Niet alleen in Nederland, maar overal in de westerse wereld raakt de burger het vertrouwen in de politiek kwijt. Terecht of niet?Geopolitiek college /  Nieuwsbrief Geotrendline /  Kernwapens /  Chinese Zijderoute /  Koude oorlog / 

Valse Vlag /  Dit is waar alles om draait:OLIE en GAS /  Documentaire: Ukraine on Fire (2016) / 

Oorlogen /  Transatlantische macht /  Iran / 

Geopolitiek

De Brexit is een symptoom, het Westen vervalt terwijl China sluipenderwijs de macht overneemt.
Brexit en neergang van het westen gevolg van gebrek aan goede leiders. Rob de Wijk gaat in een vraaggesprek met Coen de Jong uitgebreid in op het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De Brexit is volgens hem het gevolg van irrationele politiek en is symptomatisch voor de neergang van het westen. Er is volgens hem zelfs sprake van een aanval van binnenuit op de westerse wereldorde. Door roekeloze politieke avonturiers zoals de Brexiteers in het Verenigd Koninkrijk, die gokken met de toekomst van hun land. En door autoritaire leiders als Trump, Orban en Salvini. En door de kiezers die op hen stemmen. Maar hebben die kiezers niet ook groot gelijk dat ze ontevreden zijn? De oorzaken van de onvrede zijn velerlei: stagnatie van de inkomens, de achteruitgang van de middenklasse in de ontwikkelde landen, het gebrek aan vertrouwen in de Europese Unie sinds de financiele crisis van 2008 en de migratiecrisis van 2015. Waar zijn de leiders die de weg vooruit kunnen aanwijzen?Het einde van de dollar als wereldmunt in zicht.
De dollar is sinds 1944 de wereldmunt en wordt nog voor 80% gebruikt voor olietransacties, 100% voor de internationale betalingen en 65% worden de internationale reserves in dollars aangehouden. De geschiedenis stelt echter dat gedurende ca. 60/80 jaar een munt de belangrijkste is. In het verleden was dat de Britse Pond Sterling tot 1914. De munt werd gedekt door het goud. Bij de start van de eerste Wereldoorlog verloor de pond die positie door de zwakke economie van Engeland. Engeland moest de dekking van het goud er af halen en vanaf dat moment is de dollar steeds belangrijker geworden. Pas aan het eind van de tweede Wereldoorlog werd de dollar officieel de wereldmunt. De dollar werd het nieuwe anker van het financiele systeem waarbij de koppeling met goud niet werd hersteld. Ook de staatsschuld van Amerika is sinds 2008 opgelopen van 10.000 miljard naar 20.000 miljard en de vraag is of de rol van de dollar als wereldmunt nog kans maakt. Europa, Rusland en China werken inmiddels aan een nieuw anker wat de dollar zou moeten gaan veranderen. Het einde van de dollar als wereldmunt in zicht; Willem Middelkoop en Paul BuitinkWij zijn het zat
Bezuinigingen en groeiende ongelijkheid leidt tot onrust en onbehagen. Maar waar blijft de opstand? Banken, bonussen, bezuinigingen en een toenemende ongelijkheid in de samenleving zorgen voor een groeiend gevoel van onbehagen onder burgers. Cynisch, somber en woedend om met de woorden van financieel geograaf Ewald Engelen te spreken. Hij pleit voor drastische hervorming van de financiele esector. Maar er verandert weinig. Banken lobbyen uiterst succesvol tegen nieuwe regelgeving, politici zijn vooral bezig met dagkoersen en het verschil tussen rijk en arm neemt verder toe. Burgers voelen zich machteloos tussen dit lobbygeweld en dat leidt tot afnemende interesse in politiek, lage opkomst bij verkiezingen en een lethargische houding van niets-doen. Toch lijkt het pleidooi van Engelen een stem te geven aan een smeulende, nog ongeuite woede. Tegenlicht onderzoekt het groeiende gevoel van onbehagen en vraagt zich tegelijkertijd af waar de opstand blijft.
Ewald Engelen
Ewald Engelen is hoogleraar financiele geografie aan de UVA en spreekt zijn angst uit over machtsconcentratie in de bankenwereld en de politieke beinvloeding. Ewald Engelen

Wie heeft gedacht dat corpocratie een exclusief Amerikaans verschijnsel is, wordt uit de droom geholpen door dit stuk onderzoeksjournalistiek dat op Follow the Money (FTM) werd geplaatst. Belangrijke economische beslissingen van de overheid worden door het Dutch Investment en Trade Board (DTIB) gestuurd, beinvloed en voorbereid. In het DTIB werken overheid en het grote bedrijfsleven intiem samen. FTM deed een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en kreeg na veel sabotage en getreuzel uiteindelijk de notulen van de DTIB vergaderingen van de afgelopen dertien jaar. Uit deze notulen blijkt hoe de corpocratie in Nederland werkt en ook dat het DTIB verbonden is met de Amerikaanse corpocratie. Er zijn zaken die verder zouden kunnen worden uitgezocht. Zoals de mogelijke verbinding tussen het Koninklijk huis en de DTIB, de betrokkenheid bij massapsychologische beinvloedingsprojecten en de verbinding met veiligheidsdiensten en de NAVO. Dat is echter helemaal glad ijs. Follow The Money

We hebben in de wereld te maken met roekeloze en onervaren types.
Kees van der Pijl is emeritus hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit van Sussex. Van der Pijl gaat met een grote frequentie samen met historicus Coen de Jong op de internationale verhoudingen en de mogelijke consequenties voor de Europese samenleving. We zitten op een breukvlak en je voelt dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan. En alle keren in de geschiedenis dat zoiets heeft plaatsgevonden is dat gepaard gegaan met oorlog. Het is niet alleen een economische crisis, maar ook een strijd tussen de opkomende krachten en de verdwijnende krachten. Het niveau van de bewapening die de afgelopen periode werd opgebouwd is zo gigantisch, dat het levensbedreigend is voor het voortbestaan van de mensheid op aarde. We hebben te maken met roekeloze en onervaren types, waar Trump een voorbeeld van is. Alle ontwikkelingen in de geschiedenis hebben zich van het Westen naar het Oosten begeven. Het verstand en de ratio keert zich nu af van het westen naar het Oosten lijkt het.Van een tot vijf sterren: in steeds meer aspecten van ons leven is het belangrijk dat anderen ons goed beoordelen. Handig, maar als we ons steeds meer moeten gedragen zoals anderen dat graag zien, beperkt dat ook onze vrijheid.

Op weg naar een low-cost samenlevingtop

Geopolitiek college deel 1

Het Westen wil niet buigen
Onderschatting van de rest van de wereld door het Westen. De nieuwe zijderoute (VPRO)vormde het thema van een uitstekende aflevering van Tegenlicht:Het Westen wil niet buigen

Het is vooral een college van de Britse historicus van Kroatische afkomst Peter Frankopan, hoogleraar in Oxford en auteur van de bestseller De Zijderoutes. Frankopan stelt dat het centrum van de wereldmacht naar het oosten is verschoven, maar dat het Westen dat maar niet wil erkennen. Europa en Noord-Amerika hebben zich volledig vervreemd van de rest van de wereld. Anderen moeten op ons lijken. Die culturele arrogantie is geen bewuste keuze, maar het resultaat van eeuwenlange toe-eigening van alles wat elders van waarde is, door structurele toepassing van geweld.De nieuwe zijderoute (VPRO)lees verderPeter van Ham maakt in dit blok het punt dat de VS is betrokken bij de opzet van wereldwijde instituties: van het IMF tot de Wereldbank, van de Marshallhulp tot de NAVO.Dit heeft Europa veel welvaart opgeleverd en het doel hiervan was om de liberale democratie te verspreiden. Nadat de Koude Oorlog werd beeindigd kwam het project van The New American Century. Dit heeft volgens Laszlo Maracz geleid tot instabiliteit. Zowel in de islamitische wereld als in Oekraine. De hard ingezette geopolitiek sinds de jaren 90 is op een debacle uitgelopen. Moeten we accepteren dat we Westerse politieke idealen qua democratie niet kunnen opleggen aan culturen die daar niet rijp voor zijn? Hoe dan ook wordt het voor de VS moeilijker om de voordelen van alle internationale bondgenootschappen in te schatten. Als zij niet meer voor de Europese veiligheid willen instaan, dan heeft dat grote gevolgen.Bron  Cafe Weltschmerz

 Geopolitiek college deel 2

 Geopolitiek college deel 3

Een keerpunt in de wereldgeschiedenis?; Joost Niemoller met Karel van Wolferen


Hoe kwam Adolf Hitler aan de macht? (animatie)
In deze ruim vijf minuten durende animatie wordt in het kort uitgelegd hoe Adolf Hitler aan de macht kwam. Hoe zag Duitsland eruit in de tijd dat hij zijn beweging op poten zette? Was zijn partij gelijk populair? Waarom stemden zoveel Duitsers op de man die zo openlijk tekeer ging tegen Joden? En hoe slaagde Hitler erin om alle macht in handen te krijgen?top

Kernwapens

Hoe zijn kernwapens de wereld in gekomen?
In 1945 makken twee Amerikaanse atoombonnen op de Japanse steden Hirshima en Nagasaki een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Azie. Sindsdien heeft de wereld een haat-liefde verhouding met het verwoestende wapen. Kernwapens gelden als een effectief afschrikkingsmiddel. Tegelijkertijd moeten verschillende internationale verdragen de verspreiding voorkomen. Hoe zijn kernwapens de wereld in gekomen?

In Amerika is een kompleet nieuwe kernwapen strategie ontwikkeld waarbij het gebruik van de wapens geen bijzondere restricties heeft. Met kan kernwapens inzetten ook al gaat er van de tegenpartij zelf geen nucleaire dreiging uit. De Amerikaanse regering heeft 1000 miljard dollar uitgetrokken voor de vernieuwing van het nucleair arsenaal in opmaat naar een mogelijke confrontatie. Uit Amerikaanse berekeningen werd geconcludeerd dat bij een nieuw, nucleair conflict ca. 500.000.000 doden zijn te verwachten. Voor de regering Trump een acceptabel getal. Het laffe politieke- en journalistieke klimaat vol leugens en huichelachtigheid rond rasisme en nepnieuws, maar de echte problemen krijgen geen aandacht.top

Chinese Zijderoute

Video: Wat is de impact van de Chinese Zijderoute?
De Zijderoute is niet alleen een project om Azie en Europa meer met elkaar te verbinden, maar ook een strategie van China om haar machtspositie op het Euraziatische continent te versterken. De vele infrastructurele projecten worden namelijk met geleend geld gefinancierd en worden overwegend door Chinese bouwbedrijven aangelegd. De verwachting is dat de verschillende projecten, uiteenlopend van spoorlijnen en snelwegen tot havens en pijpleidingen, zich op termijn terug zullen betalen, maar die garantie hebben de deelnemende landen niet. Zoals we eerder al schreven maken landen zich met de Chinese investeringen ook erg afhankelijk van de wens van president Xi Jinping. Komt een land haar financiele verplichtingen niet na, dan zorgt China ervoor dat ze meer zeggenschap en controle krijgt over de aangelegde infrastructuur.De tv-makers gaan over land van de Chinese havenstad Shenzen tot aan de Duitse binnenhavenstad Duisburg aan de Rijn. En ze maken die reis ook over zee, om te laten zien hoe de Chinese invloed langs die route zich uitbreidt. Hilarisch is bijvoorbeeld hun bezoek aan een duur modern vliegveld in Sri Lanka, gefinancierd door China, waar al vijf jaar geen vliegtuig aankomt of vertrekt. En vanuit Pakistan bouwen de Chinezen een enorme snelweg dwars door de bergen, om zo een snelle verbinding van de Chinese grens bij Kashgar naar de Indische Oceaan te krijgen. China reikt uit naar de anderen in het Westen, maar de anderen in eigen land, zoals de Oeigoeren in Kashgar onderdrukken ze, stellen de makers in hun fascinerende reisverslag.Over China Volgens Van der Putten hebben wij altijd gedacht dat China zal worden als wij.
Vanuit de perceptie dat na de val van de muur, er nog maar één ideologie die overbleef. Het is opmerkelijk dat de politiek gedurende 40 jaar gebaseerd is geweest op een mythe. Een groot misverstand is, dat China zal worden zoals ‘wij’, terwijl ze niets anders wil zijn dan ‘zichzelf’, maar dan in de moderne tijd.

Venuziela
Over Venezuela Latijns Amerika wordt van oudsher de achtertuin van Uncle Sam genoemd. Voor geldt; Amerika voor de Amerikanen en Latijns Amerika voor de Verenigde Staten. In Latijns America heeft men gedurende decennia de Westerse Koloniale machten buiten hun economische en politieke ontwikkelingen proberen te houden. Dat idee is inmiddels gekanteld.top

Koude oorlog

Dit is een plaatje waarbij het in een oogopslag duidelijk wordt waarom de VS aansturen op WOIII. Ze hebben een debt-reset nodig voordat de dollar ontmaskert wordt als waardeloos. Hun hegemonie wankelt en dus zijn ze de spreekwoordelijke kat in het nauw geworden. China, India, Rusland, Iran, enz. zien het gespartel rustig aan...... ik hoop dat ze zich niet verder laten provoceren. Israel daarentegen stookt en stookt waar het kan want wil nog snel A Greater Israel, met annexatie Golan, Westbank en Gaza voordat hun grote vriend in elkaar zakt.

top

De Koude Oorlog is terug van weggeweest.
En ditmaal in een ergere vorm. Met deze woorden opende secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, afgelopen week een vergadering. De vergeldingsactie van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannie op Syrische doelen van vrijdagavond leidde tot de waarschuwing van Rusland dat dergelijke acties niet zonder consequenties zullen blijven.   De Koude Oorlog is terug van weggeweest.

Alexander Munninghoff.
De vijandigheid tussen Rusland en het Westen is gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, in een interview deze week. Toch maande Poetin zijn medewerkers om een minder agressieve toon aan te slaan tegen de Amerikanen. Zijn de Russen bang voor escalatie? En begrijpt het Westen de Russen wel voldoende? In Buitenhof een gesprek met Ruslandkenner, schrijver en oud-correspondent in Moskou Alexander Munninghoff.
Mischa Wladimiroff, Ester Gould 27 mei 2018
Gesprek met topjurist Wladimiroff over de MH17 en Rusland.


top

Valse Vlaggen

Dat er een chemische aanval heeft plaatsgevonden in Douma, Syrie is volgens meerdere vooraanstaande Amerikaanse en Westerse correspondenten in die regio een leugen. Ook de mainstream media in Amerika, plaatsen er nu openlijk vraagtekens bij. In Nederland lijken de staatsmedia daar nog niet openlijk over te willen berichten.top

Dit is waar alles om draait: OLIE en GAS

top

top

Documentaire: Ukraine on Fire (2016)

De situatie in Oekraine liep in 2014 compleet uit de hand door politieke inmenging van de Verenigde Staten. Die conclusie trekt historicus en documentairemaker Oliver Stone in de documentaire Ukraine on Fire. Deze documentaire, die vorig jaar werd uitgezonden op de Russische televisie, suggereert dat de Verenigde Staten een belangrijke rol speelden in het aanwakkeren van de protesten op het Maidan plein en de uiteindelijke omverwerping van de regering van Viktor Yanukovych in 2014. In de documentaire laat Oliver Stone zien dat de CIA al sinds 1946 nauw samenwerkt met nationalistische groeperingen in Oekraine. Volgens de documentairemaker mengde de Amerikaanse inlichtingendienst zich bijvoorbeeld ook in de Oranjerevolutie van 2004, het jaar waarin de bevolking van Oekraine naar de stembus ging om te kiezen voor een Russisch of Westers gezinde regering. De documentaire duurt ongeveer anderhalf uur en is hieronder te bekijken. Geotrendlinestop

Oorlog

De oorlog die niet nodig was
Achttien jaar al zitten buitenlandse troepen in Afghanistan. Ze zijn het land binnen­gevallen om Osama bin Laden te pakken en de Talibanregering uit het zadel te lichten. Volgens journaliste Bette Dam hebben de Taliban zich al in 2001 overgegeven, maar hebben de Amerikanen daar nooit iets mee gedaan. En de media gaan niet vrijuit. ‘Toonaangevende Amerikaanse en Europese media baseerden zich voor zeventig tot negentig procent op westerse bronnen.’ top

Transatlantische macht

Over breuklijnen in de wereldpolitiek met O.a. een analyse over de ontwikkelingen in de VS rondom de verkapte staatsgreep tegen Trump. Verder: een discussie hoe de trans-Atlantische macht zich heeft gevormd en gedraagt en de spraakverwarring rond het begrip populisme met het verval van de bestaande orde.top

Iran

Een gesprek over Iran, geopolitiek en media Stan van Houcke interviewt journalist Daan de Wit,auteur van het boek De Volgende Oorlog, De aanval op Iran. Een voorbeschouwing. Het boek werd gepubliceerd in 2008, maar is vanwege de vooruitziende blik nog steeds actueel. De Volgende Oorlog is gebaseerd op 1650 unieke bronnen en laat zien hoe en waarom er een oorlog tegen Iran wordt voorbereid. De Wit ziet Iran als een langlopend project dat nog steeds niet is voltooid. Net als veel anderen houdt hij er sterk rekening mee dat de strijd rond Iran nog niet is gestreden en kan uitlopen op een militair conflict. Met alle gevolgen, ook voor de wereldeconomie, vandien.Trump kan Iran niet aanvallen
De hardliners in de VS, zoals John Bolton en Mike Pompeo, roepen steeds meer weerstand op bij de bondgenoten, ook in Nederland. Hoe lang tolereert Europa het intimiderende gedrag van Washington nog? De Amerikaanse president Donald Trump blies allerlaatste moment een vergeldingsaanval op Iran af. Rob de Wijk stelt dat zo n aanval tot een enorme escalatie kan leiden. Trump heeft zich op het laatste moment gered uit een zelfgecreeerd probleem. De VS kunnen een oorlog tegen Iran niet winnen met conventionele wapens. Iran kan op zijn beurt weer niet de olietoevoer uit de Perzische golf afknijpen. Omdat er genoeg olie en gas wereldwijd beschikbaar zijn is het oliewapen bot geworden. Cyberaanvallen over en weer zijn wel te verwachten. Door de atoomdeal met Iran op te zeggen creeert Trump een reden voor de Iraanse moellah s om juist wel een atoombom te willen ontwikkelen. De kans dat de VS het Iraanse atoomprogramma kunnen stoppen is vrijwel nihil. De Revolutionaire Garde in Iran, die onder commando staan van de hoogste leider Ayatollah Khamenei, zien hun kans schoon om vol te gaan voor en atoombom. Washington wordt inzake Iran beinvloed door zowel Saoedi-Arabie als Israel, die samen met de hardliners rond Trump een driehoek vormen. Te verwachten valt dat inlichtingendiensten steeds wildere claims zullen doen om Iran in een kwaad daglicht te stellen. De Wijk stelt dat claims van inlichtingendiensten met scepsis bekeken moeten worden.top

Nieuwsbrief Geotrendlines

2017 01 2017 02 2017 03 2017 04 2017 05 2017 06
2017 07 2018 08 2018 09 2018 10 2018 11 2018 12
2018 13 2018 14 2018 15 2018 16 2018 17 2018 18
2018 19 2018 20 2018 21 2018 22 2018 23 2018 24
2018 25 2018 26 2018 27 2018 28 2018 29 2018 30
2018 31 2018 32 2018 33 2018 34 2018 35 2018 36
2018 37 2018 38 2018 39 2018 40 2018 41 2018 42
2018 43 2018 44 2018 45 2018 46 2018 47 2018 48
2018 49 2018 502018 51 2019 01 2019 022019 03
2019 04 2019 05 2019 06 2019 07 2019 082019 09
2019 10 2019 11 2019 12 2019 13 2019 142019 15
2019 16 2019 17 2019 18 2019 19 2019 202019 21
2019 22 2019 23 2019 242019 25 2019 26 2019 27
2019 28 2019 29 2019 302019 31 2019 32 2019 33
2019 34 2019 35 2019 362019 40 2019 41 2019 42
2019 43 2019 44 2019 452019 46 2020 01Meer artikelen over politiek


top