Niet alleen in Nederland, maar overal in de westerse wereld raakt de burger het vertrouwen in de politiek kwijt. Terecht of niet?

GeopolitiekGeopolitiek college /  Nieuwsbrief Geotrendline /  Kernwapens /  Chinese Zijderoute /  Koude oorlog / 

Valse Vlag /  Dit is waar alles om draait: OLIE en GAS / 

Wij zijn het zat
Bezuinigingen en groeiende ongelijkheid leidt tot onrust en onbehagen. Maar waar blijft de opstand? Banken, bonussen, bezuinigingen en een toenemende ongelijkheid in de samenleving zorgen voor een groeiend gevoel van onbehagen onder burgers. Cynisch, somber en woedend om met de woorden van financieel geograaf Ewald Engelen te spreken. Hij pleit voor drastische hervorming van de financiele esector. Maar er verandert weinig. Banken lobbyen uiterst succesvol tegen nieuwe regelgeving, politici zijn vooral bezig met dagkoersen en het verschil tussen rijk en arm neemt verder toe. Burgers voelen zich machteloos tussen dit lobbygeweld en dat leidt tot afnemende interesse in politiek, lage opkomst bij verkiezingen en een lethargische houding van niets-doen. Toch lijkt het pleidooi van Engelen een stem te geven aan een smeulende, nog ongeuite woede. Tegenlicht onderzoekt het groeiende gevoel van onbehagen en vraagt zich tegelijkertijd af waar de opstand blijft. Ewald Engelen
Ewald Engelen
Ewald Engelen is hoogleraar financiele geografie aan de UVA en spreekt zijn angst uit over machtsconcentratie in de bankenwereld en de politieke beinvloeding.

Wie heeft gedacht dat corpocratie een exclusief Amerikaans verschijnsel is, wordt uit de droom geholpen door dit stuk onderzoeksjournalistiek dat op Follow the Money (FTM) werd geplaatst. Belangrijke economische beslissingen van de overheid worden door het Dutch Investment en Trade Board (DTIB) gestuurd, beinvloed en voorbereid. In het DTIB werken overheid en het grote bedrijfsleven intiem samen. FTM deed een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en kreeg na veel sabotage en getreuzel uiteindelijk de notulen van de DTIB vergaderingen van de afgelopen dertien jaar. Uit deze notulen blijkt hoe de corpocratie in Nederland werkt en ook dat het DTIB verbonden is met de Amerikaanse corpocratie. Er zijn zaken die verder zouden kunnen worden uitgezocht. Zoals de mogelijke verbinding tussen het Koninklijk huis en de DTIB, de betrokkenheid bij massapsychologische beinvloedingsprojecten en de verbinding met veiligheidsdiensten en de NAVO. Dat is echter helemaal glad ijs. Follow The Money

We hebben in de wereld te maken met roekeloze en onervaren types.
Kees van der Pijl is emeritus hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit van Sussex. Van der Pijl gaat met een grote frequentie samen met historicus Coen de Jong op de internationale verhoudingen en de mogelijke consequenties voor de Europese samenleving. We zitten op een breukvlak en je voelt dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan. En alle keren in de geschiedenis dat zoiets heeft plaatsgevonden is dat gepaard gegaan met oorlog. Het is niet alleen een economische crisis, maar ook een strijd tussen de opkomende krachten en de verdwijnende krachten. Het niveau van de bewapening die de afgelopen periode werd opgebouwd is zo gigantisch, dat het levensbedreigend is voor het voortbestaan van de mensheid op aarde. We hebben te maken met roekeloze en onervaren types, waar Trump een voorbeeld van is. Alle ontwikkelingen in de geschiedenis hebben zich van het Westen naar het Oosten begeven. Het verstand en de ratio keert zich nu af van het westen naar het Oosten lijkt het.Van een tot vijf sterren: in steeds meer aspecten van ons leven is het belangrijk dat anderen ons goed beoordelen. Handig, maar als we ons steeds meer moeten gedragen zoals anderen dat graag zien, beperkt dat ook onze vrijheid.

Op weg naar een low-cost samenleving

top

Geopolitiek college deel 1

Het Westen wil niet buigen
Onderschatting van de rest van de wereld door het Westen. De nieuwe zijderoute (VPRO)vormde het thema van een uitstekende aflevering van Tegenlicht:Het Westen wil niet buigen

Het is vooral een college van de Britse historicus van Kroatische afkomst Peter Frankopan, hoogleraar in Oxford en auteur van de bestseller De Zijderoutes. Frankopan stelt dat het centrum van de wereldmacht naar het oosten is verschoven, maar dat het Westen dat maar niet wil erkennen. Europa en Noord-Amerika hebben zich volledig vervreemd van de rest van de wereld. Anderen moeten op ons lijken. Die culturele arrogantie is geen bewuste keuze, maar het resultaat van eeuwenlange toe-eigening van alles wat elders van waarde is, door structurele toepassing van geweld.De nieuwe zijderoute (VPRO)lees verderPeter van Ham maakt in dit blok het punt dat de VS is betrokken bij de opzet van wereldwijde instituties: van het IMF tot de Wereldbank, van de Marshallhulp tot de NAVO.Dit heeft Europa veel welvaart opgeleverd en het doel hiervan was om de liberale democratie te verspreiden. Nadat de Koude Oorlog werd beeindigd kwam het project van The New American Century. Dit heeft volgens Laszlo Maracz geleid tot instabiliteit. Zowel in de islamitische wereld als in Oekraine. De hard ingezette geopolitiek sinds de jaren 90 is op een debacle uitgelopen. Moeten we accepteren dat we Westerse politieke idealen qua democratie niet kunnen opleggen aan culturen die daar niet rijp voor zijn? Hoe dan ook wordt het voor de VS moeilijker om de voordelen van alle internationale bondgenootschappen in te schatten. Als zij niet meer voor de Europese veiligheid willen instaan, dan heeft dat grote gevolgen.Bron  Cafe Weltschmerz

 Geopolitiek college deel 2

 Geopolitiek college deel 3

Een keerpunt in de wereldgeschiedenis?; Joost Niemoller met Karel van Wolferen


Hoe kwam Adolf Hitler aan de macht? (animatie)
In deze ruim vijf minuten durende animatie wordt in het kort uitgelegd hoe Adolf Hitler aan de macht kwam. Hoe zag Duitsland eruit in de tijd dat hij zijn beweging op poten zette? Was zijn partij gelijk populair? Waarom stemden zoveel Duitsers op de man die zo openlijk tekeer ging tegen Joden? En hoe slaagde Hitler erin om alle macht in handen te krijgen?top

Kernwapens

Hoe zijn kernwapens de wereld in gekomen?
In 1945 makken twee Amerikaanse atoombonnen op de Japanse steden Hirshima en Nagasaki een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Azie. Sindsdien heeft de wereld een haat-liefde verhouding met het verwoestende wapen. Kernwapens gelden als een effectief afschrikkingsmiddel. Tegelijkertijd moeten verschillende internationale verdragen de verspreiding voorkomen. Hoe zijn kernwapens de wereld in gekomen?

In Amerika is een kompleet nieuwe kernwapen strategie ontwikkeld waarbij het gebruik van de wapens geen bijzondere restricties heeft. Met kan kernwapens inzetten ook al gaat er van de tegenpartij zelf geen nucleaire dreiging uit. De Amerikaanse regering heeft 1000 miljard dollar uitgetrokken voor de vernieuwing van het nucleair arsenaal in opmaat naar een mogelijke confrontatie. Uit Amerikaanse berekeningen werd geconcludeerd dat bij een nieuw, nucleair conflict ca. 500.000.000 doden zijn te verwachten. Voor de regering Trump een acceptabel getal. Het laffe politieke- en journalistieke klimaat vol leugens en huichelachtigheid rond rasisme en nepnieuws, maar de echte problemen krijgen geen aandacht.top

Chinese Zijderoute

Video: Wat is de impact van de Chinese Zijderoute?
De Zijderoute is niet alleen een project om Azie en Europa meer met elkaar te verbinden, maar ook een strategie van China om haar machtspositie op het Euraziatische continent te versterken. De vele infrastructurele projecten worden namelijk met geleend geld gefinancierd en worden overwegend door Chinese bouwbedrijven aangelegd. De verwachting is dat de verschillende projecten, uiteenlopend van spoorlijnen en snelwegen tot havens en pijpleidingen, zich op termijn terug zullen betalen, maar die garantie hebben de deelnemende landen niet. Zoals we eerder al schreven maken landen zich met de Chinese investeringen ook erg afhankelijk van de wens van president Xi Jinping. Komt een land haar financiele verplichtingen niet na, dan zorgt China ervoor dat ze meer zeggenschap en controle krijgt over de aangelegde infrastructuur.top

Koude oorlog

Dit is een plaatje waarbij het in een oogopslag duidelijk wordt waarom de VS aansturen op WOIII. Ze hebben een debt-reset nodig voordat de dollar ontmaskert wordt als waardeloos. Hun hegemonie wankelt en dus zijn ze de spreekwoordelijke kat in het nauw geworden. China, India, Rusland, Iran, enz. zien het gespartel rustig aan...... ik hoop dat ze zich niet verder laten provoceren. Israel daarentegen stookt en stookt waar het kan want wil nog snel A Greater Israel, met annexatie Golan, Westbank en Gaza voordat hun grote vriend in elkaar zakt.

top

De Koude Oorlog is terug van weggeweest.
En ditmaal in een ergere vorm. Met deze woorden opende secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, afgelopen week een vergadering. De vergeldingsactie van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannie op Syrische doelen van vrijdagavond leidde tot de waarschuwing van Rusland dat dergelijke acties niet zonder consequenties zullen blijven.   De Koude Oorlog is terug van weggeweest.

Alexander Munninghoff.
De vijandigheid tussen Rusland en het Westen is gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, in een interview deze week. Toch maande Poetin zijn medewerkers om een minder agressieve toon aan te slaan tegen de Amerikanen. Zijn de Russen bang voor escalatie? En begrijpt het Westen de Russen wel voldoende? In Buitenhof een gesprek met Ruslandkenner, schrijver en oud-correspondent in Moskou Alexander Munninghoff.

Mischa Wladimiroff, Ester Gould 27 mei 2018
Gesprek met topjurist Wladimiroff over de MH17 en Rusland.


top

Valse Vlaggen

Dat er een chemische aanval heeft plaatsgevonden in Douma, Syrie is volgens meerdere vooraanstaande Amerikaanse en Westerse correspondenten in die regio een leugen. Ook de mainstream media in Amerika, plaatsen er nu openlijk vraagtekens bij. In Nederland lijken de staatsmedia daar nog niet openlijk over te willen berichten.top

Dit is waar alles om draait: OLIE en GAS

top

top

Nieuwsbrief Geotrendlines

week 45 2017 week 46 2017 week 47 2017 week 48 2017 week 49 2017 week 50 2017
week 51 2017 week 01 2018 week 02 2018 week 03 2018 week 04 2018 week 05 2018
week 06 2018 week 07 2018 week 8 2018 week 09 2018 week 10 2018 week 11 2018
week 12 2018 week 13 2018 week 14 2018 week 15 2018 week 16 2018 week 16 2018
week 17 2018 week 18 2018 week 19 2018 week 20 2018 week 21 2018 week 22 2018
week 23 2018 week 24 2018 week 25 2018 week 26 2018 week 26 2018 week 27 2018
week 28 2018 week 29 2018 week 29 2018 week 30 2018 week 31 2018 week 32 2018
week 33 2018 week 34 2018 week 35 2018 week 36 2018 week 37 2018Meer artikelen over politiek


top