Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst. Nu al veroorzaakt de opwarming van de aarde schade aan ecosystemen en vallen er slachtoffers. Opwarming van de aarde wordt een steeds groter probleemKoolstofzeepbel /  Antropoceen /  Website's over klimaat verandering

OpwarmingShell: An Inconvenient Truth

Shell heeft al meer dan dertig jaar zeer gedetailleerde kennis over de gevaren van klimaatverandering. In een interne studie uit 1986 waarschuwden Shellonderzoekers voor relatief snelle en dramatische veranderingen van het klimaat op aarde, met gevolgen voor de leefomgeving van mensen, voor hun toekomstige levensstandaard en voedselvoorraden, met potentieel grote sociale, economische en politieke consequenties van dien. In 1991 vijftien jaar voor Al Gore An Inconvenient Truthmaakte Shell al een film om te waarschuwen voor de gevolgen van klimaatverandering en om een gesprek over mogelijke oplossingen op gang te brengen. Climate of Concern verscheen in verschillende talen en versies, onder meer Arabisch, Turks en Nederlands, en werd in de jaren negentig wereldwijd vertoond op scholen en universiteiten. De film raakte daarna in de vergetelheid. Wij maken Climate of Concern nu ruim een kwarteeuw later opnieuw openbaar. De Correspondent

Climate of Concern: de verontrustende klimaatfilm van oliegigant Shell uit 1991 from De Correspondent on Vimeo.

top

Koolstofzeepbel

Een koolstofzeepbel of CO2-zeepbel (Engels: Carbon Bubble) is een potentiele financiele zeepbel die de waarde kan beinvloeden van activa gebaseerd op fossiele brandstoffen. De waarde van beursgenoteerde bedrijven in fossiele brandstoffen is op het moment gebaseerd op hun totale voorraad aan fossiele brandstoffen. Er zijn verschillende mechanismes, zoals overheidsingrijpen en kostendaling van alternatieve energiebronnen, die als gevolg kunnen hebben dat een groot deel van de fossiele brandstoffen niet gebruikt gaan worden. In het Akkoord van Kopenhagen beaamden meer dan 100 landen, inclusief de Verenigde Staten, China, India, alle landen van de Europese Unie en Brazilie dat de opwarming van de aarde de 2 graden niet zou mogen overstijgen. Dit vertaalt zich naar een maximale uitstoot van ongeveer 500Gt CO2. Op het moment geven de bedrijven ongeveer 5 keer meer uit aan het ontwikkelen van nieuwe reserves dan ze uitkeren aan hun aandeelhouders.  Koolstofzeepbel

Paniek slaat toe bij Shell
To whom it may concern, staat boven de open brief van Shell waarin het energiebedrijf reageert op aanzwellende kritiek van milieu-activisten over de zogenaamde carbon bubble. Maar de brief lijkt vooral gericht aan aandeelhouders. De centrale boodschap: maak je niet druk, al onze reserves zijn op de juiste waarde geschat.  Paniek slaat toe bij Shell  

In opmerkelijke open brief erkent Shell probleem van CO2 zeepbel


De Britse klimaatwebsite Carbon Brief dook in televisiearchieven en vond Warming Warning terug, een van de vroegste klimaatdocumentaires. Alle thema s uit de 35 jaar oude film zijn nog actueel - en dat zegt veel.top

Antropoceen

Antropoceen
De term is in 2001 bedacht door de Nederlandse Nobelprijswinnaar chemie Paul Crutzen. Overbevolking, ontbossing en milieuvervuiling hebben volgens Crutzen de planeet zodanig veranderd dat we het officiele geologische tijdperk van het holoceen hebben verlaten en het antropoceen zijn ingegaan.

Hoe de mens in het Antropoceen zelf verantwoordelijkheid kan nemen.
Een oceaan die net zoveel plastic als vis bevat, een atmosfeer volgepompt met CO2 en het massaal uitsterven van dieren. De vernietigende invloed van de mens zal minstens zo desastreus zijn als de asteroide inslag die ooit de dinosauriers van de planeet deed verdwijnen. Reden voor de Nederlandse wetenschapper Paul Crutzen om een nieuw geologisch tijdvak te introduceren: het Antropoceen, oftewel het tijdperk van de mens. De Duitse ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt (1769-1859) was een van de eersten die doorzag hoe alles in een ecosysteem met elkaar verbonden is. Von Humboldt introduceerde het idee van de aarde als levend organisme in het Westers denken, wat uiteindelijk de basis werd voor de latere milieubeweging. Ook geologen van nu zien de gevolgen van de menselijke impact in steeds hoger tempo toeslaan: klimaatopwarming, plasticsoep, nucleaire fall-out, een verstoorde waterhuishouding door erosie en teerzanden, hogere CO2-concentraties en afnemende biodiversiteit.top

Klimaat /  Noordpool /  Energievoorziening /  Duurzaamheid /  Voedsel /  Milieu

Klimaat akkoorden Parijs /  Artikelen over het klimaat