot economen) zich achter het begrotingsdogma van het laatste kabinet schaarden.
Waarom het beleid van Rutte en Dijsselbloem niet goed was voor de economie (met Bas Jacobs)

Gesprek met Bas Jacobs over economie
Hierbij het tweede deel van ons gesprek met econoom Bas Jacobs.

Economen, wat heb je er aan?
Economen waren toch die mensen die de crisis niet zagen aankomen? Jeroen Smit onderzoekt of ze inmiddels iets hebben geleerd en of ze nu beter in staat zijn economische ontwikkelingen te voorspellen.  Uitzending gemist VARA EZ?

top

Movies that Matter

Een van de hits op het documentairefestival 'Movies that Matter' was dit jaar 'Inequality for all'. De film volgt Robert Reich, Amerikaans topeconoom en voormalig minister van werkgelegenheid onder Bill Clinton. Hij trekt door de VS in een kruistocht tegen de ongelijkheid.
Een kruistocht tegen ongelijkheid
Robert Reich


top

Sven Hullemans

Sven Hulleman introduceert gulden; straks heeft niemand meer een euro op zak
WeAreChange.NL interviewt Sven Hulleman van Stichting Restschuld Eerlijk Delen over zijn nieuwe initiatief dat gelanceerd wordt op Prinsjesdag 2017. Hulleman introduceert een alternatief waardesysteem voor de Euro met als doel om mensen die in de armoedeval gelopen zijn een perspectief te bieden. Wat is de basis van dit initiatief en hoe werkt het? Sven Hulleman legt uit.top

Hoe stellen we de economie weer ten dienste van de samenleving?

Het lijkt vreemd om terug te grijpen naar ideeen van een sociaal wetenschapper uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Karl Polanyi s gedachtengoed wekte nooit grote massaes maar komt met regelmaat opnieuw naar boven en blijft relevant .The Great transformation, geschreven in 1944, groeide uit tot een standaardwerk van kritiek op het marktkapitalisme.
Hoe stellen we de economie weer ten dienste van de samenleving?

top

Willem Middelkooptop

Nout Wellink

Willem Middelkoop Interviewt Nout Wellink, ECB maakt het systeem kapot!
Nout Wellink (71) zat bijna 30 jaar in de directie van De Nederlandsche Bank, waar hij als president in 2011 door Klaas Knot werd opgevolgd. Momenteel is hij alleen nog commissaris bij de Chinese Staatsbank Bank of China. Na de crisis van 2008 werd hij, mede door Willem Middelkoop, verantwoordelijk gehouden voor het tekort schieten van het toezicht op de financiele sector. De waakhond was volgens Willem een schoothond geworden. De tijd van het grote afrekenen is nu wel voorbij. Daarom nu een bijzonder open gesprek tussen de voormalige financiele beleidsmaker en zijn criticus, die elkaar nooit eerder direct getroffen, over de huidige stand van zaken.Willem Middelkoop in gesprek met Oud DNB directeur Nout Wellink over de toestand in de wereld.Economie /  Belastingontwijking /  Nederland belasting paradijs /  Meer artikelen over economie
top