Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst. Nu al veroorzaakt de opwarming van de aarde schade aan ecosystemen en vallen er slachtoffers.Maar de wetenschappers zijn het niet altijd over de oorzaak eensKlimaatscepticus Hans Labohm meent dat er geen relatie  / Klimaatpolitiek met Trump / 

Thierry Baudet gelooft niet in klimaatmaatregelen: Groene gekte / 

Klimaatsceptici

Een klimaatakkoord, heeft dat zin?
Wat is het doel van het akkoord van Parijs?
Waarom is het klimaatakkoord zo belangrijk?
Wat ging er vooraf aan het klimaatakkoord?
Wie lopen er voorop op het gebied van klimaat?
Waarom zijn de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord gestapt?
Houden landen zich aan het klimaatakkoord?
Heeft het klimaatakkoord toch zin?

In het kort:
In december 2015 wordt in Parijs het wereldwijde klimaatakkoord gesloten. Het wordt gezien als het meest baanbrekende akkoord op klimaatgebied. Toch zijn er ook barsten in de vreugde. Een van de werelds grootste vervuilers, de Verenigde Staten, stappen er na anderhalf jaar uit. En van de afspraken vragen milieuorganisaties zich af of ze wel genoeg zoden aan de dijk zetten. Heeft een klimaatakkoord zin?

Climategate
Climategate.nl is een initiatief van Marcel Crok, freelance wetenschapsjournalist en Hajo Smit, milieudeskundige, meteoroloog, journalist en voormalig klimaatonderzoeker en Rypke Zeilmaker, natuur- en wetenschapsjournalist. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt of gehackt van de Climate Research Unit in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat dé aangever is van het IPCC. De e-mails wekken de indruk dat een wereldwijd Team van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd heeft, sceptici uit de wetenschappelijke literatuur weerde en hun metingen en softwareprogramma s niet wenste te delen met sceptici in weerwil van de verstrekkende Britse Freedom of Information Act. De affaire zorgt met name in de Angelsaksische media voor grote commotie en gooit daar olie op het vuur van een al langer slepende diepgravende wetenschappelijke en politieke controverse (debat). Nederland is wat dieper weggezonken in het moeras van kritiekloze groengelovigheid (help dit woord de Van Dale in!). Het risico bestaat dat onze media en onze politici de zaak snel met de mantel der liefde bedekken.Climategate

Gesprek met klimaatscepticus Salomon Kroonenberg
Hoogleraar Salomon Kroonenberg is van mening dat er geen verband is tussen de uitstoot van CO2 en de opwarming van de aarde.Kan de mens klimaatverandering stoppen?
Of heeft het helemaal geen zin om je druk te maken? Is het al te laat? Hans Oerlemans neemt het publiek mee naar de ijskoude gletsjers op Groenland en Antarctica tijdens NWO-Spinoza te Paard op 20 april 2010. Hij weet wat we kunnen verwachten, en wat eigenlijk alleen nog maar een wilde gok is. De aarde is waarschijnlijk meerdere keren geheel met ijs bedekt geweest, maar er zijn ook lange periodes in de geologische geschiedenis te vinden zonder sporen van een flinke gletsjer. Oerlemans probeert die enorme schommelingen van het klimaat begrijpen. Een van de belangrijkste vragen is daarbij: wat is de rol van de mens in de huidige klimaatverandering? Hans Oerlemans is hoogleraar meteorologie aan de Universiteit Utrecht en een van de meest prominente klimaatonderzoekers van Nederland. Volgens hem is klimaatverandering van alle tijden. Hans Oerlemans ontving in 2001 de NWO-Spinozapremie. Als het gedrag van mensen van invloed is op het klimaat, kunnen we dat dan veranderen? Psycholoog Cees Midden laat zien hoe menselijk gedrag werkt, en hoe het gemanipuleerd kan worden. Hij experimenteert met virtual reality in 3d-simulatie om lijfelijke en emotionele ervaringen van mensen te bestuderen. Tijdens Spinoza te Paard geeft hij het publiek een kleine inkijk in hoe onze omgeving en onze overheid ons gedrag kan sturen. Is er hoop dat we nog kunnen veranderen? Psycholoog prof. dr. Cees Midden is hoogleraar aan de TU Eindhoven,afdeling Human Technology Interaction en leider van een NWO-onderzoeks programma dat het gedrag van mensen bij overstromingsgevaar bestudeert.In de aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs zwelt de retoriek rond klimaat weer aan.
De internationaal beoogde tweegradengrens is al niet meer haalbaar, stelt men, en als we niet snel iets aan CO2 gaan doen dan zitten we straks op 4 graden opwarming in 2100 met alle gevolgen van dien: smeltende ijskappen, snel stijgende zeespiegel en wie weet wat voor andere vreselijk consequenties. De aannames achter deze toekomstvisioenen komen echter zelden meer ter sprake. Ten onrechte, stelt wetenschapsjournalist Marcel Crok. De afgelopen jaren onderzocht hij in hoeverre nu is vastgesteld dat CO2 de oorzaak is van de huidige opwarming. Crok is tot de conclusie gekomen dat ten eerste nog lang niet zeker is dat CO2 de dominante factor is op het klimaat op dit moment en ten tweede dat de milde opwarming die we tot nu toe gekend hebben juist duidt op een lage klimaatgevoeligheid. Klimaatmodellen, waarop de doemscenario's voor de toekomst gebaseerd zijn, zijn maar in zeer beperkte mate in staat de huidige veranderingen te simuleren en hun projecties moeten dan ook met een grote korrel zout genomen worden, aldus Crok. Dat het klimaat "gered" moet worden is volgens Crok onzin. Het klimaat verandert altijd en er zijn nog geen sterke aanwijzingen dat de huidige veranderingen uniek zijn. Crok pleit er dan ook voor om geen paniekvoetbal te spelen. Voor de komende decennia geldt dat je met adaptatie, (aanpassen) veel meer kunt bereiken dan met mitigatie (het reduceren van broeikasgassen). Er is dus tijd - voor Delftenaren - om technologieen te ontwikkelen waarmee we later deze eeuw op een hopelijk meer betaalbare wijze CO2 kunnen reduceren. Marcel Crok (1971) studeerde fysische chemie in Leiden. Hij werd daarna wetenschapsjournalist en was jarenlang redacteur bij achtereenvolgens De Ingenieur en Natuurwetenschap & Techniek. In 2010 publiceerde hij het boek De Staat van het Klimaat. Binnenkort verschijnt zijn tweede boek Hoezo 5 voor 12?top

Klimaatpolitiek met Donald Trump: breuk of diplomatie?

Labohm is na 10 jaar strijd voor eerlijkheid over klimaat blij met de verkiezing van Donald Trump als president van Amerika. Hajo Smit doet een beroep aan global warming believers om eens uit de loopgraven te komen en voor de duur van het gesprek mee te gaan in Hans' analyse. Trump heeft zeer vooraanstaande sceptici als Myron Ebbell in zijn team. Zullen die alle internationale afspraken opblazen of kiezen zij voor een diplomatieke aanpak?

Hans Labohm studeerde economie en economische geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Na zijn militaire dienst was hij vanaf 1967 voor het Ministerie van Defensie werkzaam bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel. In 1971 trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst en werd hij uitgezonden naar Zweden. Na terugkeer in Nederland, in 1974, werkte hij in verschillende functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf 1978 als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning. Van 1987 tot 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en adviseur van de directie aan het instituut Clingendael verbonden. Hij publiceerde geregeld in onder andere Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Internationale Spectator en Liberaal Reveil. Vanaf 2002 was hij als columnist aan de Amerikaanse website van Tech Central Station verbonden. Na jarenlang voor De Dagelijkse Standaard (DDS) te hebben geblogd, schrijft hij vanaf juni 2015 voor Climategate.nl en Jalta.top

Klimaatscepticus Hans Labohm meent dat er geen relatie bestaat tussen broeikasgassen en de opwarming van de aarde.Klimaatpresentatie Verspilling is zonde
Presentatie door Hans Labohm in het stadhuis te Rotterdam 7 mei 2018De invloed van de door de mens uitgestoten broeikasgassen is nog steeds onzichtbaar.
De gemiddelde wereldtemperatuur, de zeespiegelrijzing, het afsmelten van de gletsjers en de frequentie van extreme gebeurtenissen vallen nog steeds binnen de bandbreedte van de natuurlijke processen. Prof.dr. Salomon Kroonenberg komt net terug van een reis naar Groenland, waar hij naar eigen zeggen de zaak met zijn eigen ogen eens is gaan bekijken. Hij bevestigt datgene wat hij al jaren roept, namelijk dat de mens niet de belangrijkste oorzaak is van de veranderingen in het klimaat. Salomon Kroonenberg is emeritus hoogleraar Geologie aan de TU Delft. Hij schreef het boek De Menselijke Maat (2006), over onder andere de onzinnigheid van het blindstaren (door IPCC) op het broeikasgas CO2 als belangrijkste en meest zekere oorzaak voor klimaatverandering. Volgens Kroonenberg is het klimaat te complex, de procescycli te groot, om daar door ons een beetje aan te laten sleutelen.
top

Thierry Baudet gelooft niet in klimaatmaatregelen: Groene gektetopNoordpool /  Shell: An Inconvenient Truth /  Opwarming van de aarde /  Energievoorziening / 

Duurzaamheid /  Voedsel /  Milieu /  Klimaat akkoorden Parijs /  Artikelen over het klimaat
top