Niet alleen in Nederland, maar overal in de westerse wereld raakt de burger het vertrouwen in de politiek kwijt. Terecht of niet?Lobbywereld in Den Haag /  Halbe Zijlstra ex-minister van Buitenlandsezaken (2018) / 

Politiek en de media /  Fraude bij de overheid /  Puinhoop bij VVD /  Puinhoop bij Defensie / 

Afschaffen dividentbelasting /  Sleepwet / 

Nepnieuws in de politiekRutte, Nederland is bedrijfsbobo s beu.

top

Stef Blok minister van Buitenlandsezaken (2018-)

Daar klinkt de onderbuik van de VVD
De partij van Mark Rutte verkent elke keer opnieuw de grenzen van het populisme in een samenleving die ook steeds verder naar rechts opschuift, signaleert Ariejan Korteweg. Van 'pleur op' tot Suriname als failed state. Een ander inkijkje in de opvattingen die onder het oppervlak in de partij leven, werd deze week gegund door minister Blok. Zijn uitspraken over Suriname als failed state en over de onmogelijkheid van multicultureel samenleven, waren bedoeld om de discussie te stimuleren, zei hij later ter verontschuldiging. Ze klonken desalniettemin goed doordacht. En heel anders dan de Blok van 2004, die nog welwillend over de multiculturele samenleving sprak.

Daar klinkt de onderbuik van de VVD.

Uitzending Zembla

Dit zijn de VVD stemmers

Een mierenspiraal, noemen biologen het. Mieren zijn geprogrammeerd om de feromonen van hun voorgangers te volgen. Meestal lopen ze in een mooie lijn, maar een enkele keer gaat er iets mis en wordt het een cirkel. Dan kunnen duizenden mieren elkaar dagenlang blijven volgen, in cirkels van honderden meters breed. De mieren blijven gedachteloos doorgaan, worden moe, hongeren uit en gaan dood.Zie hier: het Nederlandse integratiedebat van de afgelopen twintig jaar.In 2004 vond Stef Blok de multiculturele samenleving een succes. De feiten geven hem nog altijd gelijk.<top

Halbe Zijlstra ex-minister van Buitenlandsezaken (2017-2018>

Rutte blijft voor de zoveelste keer achter zijn mannen staan. Ook nu bij Halbe mocht het weer niet baten.PvdA en GL laten zich weer kennen door tegen de motie van wantrouwen te stemmen. Hun boodschap is dat liegen blijkbaar wel loont. Zolang VVD, D66, CDA, PvdA, CU en GL een meerderheid hebben zal er in de politiek niets veranderen. Een motie van wantrouwen van PVV-leider Wilders tegen premier Rutte heeft de steun gekregen van de PVV, de SP, de Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie.

Joost Vullings en Natalie Righton over het aftreden van minister Zijlstra.

Wij zijn het zat
Bezuinigingen en groeiende ongelijkheid leidt tot onrust en onbehagen. Maar waar blijft de opstand? Banken, bonussen, bezuinigingen en een toenemende ongelijkheid in de samenleving zorgen voor een groeiend gevoel van onbehagen onder burgers. Cynisch, somber en woedend om met de woorden van financieel geograaf Ewald Engelen te spreken. Hij pleit voor drastische hervorming van de financiele esector. Maar er verandert weinig. Banken lobbyen uiterst succesvol tegen nieuwe regelgeving, politici zijn vooral bezig met dagkoersen en het verschil tussen rijk en arm neemt verder toe. Burgers voelen zich machteloos tussen dit lobbygeweld en dat leidt tot afnemende interesse in politiek, lage opkomst bij verkiezingen en een lethargische houding van niets-doen. Toch lijkt het pleidooi van Engelen een stem te geven aan een smeulende, nog ongeuite woede. Tegenlicht onderzoekt het groeiende gevoel van onbehagen en vraagt zich tegelijkertijd af waar de opstand blijft.
Ewald Engelen


Tegenlicht
Real politiek: De ChristenUnie in het gareel.
De ChristenUnie is fel tegen het versoepelen van de bonusregels voor bankiers. Maar de PvdA-motie dat de strenge Nederlandse bonuswetgeving gehandhaafd moet worden en niet mag worden aangepast of opgerekt om financiele instellingen uit de City naar Amsterdam te lokken, die motie, die steunt de ChristenUnie toch maar niet. Pikant, want gisteren stond de naam van Joel Voordewind er nog onder. Vandaag bleek de motie gewijzigd: de naam van het ChristenUnie-Kamerlid was verdwenen. Sterker: de ChristenUnie stemde zonder enige toelichting van Voordewind tegen. Waarom? Omdat de partij, die een luttele vijf zetels in de Tweede Kamer bezet, dikke kans maakt deel te worden van het nieuwe kabinet. De aanstaande coalitiepartners VVD, CDA en D66 vinden dat het bankierbonusregime juist wel soepeler moet om zo juist wel Britse banken naar de Amsterdamse Zuidas te halen. De formatieonderhandelingen beginnen morgen en zouden niet slechter kunnen starten als junior partner ChristenUnie meteen al op zijn principiele strepen gaat staan. De partij en Voordewind kozen daarom voor pragmatisme. Het kwam de ChristenUnie op een welgemeend Toedeledokie van de PvdA te staan. Partijleider Asscher twitterde een videofragment van premier en VVD-onderhandelaar Rutte, die eerst kritiek had op bonuseisende bankiers, ga dan, toedeledokie! maar nu alles op alles zet om de mazen in zijn eigen bonuswet op te zoeken.Toedeledokie van Rutte

top

Als je je burgers verliest, dan houdt de democratie op te bestaan
Herman Tjeenk Willink (75) was informateur van eind mei tot eind juni. Hij nam het stokje over van VVD er Edith Schippers, in een bijzonder moeilijke fase van het formatieproces. Onder zijn leiding kwamen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nader tot elkaar. Met Nieuwsuur kijkt Tjeenk Willink terug op zijn periode als informateur en gaat hij in op zijn eindverslag. Daarin zette hij niet alleen zijn werkzaamheden als informateur uiteen en gaf hij aanbevelingen voor het vervolg, maar gaf hij ook zijn persoonlijke visie op de huidige politiek. Hij stelt dat een parlementaire democratie meer is dan besturen en maatregelen nemen. Politiek is ook burgers overtuigen door het voeren van het inhoudelijke debat en door het ontwikkelen van een visie over waar het met Nederland op langere termijn heen moet. I, Daniel Blake: Tjeenk Willink refereert in een bijlage van zijn eindverslag aan de Brits-Franse dramafilm I, Daniel Blake, waarin een 59-jarige Engelse meubelmaker na een hartinfarct voor het eerst in zijn leven hulp nodig heeft van de overheid, maar verstrikt raakt in de bureaucratische rompslomp. Hij noemt die film omdat burgers ook in Nederland volgens hem slachtoffer worden van regels, formulieren en een verstikkende bureaucratie. Dat leidt volgens de oud-informateur tot groot politiek ongenoegen. "Beelden zeggen vaak meer dan woorden", zegt Tjeenk Willink. "Wat mij trof in die film was dat twee mensen van goede wil in de problemen raken, buiten hun schuld. Terwijl ze eigenlijk niets liever willen dan uit die problemen komen. Niet de hand ophouden maar aan het werk gaan. Twee mensen waarvan je zou zeggen: daar is de staat als eerste voor aangewezen. En de staat geeft niet thuis."   NOStop

Lobbywereld in Den Haag

Er wordt wat afgelobbyd in Den Haag en Brussel en wat betekend dit voor de democratie?
De lobbywereld is een grote invloedrijke onzichtbare macht De poging van mensen om invloed te bedrijven, daar is op zichzelf niets mis mee. Het is volstrekt logisch dat mensen, groepen of organisaties hun belangen behartigen. Het kan echter wel verschrikkelijk uit de hand lopen.

Erik de Vlieger met Syp Wynia over Lobbycratie. Deel 1Erik de Vlieger met oud PPR staatssecretaris Michel van Hulten: Lobbycratie, deel 2Is Nederland een lobbycratie i.p.v. een democratie? Geerten Waling met Syp Wynia Deel 3.top

Politiek en Media

In de kern is onze nieuwsvoorziening kapot; Esther van Fenema met Rob Wijnberg
Van een tot vijf sterren: in steeds meer aspecten van ons leven is het belangrijk dat anderen ons goed beoordelen. Handig, maar als we ons steeds meer moeten gedragen zoals anderen dat graag zien, beperkt dat ook onze vrijheid.Op weg naar een low-cost samenlevingOpenbaarheid bestuur: pak obstructie door overheid aan
De overheid neemt namens ons allemaal besluiten. Ze maken beleid en voeren het uit. Het volk als opdrachtgever mag dat controleren en heeft daarvoor de onderliggende documenten nodig. De wet die dat regelt is de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). Maar hoe mooi de woorden ook op papier staan de weg naar transparantie is vaak erg moeizaam. In deze documentaire ziet u enkele van de problemen, een oplossing en vooral de staat van Nederland, een land dat vaak roept heel transparant te zijn. Maar is ons land dat ook? En staan wij er voldoende bij stil dat het recht op informatie een mensenrecht is en houden we ons ook aan de mensenrechten? Politici, Wob-experts, advocaten en een wetenschapper geven hun mening. Woberator, de documentaire is een project van Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten, gemaakt door Sebastiaan ter Burg en Brenno de Winter.top

Fraude bij de overheid

De belastingbetaler wordt benadeeld door boekhoudfraude
Leo Verhoef, je rekenwerk klopt en je hebt de juiste conclusies getrokken. Ik zeg dit tegen jou binnen deze vier muren, maar daarbuiten geef ik je geen gelijk. Deze uitspraak, van autoriteiten bij wie Leo Verhoef misstanden aankaartte, loopt als een rode draad door zijn leven. Leo Verhoef heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zijn strijdbaarheid is er echter niet minder door geworden. Je zou deze registeraccountant niet kunnen omschrijven als activist. Verhoef doet zijn werk gewoon conscientieus. Hij vindt het belangrijk om de feiten weer te geven en is daarbij wars van politieke spelletjes of omkoperij. Deze houding heeft hem respect opgeleverd. Tegelijkertijd werd Verhoef echter gezien als een bedreiging vanwege zijn onkreukbaarheid en zijn vermogen om zaken boven water te tillen, die verborgen moeten blijven. Cooperatiedevrijemedia.nl

Amsterdam fraudeert 4 miljard; Arno Wellens met Leo VerhoefLeo Verhoef onderhoudt een website, waarop hij boekhoudfraude bij gemeenten en provincies aan de kaak stelt.

top

Armoede

Het bewijs dat onze Regering niets snapt van economie...540 Voedselbanken waar 100,000 mensen per week afhankelijk van zijn ...en 1 miljoen landgenoten onder de armoede grens.  Lees verder

Ewald Engelen
Ewald Engelen is hoogleraar financiele geografie aan de UVA en spreekt zijn angst uit over machtsconcentratie in de bankenwereld en de politieke beinvloeding. Ewald Engelen, Kiezers hebben met dat anti-elitaire ethos helemaal gelijk.

top

Puinhoop in de VVDtop

Puinhoop bij Defensie

Defensie.
Bezuinigingen: Nederlands leger heeft nog maar zeven kanonnen, kan niet bewegen. Bommen- en granatentopic. Nederland heeft zijn leger wegbezuinigd, daar hebben we het al eens over gehad. Op papier bestaat het wel en de vrouwen en mannen en groen en blauw doen hun uiterste best, maar door het gerichte kaasschaafbeleid is de slagkracht vergelijkbaar met die van Slovenie, een land met twee miljoen inwoners.Defensie.

De levensgevaarlijke goed-nieuwsshow van minister Hennis.
Het Ministerie van Defensie heeft ernstig tekortgeschoten. Zo luidde de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake het dodelijke ongeval met een mortier in Mali. Maar dat is niet het hele verhaal. Uit verschillende incidenten blijkt dat Minister Hennis de zaken systematisch te rooskleurig af schilderde met alle gevolgen van dien.De levensgevaarlijke goed-nieuwsshow van minister Hennis.

Veiligheid militairen in gevaar door tekorten Defensie.
De bezuinigingen bij Defensie hebben alarmerende gevolgen. Zo heerst er een nijpend munitietekort, waardoor manschappen gaan, zonder voldoende schiettraining. Gevaarlijke situaties voor militairen zijn het gevolg.Hoe inzetbaar is ons leger straks nog? Ik heb in 2 jaar nog geen schot gelost vanwege de bezuinigingen.Veiligheid militairen in gevaar door tekorten Defensie.

Strategische armoede plaagt Nederlandse missie in Mali.
De Nederlandse militaire missie in Mali is binnen de krijgsmacht bepaald niet onomstreden. Militairen beklagen zich over strategische en operationele kortzichtigheid en over gebrek aan materieel en munitie. Welke politieke afwegingen liggen aan de operatie in Mali ten grondslag? En welke toekomst heeft de missie? Deel 1 van een serie over het strategische tekort op defensiegebied. Strategische armoede plaagt Nederlandse missie in Mali.

top

Afschaffen dividentbelasting

Duizenden buitenlandse beleggers naar de rechter om dividend belasting
Terwijl in Den Haag de hele dag gedebatteerd is over de omstreden maatregel om de dividendbelasting af te schaffen, zijn de afgelopen tijd al duizenden buitenlandse beleggers naar de rechter gestapt. Zij vinden het onderscheid tussen buitenlandse en Nederlandse beleggers oneerlijk. Deze buitenlandse beleggers vinden dat ze gediscrimineerd worden. Binnenlandse beleggers krijgen de dividendbelasting over het algemeen weer terug en buitenlandse beleggers niet. Soms betalen ze hierdoor zelfs dubbel belasting, legt Daniel Smit uit. Hij is fiscalist bij belastingadvieskantoor EY en bijzonder hoogleraar bedrijfsbelastingen en -financien.  Duizenden buitenlandse beleggers naar de rechter om dividend belasting

Wie dividendbelasting maait, zal opstand oogsten
Inmiddels is naar buiten gekomen dat Rutte gedraai moet verhullen dat de lobby van het grootbedrijf het kabinet gewoon in de zak heeft dividendbelasting. Nauwelijks twee weken na zijn aantreden maakt het kabinet al een stuurloze indruk. Neem de ophef over de afschaffing van de dividendbelasting. De kersverse minister van financien heeft het over tafelzilver dat we niet moeten weggeven Het kabinet schrijft dat het nodig is om ons vestigingsklimaat te verbeteren. Rutte zegt eerst dat het om behoud van banen gaat, daarna dat het is bedoeld om de gevolgen van Brexit op te vangen, en veroorzaakt vervolgens een diplomatieke rel door te stellen dat Nederland zonder afschaffing van de dividendbelasting afglijdt naar Belgisch niveau. Terwijl iedereen weet dat het drogredenen zijn. Het Centraal Plan Bureau is duidelijk: de maatregel levert geen banen op en kost dus alleen maar geld.
 Marianne Thieme. Wie dividendbelasting maait, zal opstand oogsten

Mark Rutte houdt wel van een wedstrijdje.
Ruttes historische race naar de bodem. Het monstrueuze prijskaartje dat aan de afschaffing van de dividendbelasting hangt, laat zien hoezeer de huidige politiek door de belangen van het grootbedrijf wordt gestuurd. Als liberaal vindt hij het wenselijk dat we met zijn allen lekker wedijveren. Dat is niet alleen gezond voor lijf en leden,het houdt de geest scherp en haalt het beste in mensen naar boven. Zijn nieuwe kabinet investeert dan ook stevig in topsport: 10 miljoen erbij. Die centen leveren hoogstwaarschijnlijk meer Olympische medailles op, met als bonus een veelvuldig hossende koning in het Holland Heineken House. Het is maar goed ook dat Rutte III extra in sport investeert, want we dreigen als sportland weg te zakken, zo rekenden het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) onlangs nog uit.
Eric Smit van FTM. Mark Rutte houdt wel van een wedstrijdje.


Sorry Mark Rutte, u verspreidt gruwelijk hard fake nieuws over die dividendbelasting.
Door het afschaffen van de dividendbelasting verbetert het Nederlandse vestigingsklimaat. Het is een topic waarvan lezers ons vragen hoe we erover denken, dat is logisch na onder meer de Kamerplant Tour en onze onthulling dat de Oekraiense president ons land gebruikt om zijn roofgeld te stallen. Het afschaffen van de dividendbelasting om bedrijven een prettiger vestigingsklimaat te bieden is de grootste waanzin die we dit jaar over ons heen hebben gekregen. Wordt dit weer zo'n tekst dat misschien iets te lang is, maar dat wel allemaal hard bewijs en alle relevante links bevat waardoor ik compleet op de hoogte ben? Ja.
Sorry Mark Rutte, u verspreidt gruwelijk hard fake nieuws over die dividendbelasting.


Duizenden buitenlandse beleggers naar de rechter om dividendbelasting
Terwijl in Den Haag de hele dag gedebatteerd is over de omstreden maatregel om de dividendbelasting af te schaffen, zijn de afgelopen tijd al duizenden buitenlandse beleggers naar de rechter gestapt. Zij vinden het onderscheid tussen buitenlandse en Nederlandse beleggers oneerlijk. Deze buitenlandse beleggers vinden dat ze gediscrimineerd worden. Binnenlandse beleggers krijgen de dividendbelasting over het algemeen weer terug en buitenlandse beleggers niet. Soms betalen ze hierdoor zelfs dubbel belasting, legt Daniel Smit uit. Hij is fiscalist bij belastingadvieskantoor EY en bijzonder hoogleraar bedrijfsbelastingen en -financien. En dat gaat tegen de Europese regels in. "Die afspraken zeggen dat buitenlandse beleggers niet slechter mogen worden behandeld dan binnenlandse beleggers. Wat is dividendbelasting? En wat betekent de afschaffing ervan? Onze economisch duider Mathijs Bouman legt dat in de video hieronder uit.  Onze economisch duider Mathijs Bouman legt dat in de video uit.

top

Sleepwet

Sleepwet: het einde van je privacy? - Amnesty International.  Vijf dagen voordat duidelijk wordt of er wel of geen referendum over deze wet komt, organiseert Amnesty International een debat over het onderwerp. Voor- en tegenstanders gaan met elkaar in gesprek. We spreken hierover met Paul Abels (Bijzonder Hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services, voormalig hoofd bij Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid), de studenten die de aanvraag voor een referendum over de sleepwet in gang hebben gezet, Ancilla van de Leest (privacy advisor Startpage.com), Peter Koop (electrospaces.net) en Nine de Vries (Amnesty International Nederland). Het debat staat onder leiding van Donatello Piras.Oud-ombudsman: We worden voorbereid op minder democratie en rechtsstaat.
Wij worden voorbereid op het idee dat het allemaal wel wat minder recht statelijk en democratisch kan, aldus oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer in het weekblad De Groene. Volgens hem zien steeds meer politici en beleidsmakers democratie als een probleem. Brenninkmeijer maakt zich zorgen over de toenemende macht van de overheid, die democratie maar lastig vindt. Zelf kreeg hij als kritische ombudsman (2005 tot 2013) te maken met kabinetsleden die hem binnenskamers probeerden de mond snoeren. Wij worden voorbereid op het idee dat het allemaal wel wat minder.

Artikelen over politiek

Politieke Kliek. Fraude bij defensie, Misstanden bij politie.

Verkiezingen 2017

Verkiezingsspotjes en Partij vergelijkingen

Verkiezingsuitslag 2017

Regering

top