Niet alleen in Nederland, maar overal in de westerse wereld raakt de burger het vertrouwen in de politiek kwijt. Terecht of niet?

GeopolitiekGeopolitiek college /  Nieuwsbrief Geotrendline /  Kernwapens / 

Wij zijn het zat
Bezuinigingen en groeiende ongelijkheid leidt tot onrust en onbehagen. Maar waar blijft de opstand? Banken, bonussen, bezuinigingen en een toenemende ongelijkheid in de samenleving zorgen voor een groeiend gevoel van onbehagen onder burgers. Cynisch, somber en woedend om met de woorden van financieel geograaf Ewald Engelen te spreken. Hij pleit voor drastische hervorming van de financiele esector. Maar er verandert weinig. Banken lobbyen uiterst succesvol tegen nieuwe regelgeving, politici zijn vooral bezig met dagkoersen en het verschil tussen rijk en arm neemt verder toe. Burgers voelen zich machteloos tussen dit lobbygeweld en dat leidt tot afnemende interesse in politiek, lage opkomst bij verkiezingen en een lethargische houding van niets-doen. Toch lijkt het pleidooi van Engelen een stem te geven aan een smeulende, nog ongeuite woede. Tegenlicht onderzoekt het groeiende gevoel van onbehagen en vraagt zich tegelijkertijd af waar de opstand blijft. Ewald Engelen
Ewald Engelen
Ewald Engelen is hoogleraar financiele geografie aan de UVA en spreekt zijn angst uit over machtsconcentratie in de bankenwereld en de politieke beinvloeding.

We hebben in de wereld te maken met roekeloze en onervaren types.
Kees van der Pijl is emeritus hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit van Sussex. Van der Pijl gaat met een grote frequentie samen met historicus Coen de Jong op de internationale verhoudingen en de mogelijke consequenties voor de Europese samenleving. We zitten op een breukvlak en je voelt dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan. En alle keren in de geschiedenis dat zoiets heeft plaatsgevonden is dat gepaard gegaan met oorlog. Het is niet alleen een economische crisis, maar ook een strijd tussen de opkomende krachten en de verdwijnende krachten. Het niveau van de bewapening die de afgelopen periode werd opgebouwd is zo gigantisch, dat het levensbedreigend is voor het voortbestaan van de mensheid op aarde. We hebben te maken met roekeloze en onervaren types, waar Trump een voorbeeld van is. Alle ontwikkelingen in de geschiedenis hebben zich van het Westen naar het Oosten begeven. Het verstand en de ratio keert zich nu af van het westen naar het Oosten lijkt het.Van een tot vijf sterren: in steeds meer aspecten van ons leven is het belangrijk dat anderen ons goed beoordelen. Handig, maar als we ons steeds meer moeten gedragen zoals anderen dat graag zien, beperkt dat ook onze vrijheid.

Op weg naar een low-cost samenleving

top

Geopolitiek college deel 1

Het Westen wil niet buigen
Onderschatting van de rest van de wereld door het Westen. De nieuwe zijderoute (VPRO)vormde het thema van een uitstekende aflevering van Tegenlicht:Het Westen wil niet buigen

Het is vooral een college van de Britse historicus van Kroatische afkomst Peter Frankopan, hoogleraar in Oxford en auteur van de bestseller De Zijderoutes. Frankopan stelt dat het centrum van de wereldmacht naar het oosten is verschoven, maar dat het Westen dat maar niet wil erkennen. Europa en Noord-Amerika hebben zich volledig vervreemd van de rest van de wereld. Anderen moeten op ons lijken. Die culturele arrogantie is geen bewuste keuze, maar het resultaat van eeuwenlange toe-eigening van alles wat elders van waarde is, door structurele toepassing van geweld.De nieuwe zijderoute (VPRO)lees verderPeter van Ham maakt in dit blok het punt dat de VS is betrokken bij de opzet van wereldwijde instituties: van het IMF tot de Wereldbank, van de Marshallhulp tot de NAVO.Dit heeft Europa veel welvaart opgeleverd en het doel hiervan was om de liberale democratie te verspreiden. Nadat de Koude Oorlog werd beeindigd kwam het project van The New American Century. Dit heeft volgens Laszlo Maracz geleid tot instabiliteit. Zowel in de islamitische wereld als in Oekraine. De hard ingezette geopolitiek sinds de jaren 90 is op een debacle uitgelopen. Moeten we accepteren dat we Westerse politieke idealen qua democratie niet kunnen opleggen aan culturen die daar niet rijp voor zijn? Hoe dan ook wordt het voor de VS moeilijker om de voordelen van alle internationale bondgenootschappen in te schatten. Als zij niet meer voor de Europese veiligheid willen instaan, dan heeft dat grote gevolgen.Bron  Cafe Weltschmerz

 Geopolitiek college deel 2

 Geopolitiek college deel 3

Een keerpunt in de wereldgeschiedenis?; Joost Niemoller met Karel van Wolferen


Hoe kwam Adolf Hitler aan de macht? (animatie)
In deze ruim vijf minuten durende animatie wordt in het kort uitgelegd hoe Adolf Hitler aan de macht kwam. Hoe zag Duitsland eruit in de tijd dat hij zijn beweging op poten zette? Was zijn partij gelijk populair? Waarom stemden zoveel Duitsers op de man die zo openlijk tekeer ging tegen Joden? En hoe slaagde Hitler erin om alle macht in handen te krijgen?top

Nieuwsbrief Geotrendline

Geotrendlines week 44 2017

Geotrendlines week 46 2017

Geotrendlines week 47 2017

Geotrendlines week 48 2017

Geotrendlines week 49 2017

Geotrendlines week 50 2017

Geotrendlines week 51 2017

Geotrendlines week 01 2018

 Geotrendlines week 02 2018

 Geotrendlines week 03 2018

 Geotrendlines week 04 2018

 Geotrendlines week 05 2018

top

Kernwapens

Hoe zijn kernwapens de wereld in gekomen?
In 1945 makken twee Amerikaanse atoombonnen op de Japanse steden Hirshima en Nagasaki een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Azie. Sindsdien heeft de wereld een haat-liefde verhouding met het verwoestende wapen. Kernwapens gelden als een effectief afschrikkingsmiddel. Tegelijkertijd moeten verschillende internationale verdragen de verspreiding voorkomen. Hoe zijn kernwapens de wereld in gekomen?


Meer artikelen over politiek


top