Voor het eerst in de geschiedenis geeft een regeringsinstantie toe dat windmolens minder brandstof besparen dan volgens de rekenwijze van de EU. Dat is voor ons niet alleen van belang omdat het Ierse elektriciteit systeem lijkt op het onze, maar ook en vooral omdat het niet komt van onderling kibbelende onderzoekers.Windenergie /  Kolencentrales /  Alternatieve energie voorziening /  Energie uit batterijen/

Energie uit planten /  Aardwarmte/Warmetepomp als cv-ketel /  Kernenergie / Kernfusie / Trontium/ / 

De energie transmissie /  Schaliegas /  Waterkracht centrales /  Groene energie /  Isolatie woningen / 

Energie voorziening

Wie de balans verstoort, moet dokken voor Stroomtekort.
De elektriciteitsstoring in Amsterdam was zondag nog maar net voorbij of Tennet sloeg alarm. De netbeheerder zag maandag een stroomtekort dat in Nederland niet kon worden opgelost. Zondag viel de elektriciteit uit op Schiphol. Maandag was er onverwacht een stroomdip en moest Nederland extra stroom importeren. Doordat energie uit steeds meer (duurzame) bronnen komt, zijn vraag en aanbod minder in balans. Wie de balans verstoort, moet dokken voor Stroomtekort.

We staan aan de vooravond van een energietransitie.
Zonne-energie is een van de oudste, meest betrouwbare en duurzaamste vormen van energie. Toch komt wereldwijd nog geen twee procent van de energie uit zon en wind. 80 procent van onze energie halen we nog uit de fossiele brandstoffen olie, gas en kolen. Is dat zorgwekkend? En kan jij daar iets aan doen? Het moge duidelijk zijn: liever stoppen we gister dan vandaag met het gebruik van fossiele brandstof. Het verstoken van olie, kolen en aardgas veroorzaakt vervuiling, conflict en klimaatverandering. Daarbij is het extreem inefficient en raken de fossiele bronnen gewoonweg op. Afhankelijk zijn van zulke conventionele brandstoffen en bijbehorende bedrijven als Shell en Exxon: het klinkt als een slecht idee, en toch zijn we het al decennialang.
We staan aan de vooravond van een energietransitie.


Gaat thorium de wereld redden?
Stop thorium in een kerncentrale in plaats van uranium, en je krijgt CO2-vrije energie, zonder gevaarlijk kernafval en kans op ongelukken. Een ideale achtervang voor zon en wind. Althans, dat zeggen enthousiaste voorstanders. Wat is de potentie van thorium? Het zoemt al een paar jaar rond: de duurzame brandstof van de toekomst zou een zacht, zilverwit metaal zijn, waarvan maar weinig nodig is om enorme hoeveelheden energie te produceren. Thorium heet het, vernoemd naar de Noorse god van de donder, en het is overvloedig op de aardkorst beschikbaar, ook in het stadspark bij jou om de hoek. Op dit moment doen we er weinig mee; het goedje wordt gezien als een hinderlijk bijproduct uit de mijnbouw. Maar de energie die zelfs een klein beetje van het spul in staat is op te wekken, is immens, CO2-vrij en volgens sommigen spotgoedkoop. Daarbij komt: de centrale waarin dit alles gebeurt, kan 24 uur per dag leveren, weer of geen weer. Sterker, de centrale kan moeiteloos de schokken aan het elektriciteitsnet opvangen: de droom van elke netbeheerder. Als windmolens even stil komen te vallen, of als een wolkendek de hemel grijs kleurt, kan een centrale met thorium binnen een mum van tijd een tandje hoger draaien of juist een tandje lager, wanneer het ineens harder waait of de zon weer schijnt.   Gaat thorium de wereld redden?

Thorium MSR - Kernenergie zonder nadelen | Theo Wolters
Na het grote symposium over Thorium MSR (Molten Salt Reactor) in Delft in april 2015, met daarbij bijna alle MSR start-ups van de wereld als sprekers, is de ontwikkeling ervan in een stroomversnelling gekomen. Nederland sorteert daarbij voor op een hoofdrol, dankzij de leidende rol van de TU Delft bij het Europees MSR onderzoek, de bij de NRG (Petten) aanwezige kennis en vooral de unieke faciliteiten van de Hoge Flux Reactor in Delft voor onderzoek dat onmisbaar is voor de ontwikkeling van de eerste MSR reactoren. We zijn zeer vereerd met de komst van Thorium-expert Kirk Sorensen (Flibe USA), die zal uitleggen hoe belangrijk de Pool Side Facility in Petten is voor het wereldwijde MSR onderzoek. Op deze avond wordt voor de pauze uitgelegd hoe Thorium MSR werkt en wat de grote voordelen ervan zijn, en hoever het ermee staat. Na de pauze geven NRG en TU Delft uitleg over wat er op dit moment al aan (Thorium) MSR onderzoek gebeurt, maar ook over de opzet, kosten en planning van het instituut dat de komst van Thorium MSR maximaal zou versnellen en waarom dat voor Delft een uniek onderzoek zou kunnen zijn!top

Windenergie

Als we alle partijen tevreden willen stellen, hebben we twee Noordzeeen nodig
Als de klimaatdoelen moeten worden gehaald, gaat de Noordzee drastisch veranderen. De hele operatie met duizenden nieuwe windmolens is qua omvang groter dan de Deltawerken. De ingrepen hebben verregaande gevolgen voor de natuur, de scheepvaart, maar vooral ook voor de visserij. Als we alle partijen tevreden willen stellen, hebben we twee Noordzeeen nodig

Het sprookje van windenergie
De windenergie binnen het energie akkoord gaat ons minstens 53 miljard kosten zonder dat het milieu er veel mee opschiet. dat betekent; 500 Euro per jaar boven op onze energierekening! Dr. Fred Udo is gepromoveerd in de kernfysica aan de Universiteit van Amsterdam. Als senior onderzoeker heeft hij gewerkt aan grote experimenten opgesteld bij de versnellers van CERN in Geneve. Verder is hij buitengewoon hoogleraar experimentele elementaire deeltjes fysica aan de Vrije Universiteit van Brussel. Na zijn pensionering heeft hij gewerkt aan kritische analyses van windenergie. Gepubliceerd op 19 apr. 2016Een overzicht van zijn werk is gepubliceerd in Europhysics News en op zijn website. staan veel publicaties over dit onderwerp zoals Zwaaipalen en ander ongerief. Over windenergie geeft hij lezingen, waaronder een in mei 2012 voor conservatieve leden van het Britse Lagerhuis en aansluitend voor de Engelse minister van Energie.De Groene Rekenkemer.
Een van de argumenten aan windenergie te beginnen was de verwachting dat hiermee bespaard kon worden op brandstof: als de wind waait hoef je immers geen kolen of gas te verstoken? En op basis van die verwachting hopen allerlei partijen miljarden binnen te slepen via de handel in emissiecertificaten. FRAUDE! zegt natuurkundige Fred Udo! Er ligt allerlei wetenschappelijk materiaal dat laat zien dat de megalomane Nederlandse windambities geen spat CO2-uitstoot zullen besparen, misschien zelfs zorgen voor meer CO2-uitstoot.De 9roene Rekenk4mer.  Rapport: Waarom de KNMI senario niet uitkomt.Verliezers en winnaars door windenergie
Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro. Verliezers daarentegen zijn de omwonenden van windparken in Noord-Nederland. Zij moeten rekening houden met een waardedaling van hun woningen van naar schatting 87 miljoen euro.  Verliezers en winnaars door windenergie

De strijd om de wind
Over de windmolenparken in Groningen en Drenthe lopen de emoties hoog op. Projectontwikkelaars zijn tevreden, zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro. Omwonenden zijn boos en strijdbaar. Zij moeten rekening houden met een waardedaling van hun woningen van naar schatting 87 miljoen euro. En ze vragen zich af of al die windturbines echt zoden aan de dijk zetten als het gaat om de energietransitie. De strijd om de wind

top

Kolencentrales

De VVD publiceerde een filmpje met actiepunten om echt iets te doen tegen klimaatverandering. Bijvoorbeeld schone technologie ontwikkelen en de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs nakomen. Maar de punten die de VVD in het filmpje maakt, staan lijnrecht tegenover het stemgedrag van de VVD in de Tweede Kamer. Ik heb het stemgedrag en de programma s van alle partijen geanalyseerd en concludeer in een artikel dat maandag verschijnt dat juist de VVD weinig aan klimaatactie doet. Ik was dan ook zeer verbaasd toen ik het VVD-filmpje zag. De beloftes die de partij in het filmpje doet, staan haaks op het eigen stemgedrag van de afgelopen kabinetsperiode.
Lees hier punt voor punt
Postcast over Klimaatverandering en armoede in verkiezingstijd

Kabinet zet omstreden subsidie kolencentrales door Woensdag 25 januari 2017. Kolencentrales hebben het afgelopen jaar in totaal 3,6 miljard euro subsidie binnengehaald voor de bijstook van biomassa. Dit is veertig procent van het totale budget dat beschikbaar is voor de stimulering van duurzame energie. Dit blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waar ZEMBLA de hand op wist te leggen.
Kolencentrales krijgen 3,6 miljard euro voor bijstook biomassa
Terwijl de wereld van de steenkool af wil, breidt Afrika zijn capaciteit uit
Nieuwe kolencentrales in Afrika worden grotendeels bekostigd door China en door rijke landen die hun gebruik van steenkool terugdringen. Hoe zit dat?

top

Alternatieve energie voorziening

Deze nieuwe Rotterdamse club gaat etensresten gebruiken om energie op te wekkenHet staat niet in de krant, maar er trekt een stille revolutie door de wereld: duurzame energie is goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Dat betekent in toenemende mate dat een keuze voor wind- en zonne-energie geen ethische meer is, maar een economische. En dat zal de overgang naar duurzame energie sterk versnellen. In landen als Brazilie, Australie, Chili en delen van de Verenigde Staten is de overweging om over te gaan op duurzame energie nu al een puur economische geworden. De komende jaren zal de prijs van zonne- en windenergie in snel tempo verder dalen. En daarna zal het aantal landen waar het omslagpunt voor duurzame energie doorbroken wordt bereikt, verder toenemen. Deze aflevering van Tegenlicht Kort is een korte versie van de Tegenlicht-aflevering
Doorbraak van duurzaam.
Een lamp die licht geeft dankzij de zwaartekracht
Bij Mashable kan je lezen over een wel heel bijzondere nieuwe technologie. Die wel eens het leven grondig zou kunnen verbeteren, vooral in gebieden waar elektriciteit niet meteen voorhanden is. Het gaat om GravityLight, een lamp die licht brengt door gebruik te maken van zwaartekracht. En het zou een properder, en vooral veiliger alternatief moeten betekenen voor mensen in die gebieden zonder elektriciteit dan de gevaarlijke en verontreinigende kerosene lampen. Het inhaleren van de giftige dampen van een kerosene lamp staat namelijk gelijk met het roken van 170 sigaretten per jaar, en is een van de belangrijkste oorzaken van vergiftiging bij kinderen. Een grote doorbraak dus. Hoe het juist werkt lees je bij Mashable. Toch mooi dat het menselijk vernuft nog altijd nieuwe ontdekkingen blijft doen, die dan de hele mensheid op een heel praktische manier kunnen vooruithelpen.
 Een lamp die licht geeft dankzij de zwaartekracht

Kermts gezin gebruikt al jaar een thuisbatterij:
Ons huis draait al weken op eigen kracht. Voor het eerst is in detail berekend welk effect een thuisbatterij heeft op het verbruik van een Belg. Energiebedrijf Eneco kreeg toegang tot de gedetailleerde gebruiksgegevens van een Limburgs gezin met een Tesla thuisbatterij exact een jaar na de lancering van het toestel in Belgie. Het gezin kon, in de periode van september tot maart, meer dan dubbel zo veel van de zelf opgewekte energie zelf gebruiken en ontlastte het elektriciteitsnet voor 58 procent.  Kermts gezin gebruikt al jaar een thuisbatterij:Oude mijn wordt enorme batterij.
De Prosper-Haniel-mijn in Bottrop, net over de Duitse grens, gaat in 2018 dicht. Maar de mijn wacht meteen een nieuwe toekomst als hydro-elektrische installatie met een capaciteit van 200 megawatt, genoeg om stroom op te slaan voor 400.000 gezinnen. Het principe is erg eenvoudig: als er weinig zon of wind is, stroomt water uit een bekken bovenaan in de mijn 1200 meter diep de schachten in en drijft daarbij turbines aan die stroom opwekken. Als er later weer een overschot aan hernieuwbare energie is, wordt dat gebruikt om het water weer naar boven te pompen.top

Plant-e

Deze lamp werkt op levende energie
Voor haar afstudeerproject werkte Ermi van Oers samen met Plant-e. Dat is een onderzoeksgroep die producten ontwikkelt waarmee ze energie uit planten kunnen opwekken. Dat werkt ongeveer zo:
Een plant produceert organisch materiaal d.m.v. fotosynthese. Een deel van dat organische materiaal zorgt er voor dat de plant groeit, het resterende deel wordt uitgescheiden via de wortels. In de aarde rondom deze wortels leven bacterien die het organische materiaal afbreken. Tijdens dat afbraakproces komen er elektronen vrij als afvalproduct. Plant-e gebruikt deze elektronen om elektriciteit op te wekken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de plantengroei niet wordt aangetast door het oogsten van deze elektriciteit. Dat betekent dus dat de plant gewoon door kan groeien terwijl er elektriciteit wordt opgewekt!
Deze lamp werkt op levende energie


 Lees meer over Plant-Etop

Energie uit batterijen

Hoe Tesla vervuiling niet oplost, maar van hier naar de derde wereld verplaatst.  Waarom Tesla's ook ontzettend milieuvervuilend zijn.

Zero emissions hier, ja, maar tonnen viezigheid daar.
De kranten staan er de laatste tijd bol van: na meer dan een eeuw van alleenheerschappij komt het einde van de benzineauto steeds meer in zicht. Natuurlijk gaat het over Elon Musk die met zijn Tesla 3 de wereld wil gaan veroveren, met een uiterst betaalbare volledig elektrische auto. Maar de conventionele autobedrijven doen ook steeds meer mee aan de groene revolutie in de auto-industrie. Zo kondigde Volvo onlangs als eerste grote producent aan dat zij vanaf 2019 alleen nog maar elektrische auto's gaan produceren. En ook vanuit de overheid wordt deze overgang naar duurzame transportmiddelen gestimuleerd. Na India (2030), Noorwegen (2025), Frankrijk (2040) kondigt nu ook Groot-Brittannie (2040) een verbod op de verkoop van brandstofauto's aan. Kortom, het einde van de benzinemotor, en de toekomst van de elektrische auto, lijkt gegarandeerd.
Zero emissions hier, ja, maar tonnen viezigheid daar.


Socioloog Joran Harambam plaatst een kritische kanttekening bij een al te optimistisch geloof in een technologische fix voor het klimaatprobleem.
top

Kernenergie

De kernfusie. Versmelten van 2 waterstofisotopen.Arian Visser over een groot project in het zuiden van Frankrijk: ITER. Hierin proberen wetenschappers de zon op aarde na te bouwen.De Trontium theorie

Een schep zand: genoeg om duizenden huishoudens van energie te voorzien? Te mooi om waar te zijn, of toch niet? In Delft proberen onderzoekers deze bijna vergeten vorm van kernenergie een nieuw leven in te blazen. In deze reactor is niet uranium de brandstof, maar thorium. Daar liggen stranden vol mee. Is de thorium-reactor de schone energievoorziening van de toekomst? De Trontium theorieKERNSPLITSING: Ook op het onderwerp kernenergie lopen de coalitiewensen uiteen. Een ding heeft Klaas Dijkhoff wel bereikt met zijn voorzetje: kerrncentrales staan weer op de politieke agenda. De VVD ziet een extra centrale wel zitten, en ook het CDA zou op termijn voorstander kunnen zijn, maar D66 en de ChristenUnie snappen het gewoon echt niet.  Ook het bedrijfsleven is vooral skeptisch. Directeur Taco Douma van de RWE-kolencentrale in de Eemshaven, die op het verzoek van het kabinet werd gebouwd en voor 2030 alweer moet sluiten, vraagt zich af wie dan toch de kerncentrale moet gaan bouwen.

Kernfusieproject ITER: komt het nog af?
Na talloze vertragingen en kostenoverschrijdingen wordt er in Zuid-Frankrijk volop gebouwd aan kernfusiereactor ITER. Hoe staat het gigantische project ervoor? Is de huidige planning met de eerste experimenten in 2025 haalbaar? En hebben we straks nog wel behoefte aan energie uit kernfusie?
Kernfusieproject ITER: komt het nog af?


top

Aardwarmte / Warmtepomp

Warmtepomp in plaats van cv? De voor- en nadelen.
Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas. Niet direct maar wel in de nabije toekomst, namelijk in 2050. De Nederlandse overheid heeft tijdens het Klimaatakkoord in Parijs afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Concreet betekent dit voor Nederlandse huishoudens dat er overgestapt moet worden op nieuwe manieren om te koken, warm te douchen en de kachel op te stoken. Een manier is de cv-ketel vervangen voor een warmtepomp.
Warmtepomp in plaats van cv? De voor- en nadelen.
Hoe werkt een warmtepomp?

De PVV in de gemeenteraad van Den Haag stelt vragen over het mislukte project rond aardwarmte in Zuidwest.

Haagse Aardwarmte

top

De energie transmissie

Een nieuwe tweedeling dreigt bij de energietransitie
De energietransitie komt eraan. Een nieuwe tweedeling dreigt tussen rijke, zelfvoorzienende wijken en arme wijken die van dure netwerken afhankelijk blijven. Hoe is dit te voorkomen?
Een nieuwe tweedeling dreigt bij de energietransitie


top

Schaliegas

Rutte schudde in 2013 hartelijk de hand met de toenmalige (pro-Russische) Oekraiense president Janoekovitsj. Shell deed proefboringen in oost-Oekraine al in 2013 en Rutte schudde handjes met de pro-Russische Janoekovitsj die niet veel later door de Maidan staatsgreep (en hulp van Nederland) afgezet werd. Het gaat om het Yuzivska-gebied bij Donetsk (nu Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Lugansk.)Zie ook   Trouw

Meer over schaliegas

top

Waterkracht centrales

China kapt Cambodjaans regenwoud voor schone energie.
China is koploper hernieuwbare energie. Maar een deel van die energie haalt het land bij de buren. Door de bouw van waterkrachtcentrales in Cambodja heeft China daar enorme impact op de natuur en de levens van mensen. China kapt Cambodjaans regenwoud voor schone energie.

top

Groene energie

Energiemaatschappijen vaak minder groen dan ze lijken.
Energiemaatschappijen leveren vaker groene energie aan consumenten, maar niet aan bedrijven. Niet eerlijk, vinden partijen als de Consumentenbond en Greenpeace. Terwijl leveranciers reclame maken met windmolens en groene weides, leveren zij ook vervuilende energie aan scholen, ziekenhuizen of grote bedrijven. Energiemaatschappijen vaak minder groen dan ze lijken.

top

Isolatie woningen

GOEDE WONINGISOLATIE MAAKT WARMTENETTEN ONRENDABEL
Te goede woningisolatie kan negatieve gevolgen hebben voor het terugverdienmodel van warmtenetten. En dat brengt de financiele haalbaarheid in gevaar, zeggen deskundigen tegen BNR. Volgens Andre Faaij, wetenschappelijk directeur bij TNO-onderdeel ECN nemen huishoudens minder warmte af naarmate hun huis beter geisoleerd is. Ook consultant Edwin van Vliet van adviesbureau Greenvis ziet hierdoor een negatieve businesscase ontstaan. Je moet de investeringen wel terug kunnen verdienen.
Goede woningisolatie maakt warmtenetten onrendabel
    Podcast

Klimaat /  Noordpool /  Opwarming /  Duurzaamheid /  Voedsel /  Milieu

Klimaat akkoorden Parijs /  Artikelen over het klimaat