Solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek. Iedereen heeft recht op goede en veilige zorg. Maar wat is de praktijk?Het Nationaal Zorgfonds /  Medicijnen /  Welzijn /  Vitamine slikken /  De overbodige griepprik / 

Kip ei verhaal, is er eerst de ziekte of is er eerst het medicijn.

Medicijnen genezen niet!
Tros radar over de farmaceutische industrie met hun artsen en ziekenhuizen. Als je ziek bent verwacht je dat ze je beter maken maar aan gezonde mensen verdienen deze instanties geen geld.Wil je echt geld verdienen dan houdt je zieke mensen zo lang mogelijk ziek en afhankelijk van jou medicijnen. Zo goed als alle chronische ziekten zijn te genezen maar volgens deze industrie ongeneesbaar. In deze film leer je waarom!top

Het Nationaal Zorgfonds


Winst maken in de zorg gaat misschien niet zoals je denkt. Minister Schippers moet de zorgkosten beteugelen, volgens Wikipedia en dat terwijl er in de zorgsector soms meer dan 20% winst wordt geboekt. Hoe kan dat dan? Arjen laat zien hoeveel een arts mag declareren bij een behandeling aan de hand van hoe lang de behandeling duurt. Als je vervolgens kijkt wanneer behandelingen worden gestopt blijkt dat een compleet ander patroon te zijn dan bij artsen die in loondienst werken. Waar komt dit onder andere door? Het stoplichtsysteem - een van de vele mazen in de zorgwet.Radar Zorgverzekering.Waarom Is Ons Zorgstelsel Zo Duur?
Hoe werkt het zorgstelsel en waarom is het zo duur? Anoinette Hertsenberg legt ons uit in Radar waarom onze zorgverzekering zoveel kost en wat de afschaffing 10 jaar geleden van het ziekenfonds voor gevolgen heeft gehad. We besteden bijna 100 miljard euro aan zorgkosten en de kosten stijgen nog steeds. De afschaffing van het ziekenfonds lijkt de kosten alleen maar verder te doen stijgen. Oorzaken: onderzoeken worden als u naar een ander ziekenhuis gaat nog een keer uitgevoerd en vooral de marktprikkels: de arts heeft geen belang om u beter te maken want dan verdient hij niks meer aan de patient, maar om u zo lang mogelijk in het ziekenhuis te onderzoeken. Hoe meer hij onderzoek doet en behandelingen die hij kan verrichten, hoe meer geld hij kan beuren. Winst in de zorg Dat winstdenken heeft ervoor gezorgd, niet alleen dat wij het beste zorgverzekering hebben maar ook het duurste ter wereld. Als het zo doorgaat zal in 2040 31% van ons BNP (wat wij allemaal gezamenlijk verdienen) opgaat aan zorgkosten. De merktwerking maakt volgens Radar dat het vooral duurder is geworden.  Meer over het zorgstelsel (Radar)

Radar College
Tien jaar geleden verdween het Ziekenfonds en werd de markt geintroduceerd in de zorg. Wachtlijsten verdwijnen maar de kosten rijzen de pan uit. Inmiddels kost de zorg ons meer dan defensie, onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur en infrastructuur bij elkaar.Hoe houden we de zorg betaalbaar? Kun je als patient eigenlijk wel kiezen op prijs en kwaliteit? Hoe zorgen we dat de patient weer centraal staat?De verleiders: Slikken en stikkentop

MedicijnenHans Moolenburgh: De kwaal wegdrukken is geen genezen!
Hans Moolenburg ia al bijna 60 jaar arts en is inmiddels de 90-jarige leeftijdsgrens gepasseerd. Maar zijn geest is even scherp en jong als voorheen en hij heeft nog steeds zijn eigenzinnige visie op gezondheid. Wij behandelen mensen alsof het een veestapel betreft. Hij woont samen met zijn echtgenote, al sinds 1952 in hetzelfde huis in Haarlem. Een paar jaar geleden kreeg dit huis een prijs: het was de mooiste gevel van de stad Haarlem. Een andere prijs voor dezelfde locatie, die ook onderdak biedt aan de praktijk van Moolenburgh was niet minder verdiend geweest: voor de toewijding en het succes waarmee op die plaats al 50 jaar mensen worden geholpen om ziekten te overwinnen en gezond te blijven!
Hans Moolenburgh: De kwaal wegdrukken is geen genezen!


License to Heal: verschillen opzij zetten voor betaalbare medicijnen.
Om medicijnen voor iedereen toegankelijk te maken sloegen acht grote politieke jongerenpartijen in 2015 de handen ineen en startten ze het initiatief License to Heal. Samen schreven ze een manifest, waarin ze pleiten voor een nieuw duurzaam financieringsmodel voor medicijnen.
License to Healtop

De overbodige griepprik

Elk jaar halen 4 miljoen mensen in Nederland een griepprik. De griepprik is gratis voor ouderen en mensen met een chronische ziekte, maar kost de overheid jaarlijks 55 miljoen euro. Volgens het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne, beschermt de prik tegen de ernstige gevolgen van influenza. Maar klopt dat eigenlijk wel? Hoe effectief is het vaccin? Griepdeskundigen uiten daarover in ZEMBLA hun twijfels.De Medicijn Maffia | Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad.
Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquete over de overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie. In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie 'met de benen op tafel' met vertegenwoordigers van de industrie. Ministers tekenen contracten waarin zij beloven de afspraken over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen geheim te houden. De Deense arts en onderzoeker Peter Gotzsche, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen patienten, maar ook artsen voor de gek houdt met frauduleuze praktijken. 'Er is veel moed voor nodig om klokkenluider te worden', aldus Gotzsche.

Achter de schermen van de farmaceutische industrie. Winnaar British Medical Association's Annual Book Award.top

Welzijn

De malle molen
Daniel Blake verhaalt over een 58-jarige timmerman die na een zware hartaanval niet meer mag werken van de cardioloog. Maar als hij bij de sociale dienst van Newcastle een uitkering wil aanvragen, blijkt het medische oordeel van de arts geen cent waard.


top

Vitamine slikken

Vitaminepillen kunnen wel degelijk schade veroorzaken.
Het slikken van multivitamine is niet altijd een goed idee. Sterker nog: het kan zelfs schade veroorzaken. Hooggedoseerde vitaminepillen bevatten soms vele malen de veilige dosis vitamine B6. De winkels staan vol met potjes multivitaminen en B-vitaminen. Vaak worden ze aangeprezen met wervende teksten als goed voor het geheugen en goed voor het zenuwstelsel. Toch zitten er soms juist in deze pillen zo veel vitamine B6 dat ze problemen met het zenuwstelsel kunnen veroorzaken. Dit is vooral een risico bij langdurig slikken van pillen met veel vitamine B6. De uiteinden van de zenuwen in de ledematen kunnen hierdoor beschadigen. Deze aandoening, neuropathie geheten, kan leiden tot gevoelloosheid, tintelingen of ernstige zenuwpijn in de handen of voeten. Vitaminepillen kunnen wel degelijk schade veroorzaken.

Meer artikelen over gezondheid en welzijn
top